Floskelfestival för skattepengar

SKATTER & SLÖSERI. De kommunala värdegrunderna hanteras vanligen av kommunernas personalavdelningar HR som redan det är fjanteri på hög nivå. HR är en förkortning av personalavdelningen som på engelska kallas Human Resources. Ibland även kallat HRM som betyder Human Resources Management. Detta engelska uttryck har av obegriplig anledning fäste i Sverige.

De kommunala värdegrunderna hanteras vanligen av kommunernas personalavdelningar (HR) och tas fram av organisationerna genom workshops, dialoger, möten, intervjuer, analyser etc, självklart bekostat med våra skattemedel. De sägs bidra till kvalitet i kommunens arbete. Intentionen med dem sägs också vara att kommunen får ett tydligare ”varumärke” och blir en mer attraktiv arbetsgivare.

I själva verket kostar det bara pengar och tar fokus från det riktiga arbetet. Tidigare räckte det med att vara artig och korrekt samt följa lagen. Nu ska varje kommun ha en egen värdegrund som tas frami oändliga möten och som inte är bättre än vanligt sund förnuft.

Från Slöseriombudsmannen…

Nedan finns värdegrunder för 15 olika kommuner, vilka är ganska typiska sådana. Vilken värdegrund hör till vilken kommun? Lite hjälp får ni. De olika värdegrunderna tillhör kommunerna Flen, Karlstad, Uddevalla, Mora, Botkyrka, Söderköping, Härnösand, Hylte, Umeå, Hässleholm, Åre, Mörbylånga, Gällivare, Växjö och Hörby. Facit finns allra längst ner i inlägget.

Värdegrund 1

Syftet med värdegrunden är att ge alla förtroendevalda och medarbetare en tydlig bild av vad organisationen står för – en kompass som vägleder oss i det dagliga arbetet.

 • Trygghet – hos oss finns omtanke
 • Delaktighet – hos oss gör du skillnad
 • Framtidstro – hos oss utvecklas du
 • Stolthet – du är en av oss”

Värdegrund 2

”När alla medarbetare är klara över värdegrunden ökar möjligheten till medledarskap och självständighet. [..] Värdegrunden ska bidra till ökad styrbarhet och underlätta för olika verksamheter i kommunen att samverka på ett mer enhetligt sätt, vilket skapar en känsla av gemenskap och stolthet.

 • Ledstjärna – medborgarens fokus
 • Våra värdeord: öppna, ansvarstagande, modiga och energiska”

Värdegrund 3

”Kärnan i vår värdegrund är:

 • Vi är till för X-borna
 • Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet
 • Vi genomför vårt uppdrag med engagemang
 • Vi är en kommun i gott skick
 • Vi når goda resultat”

Värdegrund 4  

”I vårt kvalitets- och utvecklingsarbete använder vi oss av Lean som är en strategi för verksamhetsutveckling. [..] Lean handlar också om beteende och värderingar och i relation till detta beskriver vår värdegrund det förhållningssätt vi vill ha till våra medborgare och till varandra. Det beskriver den arbetskultur vi vill ha i X kommun.

Vår värdegrund beskriv i tre värdeord; professionella, respektfulla och lyhörda.”

Värdegrund 5

”Vi förutsätter att du som arbetar hos oss eller vill arbeta hos oss delar vår värdegrund. Vår värdegrund kännetecknas av att vi tillsammans skapar en kultur som bygger på arbetsglädje. Vår värdegrund och vår identitet:”

Värdegrund 6

”Värdegrund för X kommun:

Kund

 • Jag möter våra kunder med respekt och god service.
 • Vi är lyhörda och för en dialog med våra kunder.

Ansvar

 • Jag tar ansvar för våra mål och respekterar fattade beslut.
 • Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet.

Glädje

 • Jag har en positiv inställning till alla människor jag möter.
 • Vi samarbetar genom att se och bekräfta varandra.”

Värdegrund 7

”X kommuns värdegrund är ”Människan i fokus”. Den beskriver vi på följande sätt:

Vi ansvarar för att tillsammans utveckla X kommun på ett kreativt och jämlikt sätt.

 • Vi ger ett gott bemötande och en god service
 • Vi är öppna och tydliga och ser vår roll i ett större sammanhang
 • Vi ansvarar för att hela verksamheten fungerar och når uppsatta mål
 • Vi presterar mer när vi tillsammans tar tillvara våra erfarenheter och kompetenser”

Värdegrund 8

”Våra värdeord är Medborgarfokus, Öppenhet, Tillgänglighet och Ständiga förbättringar. Tillsammans bildar de ordet MÖTS och är ledord som ska prägla allt vi gör inom kommunen.”

Värdegrund 9

”X för utveckling heter kommunens värdegrund. Detta uppnår vi genom att vi:

 • Tar initiativ till utveckling samt möter utmaningar och nya förutsättningar med ett positivt förhållningssätt.
 • Tar ansvar för verksamheten samt vår egen och andras arbetssituation.
 • Har medborgaren/kunden i fokus, genom att vara serviceinriktade och genom att bemöta alla med respekt.”

Värdegrund 10

”Vår värdegrund kan sammanfattas i ett antal viktiga stödord som var för sig uttrycker ett förhållningssätt och skapar en gemensam värdegrund – en X-anda.

 • Tillit – är att våga vara sig själv och att lita på varandra. Ärlighet, förtroende och att våga säga vad man vill.
 • Engagemang – är att våga pröva nya ideér, att känna delaktighet och samhörighet. Att gå in för det man gör, bry sig om andras arbete och visa intresse.
 • Empati – är att känna medkänsla och ha en god inlevelseförmåga. Att bry sig om och att försöka förstå andra människor.
 • Glädje – är att känna trivsel, kunna ge och ta och ha roligt tillsammans. Att kunna och våga skratta och att känna trygghet och gemenskap.
 • Kommunikation – är att prata med varandra, inte om varandra. Lyssna på varandra, vara tillåtande, ha dialoger och samtal och att samarbeta. Att känna öppenhet och ärlighet, vara tydlig och ha en öppen och rak kommunikation.
 • Respekt – är att respektera andras åsikter, ta hänsyn och följa fattade beslut. Att behandla andra som man själv vill bli behandlad. Att hålla överenskommelser och att respektera allas lika värde.
 • Förändringsbenägenhet – är att vara nytänkande och våga pröva nya vägar. Att vara flexibel, se möjligheter och ändra det som inte är bra.”

Värdegrund 11

”Värdegrunden är baserad på jämställdhet och ett antal centrala värdeord: stolthet, öppenhet, omtanke, respekt, kvalitet, ansvar.

 • Jag bemöter alla med respekt och omtanke utifrån alla människors lika värde.
 • Mitt arbete ska kännetecknas av öppenhet, ansvar och kvalitet.
 • Jag är stolt över vårt arbete och vår verksamhet.”

Värdegrund 12

”Genom våra värderingar tydliggör vi hur vi ska tänka och agera. Våra utgångspunkter utgör stödet i vårt arbete.

 • Medborgaren i fokus
 • Med respekt för individen
 • Med kvalitet som syns

Våra utgångspunkter:

 • Samhällsuppdraget först
 • Olikheter är vår styrka”

Värdegrund 13

”X kommunkoncern har en gemensam värdegrund. Den utgörs av fyra värderingar som gäller för alla som jobbar i kommunkoncernen. Värderingarna påverkar vårt sätt att vara och hjälper oss att leverera en god kommunal service och vara en attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö. Det bidrar till ett hållbart arbetsliv. [..]

 • Vi möter alla med respekt
 • Vi kan jobbet
 • Vi gör verksamheten bättre
 • Vi skapar en hållbar framtid”

Värdegrund 14

”All verksamhet vilar på kommunens gemensamma värdegrund och ska återspeglas i praktisk handling och i varje dokument och beslut.

Gällivare kommuns värdegrund: Alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen arbetar aktivt för att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med medborgare, organisationer och företag. 

Ledorden i värdegrunden är:

 • Mångfald – Vi ser olikhetens styrka och möjlighet i verksamheten, i organisationen och i samhället! Vårt bemötande ska präglas av respekt för varandra.
 • Effektivitet – Vi ger rätt service, till rätt kvalitet med ansvarfullt nyttjande av våra resurser!
 • Nyskapande – Vi är innovativa och alla vågar tänka nytt!
 • Attraktivitet – Ett mångkulturellt samhälle i naturskön miljö med en infrastruktur som erbjuder närhet till arbete, service och fritid.

Värdegrund 15

”Med vår värdegrund beskriver vi hur vi beter oss i mötet med våra kollegor, kunder, kommuninvånare och brukare.

Värdegrunden, består av tre punkter öppenhet, respekt och professionalitet.

 • Öppenhet – Vi är öppna och ger ett gott bemötande som kännetecknas av engagemang, tillgänglighet och likvärdighet.
 • Respekt – Vi tar hänsyn till människors lika värde och är måna om att ge ett jämlikt och respektfullt bemötande och en likvärdig service.
 • Professionalitet – Vi har kunskap och kompetens och vårt bemötande präglas av professionalitet som bidrar till rättssäkerhet.”

-Pettersson säger att sådant är håller våra offentliganställda och inhyrda konsulter på med. Det kostar fruktansvärt mycket pengar och än värre att ta tar tid och kraft från den riktiga verksamheten.

Facit finns på slöseriombudsmannen…

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

10 thoughts on “Floskelfestival för skattepengar

 1. Oroligheterna i USA kommer som en räddande ängel för den regeringsvänliga Svenska Median här hemma, att flytta focus
  från all jävelskap som sker här i landet med mord dagligen,
  det enda dom orkar skriva efter att ett liv släkts är att ingen är
  gripen.

  • Ett sätt att skapa onödiga jobb.
   Göran P gjorde ett uttalande.
   Vi ska skapa, kommer inte ihåg hur många tusen. nya jobb.
   Så växte byråkratin från offentlig till ofantlig.

 2. Något för våra riksdagspartier att ha som värdegrund: ”Kommunikation – är att prata med varandra, inte om varandra. Lyssna på varandra, vara tillåtande, ha dialoger och samtal och att samarbeta. Att känna öppenhet och ärlighet, vara tydlig och ha en öppen och rak kommunikation.
  Respekt – är att respektera andras åsikter, ta hänsyn och följa fattade beslut. Att behandla andra som man själv vill bli behandlad. Att hålla överenskommelser och att respektera allas lika värde.
  Förändringsbenägenhet – är att vara nytänkande och våga pröva nya vägar. Att vara flexibel, se möjligheter och ändra det som inte är bra.”

 3. Kan man inte slå ihop World Pride, kommunernas värdegrunder, HR och svenska skitmyndigheter till en organisation och låta dem verka på månens baksida?

 4. Vilket kvalificerat snömos! Inte konstigt att vi har så låg innovationsnivå och tillväxt.

 5. Här ska ni få en grund rakt ner i myllan, alldeles gratis : ”SUNT FÖRNUFT”
  Behövs inget mer. Klart Slut.

  • Jo det har jag själv alltid sagt… med tillägget att man alltid behöver utföra någon form av konsekvensanalys innan man fattar viktiga beslut…

Kommentera