Utvisningsdömda brottslingar blir kvar i landet, trots att lagen ger möjlighet till utvisning

BROTTSLIGHET & INVANDRING. Runt var tionde utvisning har inte genomförts mellan 2012 och 2019, rapporterar Sveriges Radio P1:s ”I Lagens Namn” som hänvisar till statistik från Gränspolisen.

Gränspolisens statistik har viss eftersläpning och öppna ärenden tillkommer. Dessutom har ingen ansvarig myndighet räknat på hur många av de drygt 600 personer, som det gäller, som är ute på gatan.

– Vi har alltså ett jättedåligt system för att följa upp ärenden och ta fram statistik, säger Patrik Engström som är chef för nationella gränspolissektionen.

En av orsakerna till att en utvisning inte kan genomföras är att det enligt internationella konventioner inte går att utvisa någon till ett land där personen riskerar död eller tortyr.

– Pettersson har hört detta om att det inte går att utvisa enligt internationella konventioner i åratal men ändå står det i 1951 års flyktingkonvention (Genèvekonventionen) får en fördragsslutande stat inte utvisa en flykting som lovligen uppehåller sig på statens område, annat än av skäl som kan hänföras till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen.

Om den åtalade utlänningen har flyktingstatus, har denne ett mycket starkt
skydd mot utvisning. En flykting får utvisas endast om:

 • hon eller han har begått ett synnerligen grovt brott och
 • det skulle vara förenat med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet
  att låta henne eller honom stanna i Sverige eller
 • om hon eller han har bedrivit verksamhet som inneburit fara för rikets
  säkerhet och det finns anledning att anta att hon eller han skulle
  fortsätta sådan verksamhet här.

NJA, är en svensk periodisk skrift där bland annat refererat över domar från Högsta domstolen publiceras.

Vad som är synnerligen grovt brott är inte riktigt klarlagt men i NJA 1991 s. 203 utvisade Högsta domstolen en utlänning med flyktingförklaring som hade gjort sig skyldig till försök till dråp där det var en ren tillfällighet att målsäganden inte fick livshotande skador. Våldsbrottet ansågs
ha så högt straffvärde (straffmätningsvärdet uppgick till fängelse i två år och sex månader efter att hänsyn tagits till det men som utvisningen innebar) att det utgjorde ett sådant synnerligen grovt brott som avses i paragrafen. Även i övrigt ansåg Högsta domstolen att förutsättningarna för utvisning av en utlänning med flyktingförklaring var uppfyllda utan att utveckla detta
närmare.

Genom att begå ett synnerligen allvarligt brott har utlänningen många gånger generellt visat att dennes kvarstannande i riket skulle innebära allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet. Utlänningens personliga förhållanden, de närmare omständigheterna vid brottet och eventuell tidigare brottslighet bör dock vägas in i bedömningen.

En utlänning med flyktingförklaring får också utvisas om utlänningen i Sverige eller utomlands har bedrivit verksamhet som har inneburit fara för rikets säkerhet och det finns anledning att anta att hon eller han skulle fortsätta med sådan verksamhet här.

Det går alltså att utvisa med hänvisning till rikets säkerhet och fara för allmän säkerhet och ordning. 

Läser inte juristerna lagen? Börja med 8 a kap. Utvisning på grund av brott eller enkelt på Wikipedia

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

8 thoughts on “Utvisningsdömda brottslingar blir kvar i landet, trots att lagen ger möjlighet till utvisning

 1. Vilken tur för alla mångkulturälskande landsförrädare !
  Nu får de behålla sina på sikt så lönsamma raketforskare….

 2. ”Vi kan väl inte visa ut vår framtida valboskap, det förstår ni väl”
  ”Stefan Löfven”

 3. 13/8 2020 Pettersson var först ut med artikel om vad som krävs för att utvisa utländska personer som begått brott i Sverige och idag 16/8 publicerar benämnda etablerade medier det som en nyhet!

  Mitt inlägg med ostridiga juridiska fakta togs emot på Petterssons blogg med misstro men Pettersson hade/har civilkurage nog att som uppfattas utan juridisk insikt? ifrågasätta mitt inlägg på ett värdigt sätt till skillnad mot journalister i benämnda etablerade medier och ett antal #me-too grupper med som synes lobotomerad kulturförvirring agerat precis som FOI visar i sina rapporter följder avseende hjärntvättade offer för egen dumhet citat: av felaktig myndighetsinformation drunknar i informationsflöden till bedrägerier och försök till politisk påverkan.

  Svenska folket vinner i längden på att oavsett politiska åsikter argumentera med oliktänkande och för egen del bemöta 0avsett olika politiska åsikter och med juridiska fakta medverka i att belysa det enorma folkföraktet som synes fått starkt fäste i den politiska makten och mediamaktens mörka korridorer. Det finns faktiskt några få jurister kvar i Sverige som har civilkurage och inte räds att publicera juridisk fakta och ännu en gång har benämnda etablerade medier repriseras det som först är publicerat i detta forum.
  13 08 2020 at 21:27 replikerade Pettersson inlägget – Kvinnlig jurist, jag tror du också behöver läsa på lite – vilket bemöttes: Nej jag behöver inte läsa på. Däremot har du rätt i av Migrationsverket bedömning med tillägg att endast i att i vissa fal kan beslut om uppsikt tas, vilket betyder att objektet tvingas visa upp sig en eller flera gånger i veckan på migrationsverket eller polismyndighet.
  Migrationsverket kan förvisso bedöma att objektet tas i förvar men inte endast för misstanke flykt-risk
  Nej, kriminell får inte utvisas om risk för deras liv finns i utvisningslandet. Svensk lag, EU konventioner, FN konventioner och FN:s flykting konvention ger inte enda undantag för utvisning om risk finns för våld, tortyr oavsett hur grovt kriminella de av Sverige utvisade är. Flyktingar ska enligt lagar och konventioner skyddas med tillfälligt uppehållstillstånd och ska naturligtvis som du påtalar ”återvända när det lugnat ned sig i hemländerna”.

  Beroende på hur många år krig i hemländerna pågår kan flyktingar med TUT som har inkomst av fast arbete som täcker bostad och övriga levnadsomkostnader, ge dem rätt att ansöka om att få med PUT stanna i mottagarlandet, men övriga ska med lagar som stöd återvända. Miljoner människor på flykt från hemländernas krig finns nu i närområdets flyktingläger med automatiskt tillfälligt uppehållstillstånd och inte en enda ansöker om permanent uppehållstillstånd. För undvikande av misstro i yrkesposition väljs att inte bemöta av dig ”FN vill inte ha mångkultur och undantaget i artikel 33”, däremot bemöts ”brottslingar och säkerhetshot kan regeringen utvisa” för det är fel uppfattat av dig om du inte menar att – regeringen kan bestämma att en dömd brottsling i svenskt fängelse – ska avtjäna utdömt straff i sitt hemland.

  Avseende det sistnämnda nämns att ett antal dömda till långa straff för våldsbrott, mord i Sverige som regeringen bestämt ska avtjänas i deras länder kämpar med överklaganden i hopp om att undvika att flyttas till sina hemländers fängelser för att där avtjäna straffen. Några få har lyckats att få svenska regeringen att ändra sig och andra inte och de har deporteras till sitt hemlands fängelser för att där avtjäna straffen. Du har rätt i att ”Vi behöver inte fler lagar och utredningar, det finns så det räcker, använd dem” och din åsikt att skicka hem alla utländska grova brottslingar med specificerad religionstro”, tilläggs oavsett religionstillhörighet. Din övertygelse om att SD har kollat detta med jurister” beaktas och om du har rätt i ditt påstående synes att SD med omedelbar verkan bör byta ut juristerna innan publicitetsskadorna är irreparabla.
  Mvh.

  Ps, Av Pettersson idag 16/8 2020 : En flykting får utvisas endast om Hon eller han har begått ett synnerligen grovt brott, har fortfarande svar – Nej. Det skulle vara förenat med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta henne eller honom stanna i Sverige har också svar – Nej. Eller om hon eller han har bedrivit verksamhet som inneburit fara för rikets säkerhet och det finns anledning att anta att hon eller han skulle fortsätta sådan verksamhet här har svar – Nej. En utlänning med flyktingförklaring får också utvisas om utlänningen i Sverige eller utomlands har bedrivit verksamhet som har inneburit fara för rikets säkerhet och det finns anledning att anta att hon eller han skulle fortsätta med sådan verksamhet här har så ock svar – Nej.

  Din fråga Pettersson: Läser inte juristerna lagen har som du ser i mitt tidigare av dig replikerat getts klart svar Ja och det kan också juristerna vid Säkerhetspolisen/Säpo som de facto inte ens kan att utvisa utlänning trotts av polis, åklagare, ordföranden i domstolar och Säpo enhälligt fastställt utgör fara för Sverige rikes säkerhet, ds.
  Mvh, kvinnlig jurist.

   • Pettersson.
    Tack för replik och jag ber om ursäkt om inlägget uppfattas som kritik vilket det inte är för du har rätt också avseende FN:s flyktingkonventioner, men som du ser är av politisk maktmissbruk ignoreras lagar och konventioner och de synes dessutom stolta över att Sverige är den mest dömda
    EU staten för brott mot EU och FN konventioner.

    Att du Pettersson med logiskt tänkande och stöd av i lagar och konventioner “tjatat om det och annat i över tio år” respekteras naturligtvis och det du synes uppfattat som kritik är inte det, tvärtom.
    Mvh.

 4. Var kommer uppgifterna från att de är hotade till livet i sina hemländer?
  De är väl samma lögner som att de inte var skyldiga.

 5. Det är blott 7% av de 2,5 miljoner som fått uppehållstillstånd sedan 1980 som har flyktingstatus så det borde inte utgöra något större problem.

  Om man begått ett brott med utvisning som påföljd borde man inte släppas ur fängelse så länge som utvisningen inte är klar och efter det överföras till hemlandet direkt.

Kommentera