Kinas fiskeflotta dammsuger haven

av Judith Bergman

  • ”Kinas ledare ser fjärrfiskeflottor som ett sätt att visa sin närvaro runtom i världen. Målet är att vara närvarande på alla världens hav för att man ska kunna styra resultaten av internationella avtal som täcker havsresurser.” – Tabitha Mallory, VD för China Ocean Institute och docent vid University of Washington, Axios, den 23 mars 2021.
  • Under de senaste fem åren har över 500 övergivna fiskebåtar i trä, ofta med skelett från utsvultna nordkoreanska fiskare ombord, spolats upp på stränder i Japan. I åratal har orsaken varit okänd, tills man fick reda på att den troliga förklaringen var att en ”armada” av kinesiska industribåtar tjuvfiskar på nordkoreanskt vatten … Det uppskattas att Kinas fiskefartyg har utplånat bläckfiskbeståndet i nordkoreanska hav med 70 %.
  • De flesta fiskefartyg i Kinas flotta är trålare. ”Att fiska med trålmetoden sopar havsbotten i söder och förintar resurserna”, sa en representant för fiskarna.
  • I ett antal västafrikanska länder – Sierra Leone, Liberia, Nigeria och andra – har kinesiska trålare i åratal ”utnyttjat det dåliga styret, korruptionen och oförmågan hos dessa regeringar att genomdriva regler för fiske”, enligt China-Africa project. ”Idag opererar kinesiska fartyg i mångt och mycket utanför regeringarnas kontroll, vilket för med sig en allt allvarligare miljökris som beror på överfiske som också sätter lokala kustsamhällen i fara, vars levebröd är beroende av dessa vatten.” I juli 2020 kom sex kinesiska supertrålare till Liberia, med kapacitet att fånga 120 000 ton fisk – nästan dubbelt så mycket som landets hållbara fångst.
  • I Sydamerika är kinesiskt tjuvfiske nu så allvarligt att Argentina i mars meddelade skapandet av en gemensam maritim ledning för att bekämpa tjuvfiske av utländska fartyg.
  • Den kinesiska fiskeflottan handlar dock om mycket mer än fiske. ”Mot bakgrund av Kinas större geopolitiska ambitioner arbetar landets kommersiella fiskare ofta som paramilitär personal vars aktivitet den kinesiska regeringen kan få att se ut som privata handlingar”, angav en rapport från augusti 2020 av Ian Urbina som publicerades av Yale School of the Environment. ”Under civil täckmantel hjälper denna privata armada till att hävda territoriell dominans, och avvärja speciellt fiskare eller regeringar som utmanar Kinas påstående om att nästan hela Sydkinesiska havet är deras.”
Kina har världens absolut största fiskeflotta. Men den kinesiska fiskeflottan handlar om mycket mer än fiske. Enligt den utredande reportern Ian Urbina: ”Mot bakgrund av Kinas större geopolitiska ambitioner arbetar landets kommersiella fiskare ofta som paramilitär personal vars aktivitet den kinesiska regeringen kan få att se ut som privata handlingar.” På bilden: Filippinier demonstrerar mot Kinas intrång i västra Filippinska sjön, den 21 juni 2019 i Manila, Filippinerna. Filippinska fiskare rapporterade att ett kinesiskt fiskefartyg den 9 juni 2019 rammade och sänkte deras båt inom Filippinernas exklusiva ekonomiska zon. Alla 22 medlemmar i den filippinska besättningen lämnades flytande i havet innan de räddades av ett vietnamesiskt fiskefartyg. (Foto av Ezra Acayan/Getty Images)

Kommunistkina verkar i allt större mån utplåna världshaven på marint liv. Landet har den absolut största fiskeflottan med någonstans mellan 200 000 till 800 000 fiskebåtar – och står därför för nästan hälften av världens fiskeaktiviteter – varav ungefär 17 000 tillhör dess fjärrfiskeflotta. Tillväxten har varit möjlig på grund av enorma statliga subventioner. År 2012, till exempel, öste Kina på med 3,2 miljarder dollar i subventioner för fiskeindustrin, varav det mesta skulle gå till bränsle. Men enligt en rapport från 2012 ”kan regeringsstödet för fiske- och havskultursektorn vara så högt som 500 miljarder CNY (650 miljarder kronor) när regionala och nationella subventioner för fiskodlare på landsbygden tas med i beräkningen.”

Läs vidare

2 thoughts on “Kinas fiskeflotta dammsuger haven

  1. Mat är makt. Så enkelt är det behöver inte kriga för att få makt i den globala världen.

Kommentera