Stäng

Det vita svenska privilegiet är en myt

HISTORIA. Vi har aldrig fått något gratis. Svenska folket har slitit hårt för att bygga upp den välfärd och trygghet som vi i nutida generationer tar för given. Så att, likt ”Black lives matter” och andra våldsamma extremister, tala om vita svenskar som privilegierade är lögn, skriver gästkrönikören Roger Sahlström på Samtiden.

Historiska Museet. Förr i tiden var det självklart att barnen skulle hjälpa till på gården. Redan som små följde barnen med föräldrarna i arbetet. De första egna arbetsuppgifterna som barnen fick kunde vara att gå ärenden eller att valla djur. Dalarna, Lima socken, 1906. Fotograf: Per Persson

Det är extremt provocerande då grupper och opinionsbildare lägger fram idén om att svenskar helt enkelt bara fått sin välfärd serverat på ett silverfat. Det är historielöst och ett ohederligt påstående. Svenskarna har aldrig fått något gratis och har verkligen fått arbeta och offra mycket för att kunna bygga det samhälle vi har i dag. Det var tunga arbete som gjorde att vi numera slipper benämnas lort-Sverige.

Att kalla dagens svenskar för privilegierade är en ren lögn. Ett privilegium är en exklusiv rättighet som ges till en viss person eller grupp bl a av staten. Få svenskar har i dag ett sådant privilegium tilldelat sig. Men det finns några. De som lyfter konstnärslön är en grupp som fått en sån exklusiv rättighet, nämligen förmånen att få pengar från staten, en statlig livslång inkomstgaranti utan krav på motprestation.

Läs vidare på Samtiden…

-Pettersson fortsätter med Sverige är vårt – Svensk strävan 1941

Wilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941

”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.

Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för sig att besitta ett visst land från begynnelsen och intill änden, gives naturligtvis icke åt vårt folk. Den rätten är någonting som skall förtjänas, som skall förvärvas av varje folk.

Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt, genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur, som har skapats här.

Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.

Vi är ett litet folk, men vi har ett stort land att bo i. Se på Europa-kartan! Vårt land brer vida ut sig i världsdelen. Men vi är få, vi är de ensamma stugornas folk, och även om vi numera delvis bor i städer, så är vi dock någon gång komna från bönders, torpares, backstugesittares stugor.

I ensamheten i stora ödsliga skogar har en svensk folksjäl danats genom tusendena år. Brottningen med stenen och stubben när åkern bröts, har gett oss krafter – andliga och kroppsliga. Och starkt motstånd utvecklar starka krafter. Så har detta lands skog och mark präglat oss, gett oss det egnaste, upprinnelsens källa till vår folkstyrka, den ensamme skogsbons stolthet och frihetssinne och den sege odlarens ihållighet.

Det verkligt svenska är sålunda ursprunget – vår växtplats. Det är för mig den barndomens jord där jag sprang barfota något dussin somrar, och kände enrisbuskens barr under fötterna. Barndomens mark, det är vårens allt ljusare kvällar med morkullsflykt över stugbacken, och tranornas skrik från kärret. Det är sommarens solvärmda bäck med sitt ljumma vatten plaskande kring barnaben med sårskorpor på knäna. Det är höstens röda lingontuvor och det nedfallna äpplet i dagg-gräset en klar morgon. Det är vinterns snödrivor vid farstubron. Det är iskanornas kälkbacke. Det är några barn i en gråmosses lavstuga på skogsbacken en enslig kväll i skymningen. Far är på regementsmötet, mor på dagsverke uppe i Roten. Barnen sitter vid stugans fönster och trycker sina näsor platta vidmot emot glaset. Finns det inte någon där nere på vägen? Det är fattigdom – men en stolt fattigdom, som hjälper sig själv till livets tillräckliga uppehälle, till det grova, men mustiga dagliga brödet från rågen på åkerlappen kring stugan. Det är en sund och fri barnaväxt, som den vilda örtens mellan enbuskarna i hagen. Det är frid och trygghet i ett fredligt land, där barnen föds fria av fria föräldrar. Ett land där också de minsta backstugors barn får pröva sina möjligheter av alla slag så långt deras krafter räcker till. Ett land där var och en får växa efter sin egen art. Detta är det egna, det som aldrig skall låta sig utbyta mot något främmande. Detta är roten och blodsbandet, min andliga arvslott som jag har att föra orörd vidare åt mina egna barn. Detta är för mig det svenska, det omistliga.”

– Wilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941

 

12 reaktioner på “Det vita svenska privilegiet är en myt

 1. Glöm inte vilka som idag ÄR priviligierade!
  Ni vet säkert redan.
  De som erhåller livstids bidragsförsörjning, de som har företräden i olika offentliga ”köer”, de som har gratis sjuk- och inte minst tandvård, de som har råd med/erhåller finansiering av årliga semestrar till varifrån de kom, de som i princip har rättslig imunitét för i stort all brottslighet (utom möjligen tydliga terrorbrott och mord), de som ostraffat kan hetsa mot folkgrupp (vita) och hota med massmord, de som tillåts fuska inom akademiska studier, de som kvoteras in i makten utan att ha kompetens, de som avancerar över sin inkompetensnivå via (rätt) partibok och utan meriter i övrigt, de som tillåts suga ur skattemedel ur samhället för att finansiera samhällets upplösning.

 2. Mer knäskydd och knäböjningar till folket !!!!!!!!
  Ur led är tiden, det inte bli värre bara bättre.

 3. Det är i klartext oförskämt att det kommer invandrare som får bostad, erbjuds utbildning (som många skiter i) och får pengar mer än svenska pensionärer. Sedan ska dessa tala om för oss hur vi ska bete oss. Hur fan kan vi stillatigande ta åt oss? Vid någon gräns så kommer inbördeskriget, Som i Libanon.

 4. Svensken är inte rasist, men svenska staten tillsammans med sina handlangare gör oss till rasister. När de prioriterar andra än sitt egna folk, ger bort våra pengar, kräver ännu mer i skatt, vi ser att andra får medan vi får betala, vi ser andra inte får några konsekvenser när de begår brott men gör jag något så gud nåde, när ”eliten” bara snor åt sig och får diverse privilegium, våra barn blir rånade och förnedrade men inget händer, våra kvinnor blir våldtagna men inget händer, staten styr media, media går statens väg och undanhåller fakta, säger man vad man tycker så kommer rasistkortet, följer man inte rätt ”värdegrund” är man rasist, vill man diskutera de man tycker är orättvist kommer rasistkortet, också säger de att vi vita svenskar är privilegierade, snacka om att förminska sitt egna folk satans pack är vad de är.

 5. Det tog Sverige nästa 300 år att dubbla BNP och då hade folkmängden ökat från typ 750000 till 4,5 miljoner. Då är vi framme vid slutet av 1800-talet. Det var frihandeln som var nyckeln till den utveckling vi sett sedan dess. Ur BNP-synpunkt spelar det ingen roll hur duktiga vi är om vi inte kan sälja det vi producerar.

  1. Européiska Frihandelsunionen där Sverige var medlem, och misskötte sitt medlemskap till den grad att Sverige höll på att upplösas, skapade grunden för 1867 års hungersnöder mm är samma som f n är under uppsegling genom dagens EU. Sedan tvingades politikerna gå ur unionen, som tur är. Vi skall inte behöva väckas genom att 100000 Norrlänningar även denna gång skall behöva dö. Misskötseln, tillsammans med religiös förföljelse, fick miljoner svenskar att fly landet. I propagandan kallas det ”utvandring”, men för flertalet handlade det om FLYKT undan olika former av förföljelser.
   Denna flykt upphörde först med WW2 utbrott. Idag har flykten sakta börjat öka igen, denna gången undan ”Nya Sovjet” resp ”Nya DDR” diktaturer.

   1. Du tror inte att hungersnöden 1867 berodde på att det var svinkallt och det medförde en ovanligt kort odlingssäsong. Sverige var ett u-land med svag infrastruktur och en stor del av befolkningen bodde fortfarande i glesbygden. Det tog således tid innan nödårets konsekvenser blev fullt kända. Då järnvägen ännu inte var utbyggd tvingades man frakta nödhjälp sjövägen men när havsisen lade sig i Bottenviken och Bottenhavet under hösten 1867 omöjliggjordes transporterna då dåtidens fartyg inte kunde stäva igenom isen.

    Detta följdes av en het och torr sommar 1868, så stora delen av skörden torkade bort. Det var illa i Sverige med tusentals döda, men i Finland var det värre. Där dog folk som flugor och man har uppskattat att omkring 8% av den finska befolkningen dog under 1867-1868. Medeltemperaturen i Helsingfors maj 1867 var ynkliga +1,8° vilket är minst 6 grader under dagens normalvärden.

 6. Dom som verkligen är privilegierade i dagen Sverige är en samling odugliga politiker som för skattemedel sitter på sina breda bakar och tillför ingenting till samhället ,samtidigt som dom är friskrivna ifrån allt ansvar . Detsamma gäller för många snyltare inom dom statliga verken som driver sin verksamhet efter eget godtycke och som vid något grovt övertramp förvisas till en högre position inom statens trygga famn.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: