3 thoughts on “Ställningen i Ramadan Bombathon

 1. Ramadan Bombathon borde skickas till vår enfaldiga
  kyrkoledning med ärkebiskopen i täten ! Deras fjäskande
  för islam är obegripligt!

 2. Vi har sekten i Vårt Fosterland!
  Vi bjuder sekten på vår ( upparbetade) välfärd!
  Vi bjuder sekten på vår sjukvård!
  Vi bjuder sekten på vår tandvård!
  Vi bjuder sekten på vår tandvård!
  Vi bjuder sekten på VÅRA bostäder!
  Vi bjuder sekten på RETROAKTIVA barnbidrag!
  Vi bjuder sekten på anhöriginvandring!

  Vi låter sekten bygga stridsledningscentraler
  i varje tätort!
  Sektens egen ”lagbok”, koranen säger
  att vi är deras fiender!

  Kan vi ha sekten i Vårt Fosterland?
  Vill vi ha sekten i Vårt Fosterland?
  Vågar vi ha sekten i Vårt Fosterland?
  Kan vi ha fiender i Vårt Fosterland?

  Känner du dig nöjd med sekten?
  Känner du dig trygg med sekten?

  Gör du något för att försvara Vårt Fosterland
  mot sekten, som ser oss som fiender?
  Gör du något för att behålla allt du arbetat för
  – innan sekten tar över Vårt Fosterland?

  Är det dags att göra något?
  Tänk över detta!

 3. Om svenskar vore djur hade Länsstyrelsen fridlyst oss.

  https://youtu.be/7RostZvdoLM
  men nu planteras invasiva smittade mördare och parasiter in på våra bekostnad trots att de har rövat halva världen redan, med krigsbrottsreligion tvärtemot allt vår lagstiftning står för

Kommentera