Kravlöshetens land – dags att ställa krav – med konsekvenser

INSÄNDARE. Många i Sverige har sedan länge upplevt att bland flyktingar, migranter, skolungdomar och kriminella tycks det bara finnas rättigheter. Det är dags att ställa krav och eventuellt konsekvenser.

Lars Hässler

Sveriges Radios Studio Ett tog häromdagen upp det faktum att flickor i skolor får utstå glåpord som hora, sexuella trakasserier och i värsta fall våldtäkter.

Intagna i våra fängelser omnämns av kriminalvårdsstyrelsen som, ja ”klienter”, som om de vore kunder.  De intagna har rätt till enkelrum, tv, internet, gym och betydligt bättre mat än våra pensionärer. Oavsett uppförande friges de efter 2/3 av tiden; inga krav ställs.

Beträffande bidragsfusket finns det individer som uppdagats med att ha multipla identiteter och sålunda tillskansar sig bidrag från flera håll.

Så, vad skall samhället – politiker, domstolar, rektorer, socialnämnder, kriminalvården och polisen – göra? Etablissemangets svar är att föra dialog, skapa värdegrund och ösa mer pengar på ”problemen”. Jag har andra förslag, nämligen att ställa krav.

1. Krav angående avskaffande av straffrabatterna. Detta skulle innebära att alla brott kan staplas på varandra och att fängelse kan utdömas på kanske 5-10 år. Polisen har ganska klart för sig att i varje utanförskapsområde är det ca 200 ungdomar som står för merparten av knarkhandel, misshandel, skjutningar, bilbränder och rån.

2. Krav angående bidrag. För att stävja missbruket av bidrag och multipla identiteter borde endast en myndighet, exempelvis polisen, ge ut giltiga ID-handlingar sedan fingeravtryck och biometriska prov tagits. Alla myndigheters register skall kunna nås av alla myndigheter (inklusive kommuner). ALLA, även svenska medborgare, som uppbär någon form av bidrag som barnbidrag, studiebidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd, A-kassa, assistansersättning etc. skall registreras.  Alla icke medborgare borde personligen infinna sig vid olika tidpunkter för visa upp sig och identifieras. Vissa bidragstagare bor nämligen utomlands men uppbär trots detta bidrag.

3. Krav på ordning i skolan. Oordning, hot, trakasserier och misshandel i skolorna kan åtgärdas genom minskade bidrag. Bråkiga elevers föräldrar skall informeras om att studiebidrag, försörjningsstöd och bostadsbidrag dras in vid upprepade slagsmål, hot eller olydnad. I sista hand blir det utvisning. Endast dessa hot kan få föräldrarna att dra i bromsen.

4. Krav vid utvisning. Den som befinner sig illegalt i landet, fått avslag på asylansökan eller dömts till utvisning pga brott skall utvisas oavsett om de riskerar dödsstraff eller tortyr (såvida de inte är politiska flyktingar enligt FN:s definition). Att kunna bli utvisad är en risk vederbörande måste räkna med.

Vissa länder tar inte emot sina medborgare utan dess medgivande. Den som vägrar ge medgivande till utvisning internerar man tills de låter sig utvisas frivilligt. Att som idag släppa dem fria är absurt.

5. Krav angående asylrätten. Rätten att söka asyl innebär inte rätten att bli försörjd eller att få ett nytt hemland. Asylrätten innebär att man får en tillflyktsort under en begränsad tid, därefter skall man återvända hem. Det mest flagranta missbruket av asylrätten är att personer med uppehållstillstånd (PUT och TUT) reser hem på semester eller familjehögtider från de länder de ”flytt från för sina liv”. Schweiz, till exempel, har som oeftergivligt krav att dessa personer aldrig mer får återkomma till Schweiz.

6. Krav på medborgarskap. Sverige måste ställa krav för den som söker medborgarskap; ingen kriminell bakgrund, kunskap om svenska språket, försörjningsskyldighet och acceptans om svenska vanor och kultur. Medborgarskap som tillskansats genom mutor, bedrägeri eller lögner skall kunna återkallas.

7. Krav på försörjning. Alla vuxna i arbetsför ålder skall i princip försörja sig själva. Bidrag i form av försörjningsstöd etc skall bara utgå under en begränsad tid eller på grund av sjukdom etc. De som inte har färdigheter i svenska språket, adekvat utbildning, hävdar religiösa hinder eller vägrar att söka arbete skall inte räkna med att bli försörjda resten av livet. Alternativet blir att återvända till ursprungslandet (med generöst resebidrag). I utanförskapsområden finns det personer som aldrig arbetat och heller aldrig kommer att arbeta. Detta kan inte fortsätta.

8. Krav om begränsat barnbidrag. Idag utbetalas barnbidrag med 1 250 kr/månad/barn. Ju fler barn ju större bidrag på grund av flerbarnstillägg. Har man t ex sex barn utgår barnbidrag på 7 500 kr plus flerbarnstillägg om 4 240 kr, totalt 11 740 kr skattefritt/månad. De flesta invandrarfamiljer har upp till sju barn.  Detta innebär att för invandrarkvinnor, gifta eller ensamstående, blir barnalstrandet ett ”yrke”. Till detta kommer bostadsbidrag, försörjningsstöd etc etc. Eftersom de flesta svenska kvinnor inte har mer än tre barn borde barnbidraget stanna vid tre barn. Barnbidraget skall inte kunna vara ett försörjningssätt.

Med ovanstående krav kan en lösning av ”problemen” äntligen påbörjas. De som missbrukar Sveriges generösa reglar – med bidrag, fria skolor och bostad – måste inse att Sverige har rätt att ställa krav och att om dessa inte efterföljs väntar allvarliga påföljder.

Lars Hässler 2019

11 thoughts on “Kravlöshetens land – dags att ställa krav – med konsekvenser

 1. Logiska självklara krav. Infödda medborgare i sin egna länder har normalt större krav att rätta sig efter. Varför utländska vuxna friska arbetsföra människor lever villkorslöst på allehanda bidrag år efter år i Sverige är svårbegripligt. Varför svenskar, som jobbat hela sitt liv och drabbas av sjukdom så de inte kan jobba längre blir avfärdade, som friska av myndigheterna förstår jag inte heller. Vad händer i Sverige egentligen?

 2. MYCKET BRA FÖRSLAG! Lägg till något av vad som påpekas i kommentarerna – ÄNNU BÄTTRE!

 3. Alltid roligt hur alla tror fängelset är nån slags lyxinrättning.
  Detta stämde på 90 talet och tidigare. Nu är det oerhört mycket tuffare.

  Glöm internet och god mat. Maten är helt beroende på var man hamnar. Internet och datorer är bara fantasier. Långt i från alla rum har toalett eller ens rinnande vatten. Vet inte vari lyxen ligger att vara inlåst i ett 10m2 tolv timmar per dygn utan rinnande vatten.

  Så dom där fantasierna om fängelse lyx kan bi bara lägga ner. Bara förnedrande för oss som upplevt helvetet.

  Varför jag varit där frågar ni? Glömde skatta och betala moms för några ynka mille, aldrig dömd tidigare. Inkastad bland landets värsta mördare i dom värsta anstalterna. Ja, enligt myndigheterna och hur jag blev behandlad så är mitt brott värre än överfalls våldtäkt.

  Men jag är ju svensk som slutade betala skatt för att försörja skäggbarnen.

  • Skönt att höra att det inte är så bra som man tror. Det borde vara ännu värre, och i slutändan en faktura för mat och husrum, för tiden man satt inne…

   • Terroristen Akilov är missnöjd och klagar på maten och ensamheten i lekstugan innaför murarna !

  • Jonas>
   Du skall inte få mig att tro att du för att ha ”missat” att betala skatt och moms för ”några ynka mille (1000)” skulle hamna i fängelse på det vis du beskriver.
   Här är en hund begraven!

 4. Intressanta fakta gällande utvisning av i tingsrätten dömda brottslingar finner man på BrÅs hemsida enlig följande ; av alla utländska medborgare dömda i domstol, som är skrivna i Sverige får, 0,005 också påföljden utvisning. För dömda, icke skrivna i Sverige är siffran 0,1.

  Noteras det avser samtliga typer av brott, men visar tydligt att misskötsel inte idag utgör någon kriterium för utvisning.

  Grundproblemet till bristande utvisning består av följande komponenter. Enligt lag kan bara utvisning ske för brott som renderar minst 12 månades fängelse. För det andra måste åklagaren yrka på utvisning. För det tredje så väger domstolen in ” ömmande skäl ” såsom anknytning. För det fjärde finns en utvecklad praxis att domarna dömer lägst påföljd inom tillgängligt straffintervall, varför sällan yrkanden om utvisning finner bifall.

  Vill man utvisa mer och få snabb effekt så gäller att lagen ska ändras så att utvisning blir ovillkorlig alla alla brott över viss dignitet. Sålunda ingenting som kommer styras av åklagarens personliga intressen, eller domstolarnas praxis.

 5. Men till dessa krav måste även en kraftig neddragning
  av fler inkommande ske, det där med återförenade familjer
  kan ske i det land dom kommer ifrån. Ankarbarnet har förmodligen
  i vanlig ordning ljugit om sin ålder och att han tappar pappren.

Kommentera