Sverige behöver en ny Axel Oxenstierna

INRIKES. Efter de senaste dagarnas uttalande av svenska politiker tillsammans med den förda politiken i 40 år är det lätt att inse att vi behöver göra en kraftsamling i Sverige för att skapa robusta uthålliga system när det gäller energi, kommunikation, transporter, livsmedel, finansiella tjänster och liknande. Det är uppenbart att dagens ledande politiker inte klarar detta. De tror att mer asylinvandring och högre skatter är lösningen. 

Steget efter

År 1612, för drygt fyrahundra år sedan steg Axel Oxenstierna som 28-åring upp på posten som rikskansler i Sverige. Drygt fyrtio år senare hade landet helt formats om och det lilla Sverige förvandlats till en stormakt och det moderna Sverige var fött. 

En byggde upp och en rev ned

Oxenstierna renodlade funktioner och ansvar, så att var och en hade ansvar för sin del av styrelsen av riket – och kunde ställas till svars om något gick fel.

Rikskanslern upptäckte att adeln, som på den tiden bestod av c:a 500 män, inte räckte till för att bemanna kollegierna. Adelsynglingarna var för få, för lata och för dumma. Begåvade bondsöner och driftiga drängar fick chansen att utbilda sig och bli statliga tjänstemän.

Då kom han vår tid vår tid ganska nära. Oxenstierna ord om tjänstetillsättningar 1634 borde gälla än idag: Man måste se på vars och ens kapacitet och varken på vänskap eller släktskap.

Nåväl, det var kort om historiens viktigaste svensk – Axel Oxenstierna.

En annan känd svensk – Olof Palme – förstörde på några år det Oxenstierna och hans efterträdare byggt upp under 400 år. Då inleddes en period med ständiga skattehöjningar och 1974 gjorde socialdemokratin grundlagen meningslös. Man införde det så kallade uppenbarhetsrekvisitet. Det innebär att domstolar kan ogiltigförklara lagar och förordningar, som strider mot grundlagen, bara om felet är uppenbart. Det är lätt att inse att något som några hundra riksdagsledamöter och ett dussin ministrar anser vara riktigt, inte kan vara uppenbart fel. Det har givit regeringarna fritt fram att bryta mot grundlagen, vilket de också gör oberoende av färg.

Dödsstöten för Oxienstiernas Sverige var när Palme tog bort tjänstemannaansvaret för att skydda sina kamrater som tillsattes efter partibok och inte efter var och ens kapacitet och förmåga. Det har i praktiken gjort politiker och tjänstemän immuna vid missbruk av sina åligganden. Alliansen har haft många tillfällen att återinföra det Palme förstörde men uppenbart tycker de det är bra att slippa ansvar.

En annan koppling mellan de två är att Axel Oxienstjierna grundade Postverket 1636 och Olof Palmes statssekreterare blev chef för Posten som bolagiserades 1994 med miljonlön och fallskärm som det anstår en VD…så kan det gå, en socialist rev ned det en adelsman byggt upp…

Vår tids adel borde tänka på Oxienstjiernas  i stället för att tillsätta chefer efter partibok och låta vilka tabbar som helst passera utan att ställa någon till ansvar.

Idag har vi politiker som lovar allt till alla samtidigt som det mesta inte fungerar eller fungerar dåligt.

 • Vi har inget rejält försvar
 • Vi har en hårt pressad sjukvård, cancersjuka inner dö innan de behandling
 • Skolan blir bara sämre
 • Underhåll på järnvägar och vägar är enormt eftersatt
 • Bostadsbristen är enorm
 • Arbetslösheten är hög
 • Många pensionärer har för låg pension
 • Det påstås att Sveriges BNP ökar och att ekonomin är stark, men det talas tyst om att BNP/capita sjunker och ni vet väl att Indien har högre BNP än Sverige men de flesta indier är inte speciellt rika.

Vi är fortfarande ett rikt land men alldeles för många kurvor pekar neråt och vi saknar politiker som tar saken på allvar.

Brott, även grova, läggs på hög och utreds inte. Färre poliser än någonsin jobbar på fältet medan polisens huvudkontoret suger upp poliser och gör dem till kontorsarbetare, medan andra slutar på grund av dålig ledning och stöd.

Polisen ägnar sig åt massor av projekt och arbetsgrupper. Man ägnar sig åt processutveckling och metodutveckling. Det produceras styrdokument och inriktningsbeslut som få ute i verksamheten ens förstår innebörden av, detta i stället för att jag kriminella.

Det diskuteras tiggare, det delas ut ”tafsa inte” armband och pratas bilbränder som har hållit på i många år.

Regeringen och polisen chansar med våra liv. Skulle vårt land drabbas av ett stort attentat i semestertider så kan den region som drabbas inte få hjälp eftersom alla regioner ligger på minimibemanning eller under.

Det finns ingen organisation i beredskap som ser till att kompetens finns på plats, man förlitar sig på dem som jobbar just då och som är alldeles för få och med varierande kompetens. Polisens huvudskyddsombud frågar sig om det ens finns telefonlistor till kollegor på semester och vetskap om var de befinner sig på sin ledighet och slår fast: ”Rådande förutsättningar riskerar samhällets säkerhet.”

-Pettersson undrar när politikerna ska börja sköta landet på allvar eller om de ska fortsätta chansa med vår säkerhet och framtid…

Vi tar Axel Oxenstierna ord från år 1634 en gång till: Man måste se på vars och ens kapacitet och varken på vänskap eller släktskap.

Kapten Löfven tittar bakåt efter framtiden. Ingen dum idé, man ska inte kasta tidigare generationers erfarenhet på soptippen…

Viktigast av allt är skolan. Titta på ur den var uppbyggd när den var bland de bästa i världen och lärare var ett statusyrke…

De enkla reglerna är gamla, varför togs de bort. Här Petterssons betygsbok från slutet på 1950-talet och början på 1960-talet.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

31 thoughts on “Sverige behöver en ny Axel Oxenstierna

 1. Sverige behöver en återvandring av minst 1,5 miljoner, NU !
  Bra att ett politiskt parti i Sverige på allvar talar om och håller en återvandring vid liv.
  Inget av dagens 8 riksdagspartier driver den frågan på allvar.

 2. Även Tyskland skulle behöva byta ledning

  “RT tyska
  Publicerades 14 aug. 2019
  Förbundskansler Angela Merkel besökte ett evenemang för läsare av Ostsee-Zeitung i Stralsund igår eftermiddag. Cirka 200 läsare deltog i diskussionsplattformen och fick lägga fram frågor till federalkansleren, eller till och med ställa dem direkt, som denna herre, som tydligen är en förespråkare för AfD.

  I sin fråga anklagade han Angela Merkel för att ha “förvandlat Tyskland till ett diktatur i namnet på tolerans”. “Patriots eller AfD-Bekenner” skulle begränsas i deras grundläggande rättigheter, hävdade han och fördömde också en brist på pressfrihet i Tyskland.

  “Vi har en propagandapress, som skulle göra DDR blek av avund,” sade frågeställaren.

  Kansleren var dock inte så allvarlig i sitt svar på anklagelserna. Hon log och förklarade att det faktum att “du sitter här i rad ett och inte utsätts för din fråga är helt enkelt ett uttryck för att du kan säga det här”.

  Hon försäkrade honom att han skulle behandlas i domstol som alla andra. Hon hade inte heller intrycket att AfD-suppleanterna i Bundestag har några hinder för att berätta förbundskansleren sin åsikt.

  Mer på vår webbplats: https://english.rt.com/

 3. “En annan känd svensk – Olof Palme” Nej, nej och åter nej. Olof Palme var inte svensk. Med mycket välvilja kan man kanske komma upp till en fjärdedel svenskt ursprung. Hans mor var av balttysk adel och hans far, född i Finland, hade möjligen en svensk far men en finländsk mor.

  • Mycket kan man påstå om Palme, men inte att han inte var svensk.
   Han gjorde även svensk värnplikt och var dessutom reservofficer, vid kavalleriet om jag minns rätt…
   Palme var svensk, alltnog.

   • Nation är ett kollektiv av individer med samma ursprung, språk och kultur. Nationalitet är tillhörighet till en nation. En person med en annan bakgrund som anammar annan kultur och annat språk kallas för naturaliserad, exempelvis Harry Schein för att ta ett exempel ur sosseriet.

    Jackie Arklöv som inte har en gen gemensam med svenskar gjorde lumpen på K 4 och ville fortsätta på officersutbildningen men nekades så eventuell värnplikt, officersutbildning och anställningsform har inget att göra med nationalitet eller svenskhet.

    Här kan man se Gunnar Palmes familjeträd och noterbart är att släktingen som lagt upp det inte verkar vilja bli förknippad med invandraren som blev svensk statsminister och förstörde landet: https://gw.geneanet.org/jimmyfreij?lang=sv&n=palme&oc=0&p=gunnar

 4. Det verkligt skrämmande är att allt fler av oss ifrågasätter demokratins möjligheter att moderera svängningarna i politiken.
  Med medias enorma kraft i påverkan av människors åsikter har demokratins fundament, den fria upplysta människan, visat sig vara ett teoretiskt önsketänkande.
  I dagens informationssamhälle är det den politiska klassen i symbios med MSM som styr samhället, inte en demokratiskt vald politisk klass utan ett inavlat ansvars och skattefrälse understött av en systemlojal MSM.
  Alltfler av oss fritänkare börjar ropa efter en stark man som kan tippa systemet över ända, vi tror inte längre på demokratins förmåga att avsätta dåliga ledare fungerar, eller kommer att fungera.
  Vår cyniska observation av samhället ser inga möjliga vägar för demokratin att hålla de totalitära despoterna borta från makten, vi önskar att en god diktator skall kasta ut månglarna från det svenska templet.
  Om vi ska lyckas återupprätta demokratin kan det troligen endast ske med odemokratiska medel, vår överhet har likt det muslimska brödraskapet i Egypten använt demokratin till att omintetgöra demokratin. Demokratins dilemma, den kan rösta bort sig själv.

 5. det köptes in en mängd special utrustade långtradare 1994 för sortering av post under transport på väg.
  jag aldrig än i dag uppfattat var dom långtradarna tog vägen?????
  någon som vet var de gick upp i rök??

  • Alla brevlådor i min stad töms måndag till fredag kl 13.00.
   Dvs mellan fredag till måndag tre dygn utan tömning!!

 6. det köptes in en mängd special utrustade långtradare 1994 för sortering under transport på väg.
  jag aldrig än i dag uppfattat var dom långtradarna tog vägen?????
  någon som vet var de gick upp i rök??

Kommentera