Utvisa utländska våldtäktsmän


BROTTSLIGHET. Efter att Sverigedemokraterna tillsammans med andra partier i opposition samlat en majoritet för att skärpa minimistraffet för våldtäkt så har debatten fortsatt. Regeringen har uttalat att de avser lyda riksdagens tillkännagivande om att skärpa straffet för våldtäkt vilket är bra, skriver Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson (SD) på Aftonbladet Debatt. 

Däremot aktualiseras en annan fråga där både Moderaterna och Socialdemokraterna uttalat stöd för SD:s linje; att fler utlänningar som begår brott måste utvisas.

Nyligen kunde vi läsa om en gruppvåldtäkt där tre utlänningar dömdes av tingsrätten för grov våldtäkt till fleråriga fängelsestraff och utvisning med förbud att återvända inom 15 år.

Men hovrätten ändrade domen så att utvisningsbeslutet upphävdes för en av männen då ”mannens psykiska ohälsa gör honom särskilt sårbar i hemlandet” och att en utvisning skulle drabba mannen orimligt hårt.

De andra två männen fick sina fängelsestraff förkortade med tre månader eftersom hovrätten anser att utvisningen av männen ”medför men som bör beaktas i straffmätningen”.

Hovrätten gör helt rimliga bedömningar utifrån hur lagen är utformad. Det är alltså inte hovrätten som bär ansvar för utfallet, det är lagstiftaren!

Sverigedemokraterna har varit en tydlig röst för dem som velat se skärpta straff generellt och i synnerhet kring vålds- och sexualbrott.

Nu när fler partier anslutit och skapat majoritet för en skärpning av våldtäktsbrottet aktualiseras frågan om de är beredda att göra handling av löften så att fler kriminella utlänningar faktiskt utvisas?

När en domstol överväger om en utlänning ska utvisas ska den ta hänsyn till utlänningens anknytning till det svenska samhället. Allt från arbete, familj och sedan förutsättningar i utvisningslandet.

Samtidigt som Sverigedemokraterna instämmer med Moderaterna om att regeringen skyndsamt måste skärpa minimistraffet för våldtäkt så får inte frågan om utvisning, inte minst mot bakgrund av ett brott som våldtäkt, hamna i skuggan.

Det är rimligt att Sveriges utgångspunkt alltid ska vara utvisning för ett brott som våldtäkt. Sverigedemokraterna är beredda att se över samtliga skäl om anknytning till Sverige och förhållanden i utvisningsländer så att ett brott som våldtäkt alltid i praktiken leder till utvisning, antingen till medborgarskapsland eller annat land.

I samband med utvisningar bör vi även se över var dessa ska avtjäna sina straff.

Då en återanpassning till det svenska samhället inte är aktuellt kan andra länders fängelser vara mer lämpade, alternativt en ny typ av utvisningsfängelse i Sverige vars enda fokus är inkapacitering till verkställd utvisning.

Det är också en rimlig utgångspunkt att utvisning för ett brott som våldtäkt gäller på livstid. Enligt Sverigedemokraterna har Sverige inget behov av återbesök av gamla våldtäktsmän, någonsin.

Om regeringen inte visar handlingskraft så är just denna fråga om något en bra utgångspunkt för de politiska samtal som numera kan föras mellan M, KD och SD. En gemensam hållning i denna fråga skulle sätta en befogad press på en allt för passiv regering.

Inget brottsoffer för ett brott som våldtäkt ska behöva höra att utvisning ”medför men” eller att våldtäktsmannens psykiska ohälsa ”gör honom särskilt sårbar i hemlandet” och därmed får straffet sänkt eller till och med rätt att stanna i Sverige.

Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson (SD)

-Pettersson håller med i stora drag, men utvisning ska alltid vara på livstid, grova brott ska alltid ge utvisning men även upprepade småbrott ska ge en enkelbiljett hem. Sverige har inget behov av kriminella utlänningar.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168


13 responses to “Utvisa utländska våldtäktsmän

 • Arina

  Var är rättigheter .Hur ska vi lita på domstolarna ,vem tar flickans ansvaret da ,att hon mår dåligt på grund av de jväla idioterna?

  Gilla

 • Selmaselm

  Var är rättigheter .Hur ska vi lita på domstolarna ,vem tar flickans ansvaret da ,att hon mår dåligt på grund av de jväla idioterna?

  Gilla

 • Sara

  Jag tycker att de skulle uttvissas .SD är farliga för de ,de andra blundar för allting .

  Gilla

 • Kenth Andersson

  Bara ett spel för galleriet, ingenting kommer att förändras i slutändan !

  Gilla

 • Tony

  Hovrätten tycker att mannens psykiska hälsa gör honom sårbar
  vid utvisning?? Jaha, men hon som råkade ut för dessa tre odjur
  då, hennes psykiska ohälsa, finns det någon i det så kallade
  rättssystemet som bryr sig ett skit om henne?????????
  Bara ett fall i mängden, som bara blir fler o fler samtidigt
  som P K packet jobbar stenhårt för att fylla på kvoten med fler
  våldtäktsmän,

  Gilla

 • Suzie

  Tyvärr. så länge majoriteten av det obildade/ointresserade/okunniga svenska folket fortsätter att rösta på ohederliga,ljugande karriärpolitiker ,sju partier som bildat en utomparlamentarisk ohederlig allians,allt för att hålla SD utestängda, och dessa sju partier är totalt eniga i den för Sverige så förödande huvudlösa vansinniga migrations eller snarare invasionspolitiken,så ingen förändring kommer att ske så länge svenska folket röstar på dessa partier som fortsätter att värna mer om utländska grova brottslingar än om brottsoffren.
  Hur lättledda/lättmanipulerade är svenska folket ? i decennier har våldtäkterna ökat lavinartat och samma partier som nu låtsas vilja skärpa straffen för våldtäkt har inte lyft ett finger för att verkligen bevisa att de menar allvar,tvärtom de ljuger,mörkar,vilseleder,trixar med siffror och därmed bevisar att de struntar fullkomligt i alla brottsoffer och potentiella brottsoffer.Här är ännu ett bevis på att Sverige styrs av skurkar för skurkar.

  Från Affes statistikblogg

  ”Nu har den slutgiltiga statistiken för 2018 kommit från Brå. Som vanligt justeras det litegrann uppåt. Denna gång med 116 anmälningar. Ett tidigare inlägg om den preliminära statistiken har fått kritik mot att jag inte redovisar fullbordade våldtäkter och våldtäktsförsök i klump, som Brå brukar göra. Detta trots att jag i inlägget tydligt förklarar varför:

  Observera att detta bara är fullbordade våldtäkter. Brå presenterar våldtäktsförsök och fullbordade våldtäkter tillsammans, vilket ger en vilseledande bild då våldtäktsförsöken har en helt annan trend än de fullbordade våldtäkterna.

  Fullbordade våldtäkter har ökat med 1 694 procent sedan 1975
  Våldtäktsförsök har ökat med 19 procent sedan 1975

  Med en så enorm skillnad i trend är det inte bara oseriöst, det är ohederligt, att redovisa dessa två kategorier i klump.
  Bäst att tillägga. Givetvis har lagändringar påverkat statistiken, i synnerhet lagändringen 2005. Jag skrev om det för tio år sedan och gjorde även en grov uppskattning av antalet anmälda fullbordade våldtäkter om inte ändringen av sexualbrottslagen hade gjorts 2005. Då kom jag fram till att 2008 års siffror skulle reduceras med 43 procent. Idag skulle en sådan reducering innebära ett resultat på 4 305 fullbordade våldtäkter för 2018. Jag kan tänka mig att det ligger där någonstans. Fortsätter man trenden från 2004 hamnar man runt 4 000 idag. Men vi vet inte, eftersom våra beslutsfattare inte brydde sig om att de förstörde statistiken när de genomförde lagändringarna som de gjorde, och Brå har inte lyft ett finger för att bringa klarhet i hur den egentliga våldtäktsökningen kan tänkas se ut. Det jag skrev för tio år sedan gäller i högsta grad fortfarande.

  ”Det som är mest frustrerande i detta är att Brå mycket väl kan sätta en man på det här och snabbt ta reda på vilka våldtäktsanmälningar efter 2004 som hade klassats som sexuellt tvång eller någonting annat utan ändringen i lagen. Men icke, de är helnöjda med osäkerheten så de kan fortsätta få folk att tro att hela våldtäktsökningen beror på lagändringar.”
  Se även stapeldiagram; fullbordade våldtäkter,anmälda brott.
  Statistiken ljuger inte ,däremot ljuger ohederliga politiker med hjälp av trixande med statistik.

  https://affes.wordpress.com/2019/03/29/fullbordade-valdtakter-1975-2018-slutlig-statistik/

  Gilla

  • Suzie

   Sverige har ingen författningsdomstol,vilket är absolut nödvändigt och ett krav för en demokratisk stat.
   Se den här videon där Swebbtv intervjuar nationalekonomen Hans Jensevik,som är oerhört imponerande insatt och kunnig inom sitt kompetensområde.Här förklarar Hans Jensevik det olagliga maktspelet i Sveriges riksdag. Se och förmedla vidare detta oerhört viktiga budskap , för okunskapen är monumental i det mörka Sverige.Här har den ohederliga journalistkåren en stor skuld i att dessa så viktiga fakta inte kommit i dagen och ljuset i Sverige.

   ”Sammanfattning:
   Migrationsdomstolen meddelade häromdagen att gymnasielagen inte går att tillämpa. Lagrådet har ju tidigare totalsågat förslaget men aktivisterna i riksdagen drev ändå igenom den ifrågasatta lagen. De förklarade att ”detta är politik” och indirekt att de inte behöver bry sig om någon.

   Hans Jensevik förklarar att hela migrationspolitiken är olaglig eftersom den bryter mot vår grundlag men det finns ingen instans som sätter stopp.

   Det var Göran Persson som, enligt Hans, inledde trenden med brott mot våra grundlagar. Han avskaffade det kommunala självstyret trots att det var inskrivet i våra grundlag. Sverige saknar en författningsdomstol som kan sätta stopp för sådana beslut.

   Göran Perssons agerande var ett rent maktspel för att rädda det socialdemokratiska partiet i kris. Följden har blivit att riksdagens maktspel därefter givit en mängd beslut som inte är lagenliga.”

   Gilla

  • Tony

   Det är det som gör SD så farliga för dom andra sju
   partierna, dom vet att SD står för den sanning som
   dom inte vill att folket ska ta del av.

   Gilla

 • Kent

  Att ta hand om kriminella icke svenskar är så urbota korkat så att endast en svagbegåvade pårökt person kan komma på något så dumt.
  Att beskatta svenskar för att bekosta deras uppehälle i Sverige är grov förskingring av skattepengar.

  Gilla

 • Anders Nilsson

  Grovt brott i Sverige ska alltid leda till utvisning oavsett vad som händer när den kriminelle kommer hem. På så sätt måste den kriminelle tänka till innan han gör ett grov brott i Sverige.

  Gilla

 • robbcos

  Sverige är ett ett dårhus o en trygg
  tummelplats för importerade rötägg,,, äldre svenskar som skriver zigenare, neger eller lapp på Facebook belönas med besök av hästsvans polisen och kan vänta hårda straff.

  Gilla

  • havemydoubts

   Att ha hästsvans inom polisen är en hög säkerhetsrisk man utsätter sig själv och andra för. Förstår inte att detta är tillåtet. Har de eller ledningen inte förstått hur lätt de kan avväpnas. Tänk till!

   Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: