Stäng

Befolkningen måste minska

Nätverket Population Matters Sweden skriver på DN Debatt att världens befolkning måste minska.

Konsekvenserna av en fortsatt befolkningsökning kan bli ödesdiger, skriver de. Nähä!?

Sanningen är att Jorden befolkats av alldeles för många människor i alldeles för många år och att detta redan fått alldeles för stora konsekvenser. ”All världens kvinnor behöver få kunskap, rättighet, tillgång och råd att skaffa moderna preventivmetoder”, skriver man också. Det är fel uttryckt. De som behöver få kunskap är kvinnor i tredje världen, inte i den moderna. I vissa kulturer, som den somaliska, är många barn en del av kulturen. Läs om familjen Hassan i Vänersborg.

Det finns inte och kommer inte att finnas arbete till alla. Naturens resurser utarmas allt mer. Ekonomin kommer inte att täcka alla utgifter för stora familjer i världens länder. Välfärden klarar inte hur mycket som helst. En för stor befolkning kan också leda fram till konflikter i dess fotspår.

Afrika spås växa mest de kommande decennierna. Afrika, en kontinent som redan idag brottas med korruption, fattigdom, svält, krig, konflikter och en alldeles för stor befolkning i förhållande till förutsättningarna. Europa och övriga västvärlden kan inte längre vara tillflyktsort för afrikaner i jakt på lyckan. Även här saknas arbete till alla. Även här är ekonomin i många länder så dålig att de behöver bidrag. Även här börjar vi se en allt större spänning mellan olika etniciteter.

Så ansvaret ligger i de stater där befolkningen för flera decennier sedan översteg vad de kan hamtera.

DN

 

19 reaktioner på “Befolkningen måste minska

 1. Tyvärr räcker det inte med corona!
  Den tar ju mest åldringar!

  Det är de unga (mest i U-länderna +
  muslimerna) som avlar för många
  avkommor.

 2. Sveriges bästa bistånd till Afrikanska länder borde vara
  massvis med kondomer, man ska inte sätta barn till världen
  ifall man inte kan föda dem.

 3. Nu när vi går mot ett kallare klimat så kommer växtligheten att minska så en större del av människorna kommer att få svälta.

  1. Under ca 10000 senaste åren har klimatet blivit 2-4 grader kyligare, åtminstone norra halvklotet. I övrigt är trenden så låg att proportionerligt återgiven i en graf, så är det närmast en ”rät” linje. D v s det finns ingen tydlig trend. Klimatet består däremot av ett antal cykliska processer som ibland ger lite varmare väder och ibland lite kyligare väder runt den närmast obefintliga trenden.

   Just nu har södra halvklotet en ovanligt kylig vinter, där kylan sträcker sig onormalt långt norrut.
   Den gångna vintern var ovanligt kylig på norra halvklotet, utom för Skandinavien, som var ”normal”.
   Om man kopplar dessa 2 skeenden till varandra, medveten om att det råder solfläcksminimum f n, så är risken hög att en period med kraftig kyla är på gång för norra halvklotet, inkl för Skandinavien – typ 50-60-70-talet. Vi får se.

  2. Det där stämmer inte rakt av. Blir det en kylig period av år , så upphör kanske CO2 att ÖKA (haven behåller CO2), OCH DETTA KAN HOTA SKÖRDARNAS VOLYM. Detta kan leda till svält. Något kyligare vädertyper leder sannolikt till FLER REGN, så snarare går det jämnt upp avseende ”minskad” ökning” av CO2 resp mer regn. Men blir det kyligare så kommer det att bli fler häftiga stormar och orkaner/tyfoner.
   Det är för komplext att förklara kortfattat!

 4. Det är sant! Jordens befolkning måste minska för att vi utan totalt kaos och massvält ska klara katastrofhändelser som te x mycket stora vulkanutbrott, stora asteroid/kometnedslag, gigantiska elektromagnetiska solstormar och förändringar av klimatet till det KALLARE! Högst Ca 2- 3 miljarder bör kunna fungera om vi lägger upp livsmedels- och bränsleförråd som räcker i 1 år för vällevnad samt ytterligare ca 1,5 till 2 år för överlevnad, alltså sammanlagt 2,5 till 3 år. Jordens Vita minoritet (endast ca 8% av jordens befolkning) behöver ej minskas mycket. Och den pyttelilla minoriteten Nordbor (endast ca 0,25% av jordens befolkning) samt likaså Judarna (också ca 0,25%) måste skyddas strikt! Självklart även tidigt invandrade småminoriteterna som t ex Samer, behöver ej minska. Detta gäller globalt!
  Minskningen måste ske i Afrika, Asien och alla andra starkt överbefolkade delar av världen. Minskningen MÅSTE ske genom drastiskt minskade födelsetal!
  Det bästa är om sentida invandrade folkgrupper i Norden återvandrar till sina hemländer.
  De rikaste i världen bör tänka om och upphöra med att öka sina rikedomar indirekt, på fotfolkens bekostnad.
  SWEXIT och STÄNGDA GRÄNSER och MASSIV ÅTERVANDRING!

  1. ÖKAR vi CO2 i atmosfären till mer än 0,08%, så kan jorden utan problem försörja 80000 miljoner och ändå lämna åter ca hälften av de brukade markerna åt naturen. Det gäller således att bygga ut kolkraften rejält, som bl a Kina och Indien f n gör.

   Räkna själv på befolkningstätheter. Jorden är fantastiskt glest befolkad. I synnerhet Afrika. De flesta Europér fattar inte hur stort Afrika är. Faktiskt stort som Asien och Indien tillsammans. Europa saknar det mesta av naturresurser, medan Afrika har enorma mängder av ALLT!

   Påståendena om ”överbefolkning” är kommunistiska (med stöd av globalismen) lögner för att västvärlden skall finansiera sin egen politiska undergång. De flesta av aktivisterna är så förblindade av indoktrineringar, att de inte förstår att de arbetar för sin egen undergång.

   1. Vi kan säkert vara ännu flera så länge allt är frid och fröjd och det inte trillar ner en stor asteroid eller komet eller ett jättelikt vulkanutbrott, med följande förmörkad himmel, kyla, missväxt KAOS och Massvält och MASSDÖD!
    Detta måste vi planera för, alla som lever då kommer att vara glada för att vi har nödproviant tills det kan börja växa normalt igen. Ingen vet bestämt NÄR det kommer att ska bara med säkerhet ATT!

   2. Märkligt resonerat och än märkliga påståenden då de flesta har fått en helt annan uppfattning.
    Finns ingen självklarhet att vi i denna tid skall driva en agenda på att befolka och exploatera vår planet för att nå en ökande befolkning, då med tanke på att vi inte kan ta hand om den som redan finns. Att spara resurserna till framtiden är att säkerställa densamma och att de flesta länder har stora ytor som ej idag är bebyggda är framtida resurser som måste värnas. Ökande befolkningar riskerar att detta inte kan ske. Detta kan man se i vissa områden världen över. Att då bara flytta på populationerna resulterar i att man tar problemen med sig.
    Oavsett vilket antal som sätts som gräns för att ”nu är det nog”
    kommer det finnas andra intressen och åsikter på detta……
    och att jag som är för en begränsning skulle vara indoktrinerad kommunist finner jag väldigt lustigt, knappast sant.

 5. Bara att införa feminazismen överallt så kommer världens befolkning att minska för att till slut dö ut. 😉

 6. Utbilda dig så vet du hur barn kommer till och kan begränsa antalet. De finns fortfarande många länder där folk tror att varje kvinna har ett visst antal barn i magen som måste komma ut. Varför de blir med barn vet de inte.
  Vi i de civiliserade länderna föder för få barn, vi tillverkar dem men använder abort som preventivmedel. Vi kommer att dö ut, de som inget vet överlever, standarden på allt går ner fler barn dör av svält jordens befolkning krymper.
  Gudarna har ordnat det hela, de som är kvar ber om hjälp, gudarna lyssnar ej, de finns ju inte. Befolkningen fortsätter att krympa några vita finns kvar de startar på nytt, uppfinner, avancerar, blir beskyllda för rasism och allt är som vanligt. Allt går i cykler, klimatet är nu liksom förr något ingen kan ändra. Inte ens de som tror på något som ej existerar!

 7. Att ingen vågar tala om preventivmedel med araber och afrikaner. det enklaste skulle vara att begränsa att varje familj får skaffa max 4 barn. barnbidrag upp till 3 barn här i Norden.
  Vill man skaffa storfamilj skall man ha viljan att försörja dem också.
  Jag är trött på att bidra till storfamiljer där ingen arbetar.

  1. Maja 2! Det bästa var om kvinna och man födde barn varannan gång då blev det bara max tre i varje familj om kvinnan fick det första. Var det mannen som fick det första så blev det bara två barn.
   Om du undrar varför, uppriktigt sagt tror jag att män inte skulle vilja utsättas för födslosmärtorna två gånger.

   1. Jag är väldigt förvånad över alla program gällande barnafödandet med alla möjliga apparater och profylax mm.
    Förr födde kvinnor och gör det även i dag ensamma utan hjälp.
    Hur kan den moderna kvinnan vara så gnällig och svag?
    Hur kan de ta hand om ett barn när de inte ens utan världens cirkus kan få barnet till världen utan 5 extra personer kring sig.
    Förstår inte varför såna program över huvud taget visas.
    Det finns varken lustgas eller sprutor i Afrika och andra länder tillgängliga. Ändå tycker jag mig se att deras barn ofta ser välmående ut trots fattigdomen .

   2. Maja 2, en ren rappakalja om hur förlossningar gick till förr och varför vi har modern förlossningsvård.
    Jag blir ofta skrämd över okunnighet och kvinnoförakt som sprids. Skrämmande!

   3. Du, Jill, mkt av hur den moderna vården idag utförs är inte medicinskt styrt, utan kulturellt och efter trender, så skäll inte andra för okunnighet om du inte är VÄLDIGT insatt i hur handläggningen av en förlossning sett ut under de senaste 5 decennierna. (Det är jag.)
    Hur en förlossning ”ska” gå till inom vården har växlat mkt under den tiden och mellan olika kliniker! Ibland är vården livräddande, ibland ställer den till det naturliga helt i onödan.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: