Förstår socialdemokraterna att de hotar demokratin helt öppet

INRIKES. Den förödande utvecklingen i det republikanska partiet i USA tjänar som en varningsklocka för vad som kan stå på spel om vi skulle få en moderatledd högerkonservativ regering.

Ulf Kristersson (M) har inte ens kontroll över sitt eget parti – hur ska han kunna kontrollera SD? skriver socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad (S) på Expressen.

Lena Rådström Baastad. Bild Riksdagen

…Historien visar att fascismens väg till makt går genom den konservativa högern. Det republikanska etablissemanget trodde att de kunde kontrollera Trump och använda hans rörelse för att förverkliga sin högerpolitik. Moderaterna i Sverige tänker ungefär likadant. De vill använda Sverigedemokraternas mandat i riksdagen för att förverkliga högerpolitik. Men det bygger på villfarelsen att det går att kontrollera Sverigedemokraterna. Ulf Kristersson har inte ens kontroll över sitt eget parti – hur ska han kunna kontrollera Sverigedemokraterna?…

…Vi socialdemokrater är garanten för stabilitet, trygghet och ett starkt Sverige. Låt Sverige fortsatt stå på rätt sida om historien.

Av Lena Rådström Baastad, Partisekreterare, Socialdemokraterna

– Pettersson läser och funderar på om socialdemokraternas partisekreterare tycker att demokrati är en dålig inte eftersom hon tycker att en miljon eller fler röster på SD inte ska ha någon betydelse. De ska kontrolleras.

Förstår socialdemokraterna inte vilken fara för demokratin de själva utgör med de tankarna?

Mer om socialdemokraterna…

S borde fundera över sin egen bakgrund bland ra(s)ister och nazi(s)ter

Nedanstående är en repris från september 2010 som påminnelse till alla dem som påstår att Sverigedemokraterna har sina rötter i nazismen och i främlingsfientligheten. Det är bara att hålla med – ränderna går aldrig ur…

Sedan det blev klart att Sverigedemokraterna kommer att ta plats i Sveriges Riksdag fylls våra media om deras hemska förflutna så det tänkte jag inte ägna mig åt. De gamla borgarnas nazisympatier är också kända, kommunisterna i vänsterpartiet har ett förflutet värre än nazisterna. Miljöpartiet har ingen historia så dem hoppar vi över.

Jag tar en liten sammanfattning av socialdemokraternas ”stolta” förflutna, det parti som en gång hade Hitler som idol och var föregångare inom rasbiologi som nazisterna lärde sig mycket av.

Vi börjar när det förra seklet var ungt. I början av 1900-talet sade den kände socialdemokraten Fabian Månsson: ”Genom hvarje svensk sinnad mans ådror går en skälfning af raseri och man får en obetvinglig lust att tvätta sina händer i utländska skojares blod.” Tidningen Arbetet beskrev ”galizierna” som ”boskap, representerande det lägsta stadiet av varan – arbetskraft.” Galizier och andra slaviska folk fanns långt ner på utvecklingstrappan.

Sedan kan vi hoppa till riksdagsledamot, handelsminister, statssekreterare, statsminister och socialdemokraten Richard Sandler som tillsammans med andra slog fast att rashygien är en viktig del i den socialdemokratiska drömmen om folkhemmet och att ”Värdet av vårt lands befolkning är av sällsynt, oblandad ras kan knappast överskattas. Det är därför av betydelse att kontrollera invandring av folkslag, som ej till båtnad för oss låta sig sammanblandas med vår befolkning”

Till de mindre värda raserna räknades bl a judar, svarta och zigenare. ”Det säger sig självt att färgade raser under inga förhållanden – framför allt inte negrer – inte ens som tillfälliga besökare, utom i rena undantagsfall, bör äga tillträde till riket.”

Arthur Engberg var socialdemokratisk riksdagsman, ledamot av partistyrelsen, chefredaktör för tidningarna Arbetet m.m. Engberg var en av de främsta förespråkarna för inrättandet av det Rasbiologiska institutet. 1921 skrev Arthur Engberg en ledare i Arbetet (S) där han beskyllde judarna för att vara ”parasiter som underminerar och förbränner alla övriga raser, i sin erövring av världen har judendomen följt en målmedveten raspolitik” och ” det ligger i judendomens hela kynne att förbränna den germanska rasen.”

Samma år sade Engberg i Andra Kammaren ”Vi hava ju lyckan att äga en ras som ännu är ganska oförstörd, en ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper. Men det underliga är ju att, medan vi är ytterst angelägna om att ha stamtavlor över våra hundar och hästar, så äro vi inte alls angelägna att se till huru vi skola bevara och skydda vår egna, svenska folkstock. ”

En annan fin herre var Ragnar Eriksson som var med och bildade den fascistiska Förbundet Det Nya Sverige enligt Mussolinos modell. Eriksson bytte senare namn till Edenman och blev minister i Tage Erlanders socialdemokratiska regering och sade”… det gör ingenting om man varit nazist i Uppsala bara man blir socialdemokrat när man kommer till Stockholm och får utsikt att placera sig bland innehavarna av makt, ära och härlighet…”

Minns ni Allan Vougt som var en socialdemokratins ledande politiker och tidningsmän. Försvarsminister, gruppordförande för (s), medlem av utrikesnämnden samt chefredaktör för Arbetet. 1925 publicerade Vougt en broschyr med titeln ”Rasbiologi och socialism”, där han hävdade att ”rasbiologin går att förena med socialism och inte bara bekräftar en konservativ världsbild.”

En viss Ragnar Linnér var medlem i Socialistiska Partiet och i Sveriges Nationella Förbund SNF och stred som frivillig i Waffen SS. Linnér gjorde senare karriär inom fackföreningsrörelsen. 1958 grundade han Sveriges socionomers riksförbund vars ordförande han var under åren 1958-1961. 1965 rekryterades han av socialdemokraten Hjalmar Mehr som kanslichef på barnavårdsnämnden i Stockholms stadshus

Tage Erlander var med och beordrade inventering av zigenare och tattare!

”Enligt vad som från norsk sida erfarits har i Norge cirkulerat ryktet, att norska flyktingar i Sverige åtnjuta fritt uppehälle och dessutom erhålla 250 kronor i månaden i fickpengar, allt utan att behöva prestera något som helst arbete.

Det torde icke vara något som helst tvivel om, att detta och liknande rykten i hög grad bidragit till att ett relativt stort antal mindervärdiga element sökt sig till Sverige. Dylika förespeglingar locka givetvis framför allt arbetsovilliga, arbetsodugliga och i övrigt mer eller mindre asociala stundom även kriminella element.

Norska flyktingkontoret torde också ha haft uppmärksamheten riktad på saken och på sistone gjort vad de kunnat för att avliva detta och liknande rykten. Av de ofta i såväl fysiskt som psykiskt men framför allt i moraliskt hänseende mindervärdiga individer som måste hänvisas till Vägershult, torde trots alla försäkringar om motsatsen endast ett mindre antal vara i verklig mening politiska flyktingar. De äro närmast att betrakta som politiskt okunniga om också icke indifferenta, asociala. Moraliskt och ofta fysiskt, stundom även psykiskt mer eller mindre defekta människor.”

Ovanstående är skrivet av Socialdemokratiske socialminister Gustav Möller som var högste politiske ansvarig för de ”koncentrationsläger” som fanns i Sverige. Tjänstemannaansvaret hade en inte helt obekant Tage Erlander. Tage gjorde dock allt för att tona ned sin ”insatser” i sina memoarer. När krigslyckan vände för tyskarna byttes normännen ut mot andra fångar.

En av de mest namnkunniga socialdemokraterna med brunt förflutet är den gamle toppdiplomaten och f.d. ambassadören Sverker Åström.  Han gick direkt till UD 1939 efter studenten. I sina memoaren ”Ögonblick” har han dock glömt att han varit medlem i en nazistisk organisation och sa att jag har inga minnen av några eventuella kontakter med Sveriges Nationella Förbund och kan inte svara på några frågor om det. Sverker Åström verkar inte ha brutit helt med de  främlingsfientliga” I DN 1990 tyckte Åström att Sverige borde akta sig för att ta emot flyktingar från kulturer med så väsensfrämmande seder och bruk att de skulle ha svårt att anpassa sig i ett nordeuropeiskt land”

Per Albin Hansson, socialdemokraternas socialdemokrat slog redan 1921 fast i sitt första folkhemstal fast ”Sverige åt svenskarna”

Hela det politiska etablissemanget tiger om det som utspelades i Sverige då skaror av fascister och nazister ”roddare” rodde över de ”grumliga vattnen” och anslöt sig till ”rumsrena” partier. Otaliga ”roddare” gjorde karriär inom fackföreningsrörelsen, utbildningsväsendet, rättsväsendet, näringslivet, försvaret. m.m. Beror Mona Sahlins och andra socialdemokraters hätskhet mot Sverigedemokraterna på dåligt samvete för att det egna partiets nazistiska och rasistiska förflutna ska komma fram?

Alva Myrdal, svensk diplomat och toppsocialdemokrat bedrev ”förädling av folkmaterialet” med tvångssteriliseringar. Makthavarna (S) trodde allmänt att just ”undermåliga ynglade av sig” mer än ”vanligt folk.” Den raspolitik socialdemokraterna bedrivit får Sverigedemokraterna att framstå som antirasister!

Tage Erlander 1965: ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”

Så här kan man hålla på, det finns hur många exempel som helst på att Sveriges före detta ledande parti i alla tider inte varit eller är ett dugg bättre än de Sverigedemokrater de idag kallar rasister.

Inte alls långt bort i tiden, 1989 införde regeringen Carlsson (S) ett totalstopp mot invandring. I det s.k. Luciabeslutet konstaterades att Sverige var ”FULLT” Redan då tillhörde en numera inte helt okänd socialdemokrat som heter Mona Sahlin partiets toppskikt och var tänkt att bli Carlsson efterträdare om inte en chokladbit kommit i vägen. Nåväl, totalstoppet mot invandring hävdes 1991 av en borgerlig regering.

1995 skrev den dåvarande socialdemokratiska regeringen så här ”de senaste årens invandring har i betydande grad åter blivit en invandring från Europa. Dessa invandrare har ett humankapital och ett etniskt kapital som ligger närmare svensk arbetsmarknad än den utomeuropeiska invandringen…

Detta var en mycket, mycket kort version av socialdemokraternas rasistiska och nazistiska förflutna och det är väl inte så mycket att säga om mer än att dagens socialdemokrater borde vara mycket, mycket försiktiga när de anklagar Sverigedemokraterna för att ha ett mörkt förflutet.

Bild från Politikfakta

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

26 thoughts on “Förstår socialdemokraterna att de hotar demokratin helt öppet

 1. Sossarnas historia är mer solkad än vad SD’s är.
  Filmen om S intressant att se och höra, från en ideologi till en annan, båda lika hemska för samhället.
  Paret Myrdals rekommendationer att staten skall ta makten över barnen har de följt till punkt och pricka, via förskola till flumskola blir alla i grunden lika oavsett senare partival.
  Ett fel med filmen, det talas om Aftonbladet som om det var sossarnas språkrör, men LO köpte AB inte förrän 1956 då de la ner AT.

 2. Vi socialdemokrater är garanten för stabilitet, trygghet och ett starkt Sverige. Låt Sverige fortsatt stå på rätt sida om historien.

  Av Lena Rådström Baastad

  Är människan tokig eller? Har hon inte sett eller hört hur det ser ut i landet? Långt ifrån tryggt och starkt, som de flesta vet.

 3. Jag är långt ifrån övertygad om att Moderaterna blir det största partiet på högersidan.
  Om SD får säg 26% blir störst och den röda sidan med rödluvans parti får tillsammans 34%, ett eller två islamistiska partier får 14% tillsammans. MP borta på 3,9% L likaså på 3,6%. Återstår V 7,6%, M&KD har kvar att dela 18,5% M 16% och KD ut på 2,5%.
  Slutet blir i bästa fall en Regering bestående av S+C+M vilket ger 50% i sämsta fall en med S+C, V, samt två islamska ger 55.6% en stark Regering helt dominerad av mussarna och Sverige störtas rakt ner i helvetet på kort tid.

  • Scenariot är ganska troligt. Jag tror KD hänger kvar, samma för C
   Ännu värre om SD skulle få 32% eller mer
   Alternativet: Det instabila läget i landet gör att valet skjuts på framtiden

 4. Lena Rådström Baastad… Vad har för utbildning? Kunde inte hitta info om henne… Verkar inte kunna historien…

 5. Tyvärr är sverige och svenskarna nedskitade till hårfästet. Det finns så många bakomliggande faktorer som är omöjliga att förändra.
  Läs om tex Teracom Group på Wikipedia och se vilken makt svenska regeringen har i både sverige och utomlands. Anita Steen är styrelseordförande.

 6. Sossarna vet att makten går dem förlorad om M närmar sig SD. Makten framför allt är som bekant sossarnas motto.

 7. Kanske lite utanför spåret, men ändå.
  Vi har en s.k. försvarsminister, Peter Hulrqvist. Han gjorde aldrig värnplikten, om Sverige skulle bli angripet var inte beredd att dra sitt strå till stacken. Han såg tydligen hellre att vi skulle våldtas utan motstånd. Det här kronvraket är nu försvarsminister. Ursäkta, men hur in i blåaste helvete är det möjligt? Vi har en överbefälhavare som glatt och galet vandrar i kommunisternas ledband på s.k. pridetåg, Va fan håller den pedofilen på med?

 8. Nej. Sossarna fattar absolut ingenting. Jag förstår inte varför ingen läser upp deras egen historia för dom i riksdagen när dom alla är samlade. Låt dom lyssna och sedan kommentera. Detta behöver göras grundligt flera ggr för att täppa till truten på deras rasistanklagelser. Även svenska folket bör känna till sossarnas smutsiga historia.

  • Någonting jag också saknar. Även i direktsändnings debatter. Där de inte kan klippa och klistra efter eget tyckande.

 9. Lena R-B borde nog ta en titt på sin egen bakgård innan hon kacklar i galen tunna. Såssarna är ju ännu det största partiet, medan miljömupparna representerar det minsta. Ändå tvingas (s) ständigt att vika ner sig för att det är, trots sin minimala storlek, extremist-partiet (mp) som dikterar villkoren. Så kom inte här och snacka om bristande kontroll i andra partier.

 10. 21 oo nyheterna på TV2 i kväll där 2 extremvänstergubbar diskuterar hur de vill och skall styra vad som är sant eller inte ur deras perspektiv !

  • Såg skiten och ville bara spy, fick dock uppfattningen att det är den jävulska ersättningen till”sina” företag de var rädda om. Jag menar vem anställer Helin/vododockan?

   • Det är Hanna Stjärne som har anställt Jan Helin. Hon raggade upp honom på Aftonbladet.

 11. Aftonbladet har en omröstning just nu: Är det rätt att stänga av Donald Trump från sociala medier?

  Just nu är det 75 % JA och 25 % NEJ

  “Frågan startades den 14 januari 2021. Totalt har 64867 personer svarat på frågan. Omröstningen är tänkt att ge en bild av vad läsarna på Aftonbladet.se tycker. Resultatet behöver inte vara representativt för alla och bör tolkas med försiktighet.”

  75 % är alltså emot yttrandefrihet. Förstår dom det själva. Resultatet behöver inte vara representativt skriver Aftonbladet. Det kan naturligtvis vara ännu värre ställt.

  • Det visar bara hur dåligt pålästa Aftonbladets läsare är… men så läser de ju Aftonbladet också.

  • Hur vet vi att det inte är dåren Anders Lindberg som inte
   själv sitter och pickar i för att få rätt svar??

   Finns det verkligen så många som 65000 som betalar
   för AB, eller har dom gått över till gratistidning?

Kommentera