Dansk Folkeparti vill ha totalt asylstopp till 2025 och återvandring

INVANDRING. Om du som flykting eller migrant kommer till den tysk-danska gränsen från nyår och fem år framåt kommer du att bli väl avvisad och bedd att söka asyl i Tyskland istället. Och detsamma vid gränsen till Sverige. Och om du i alla fall kommer in i Danmark kommer du att placeras i ett avresecentrum, medan Danmark förhandlar om kontantbetalning för att skicka dig tillbaka till ett flyktingläger i det område du kommer ifrån, rapporterar Danmarks Radio.

Det är Danmarks näst största parti, det nationalistiska och konservativa Dansk Folkeparti, som lagt fram en ny plan för invandringen till landet.

Detta är den politik, som inspirerats av Australien, som regeringens stödparti nu vill få igenom.

– Vi vill inte att människor ska få söka asyl direkt i Danmark de närmaste åren. Det betyder att om du kommer till den danska gränsen från ett fridfullt land, som Tyskland, då får du veta att det är i Tyskland du ska söka, säger DF:s partiledare Kristian Thulesen Dahl till DR.

På detta sätt anser man sig kunna stoppa inflödet av 4.000 invandrare per år och därmed också spara cirka 2 miljarder danska kronor. 1,5 miljarder ska sedan satsas på kompletterande pensionsförmåner för äldre danskar med låg inkomst. Resterande halv miljard ska användas till att betala närområden för att ta emot asylsökare.

Kristian Thulesen Dahl tror att antalet asylsökare kommer minska bara av den signal som Danmark sänder ut när man säger att invandrare som försöker ta sig till landet kommer skickas tillbaka. Enligt honom bryter inte heller förslaget mot Schengenavtalet eller Dublinförordningen.

-Pettersson säger att det är ett bra förslag. Jag har i åratal fråga varför Sverige inte följer FN:s flyktingkonvention.

Flykting är man när man flyr från något elände, till ett säkert land. Statusen som flykting upphör när man lämnar detta säkra land. Då blir man resenär, turist, migrant eller något annat. Dock inte flykting.

FN:s flyktingkonvention säger också att flyktingar ska anpassa sig och följa värdlandets lagar och regler.

FN:s flyktingkonvention stadgar också att flyktingar ska behandlas likvärdigt med andra utlänningar på det mottagande landets territorium.

Flyktingar är inte medborgare i mottagarlandet och förväntas återvända när situationen lugnat ner sig i deras hemländer. De kan dock normalt sett ansöka om naturalisation under samma förutsättningar som andra utländska personer i landet och på så sätt bli medborgare i det land där de sökt asyl och fått flyktingstatus.

Inom EU infördes 1990 den så kallade Dublinkonventionen, 2003 ersatt av Dublinförordningen. Enligt förordningen kan en asylsökande inte själv välja land, utan ska söka asyl i det första land personen anländer till vid sin ankomst till EU. Detta kallas för principen om första asylland.

I resonemangen kring migration och asylsökande hänvisar invandringsvänliga debattörer gärna till FN:s flyktingkonvention. Det är positivt att engagemanget kring denna är så stort vilket borde tyda på att kunskapen om densamma är minst lika stort.

Men trots det stora engagemanget är det två artiklar som ständigt faller bort. Andra kapitlets första artikel är en sådan. Det åligger flyktingen eller den asylsökande särskilt att följa värdlandets lagar och förordningar i syfte att upprätthålla ordningen. FN trycker i formuleringen på ordet särskilt genom att använda ”in particular”. I synnerhet. Författarna av FN:s flyktingkonvention var sannolikt smärtsamt medvetna om vikten av att flyktingar lever efter värdlandets lagar efter andra världskrigets flyktingströmmar.

Den andra artikeln som borde få mer uppmärksamhet i den svenska debatten är artikel 34. Assimilation och naturalisering. Värdlandet åläggs att allokera nödvändiga resurser för assimilation och naturalisering för att migrantgruppen så snabbt som möjligt kunna bli en del av värdlandets kultur och arbetsmarknad.

Sverige går idag tvärs mot FN:s flyktingkonvention då vi tvärtom verkar vilja förstärka nationella identiteter istället för att arbeta med att assimilera dem in i värdlandet i likhet med FN:s anda.

FN:s Flyktingkonvention är ett dokument med tydliga krav på den asylsökandes lagefterlevnad samt den säger klart och tydligt att de nya svenskarna ska assimileras. Exakt det som Sverigedemokraterna säger. Så den politiker som påstår att SD är rasister och fascister kallar samtidigt FN rasister och fascister. 

-Pettersson tycker att det är alldeles för lätt att utnyttja asylrätten.

 • Dels av ekonomiska flyktingar för fattigdom är inget asylskäl.
 • Dels genom att resa genom mängder av fredliga länder för att komma till Sverige.
 • Dels genom att systematiskt och grovt åsidosätta värdlandets lagar och förordningar.
 • Dels genom att vägra assimilera sig, vilket till stor del är politikerna och journalisternas fel.

Det är ur demokratisk synpunkt viktigt att Sverige följer FN:s flyktingkonvention, för inte kan vi påstå att FN är rasistiskt.

Alltså

 1. Första fredliga land den asylsökande anländer till gäller.
 2. Assimilering, den kulturella särarten överges i mötet med majoritetssamhället.
 3. Värdlandets lagar och regler ska gälla.
 4. Bryter någon mot alternativet 1-3, blir det hemresa. Allt enligt FN.
 5. Fungerar inte detta är det bäst att avskaffa rätten till asyl.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

7 thoughts on “Dansk Folkeparti vill ha totalt asylstopp till 2025 och återvandring

 1. Danmarks regering har väl inget kontrakt med muslimerna
  (som svenska regeringen har), därför kan de göra så!

  Grattis, alla svenska barn, ni är sålda till muslimerna, av
  socialdemokraterna!

  Jag är så att jag kan strunta i det och ni bryr er inte om det!
  Skyll er själva!

  Greta borde hålla föreläsning om kontraktet med muslimerna!

 2. Den heliga asylrätten bör avskaffas. Missbruket har gått för långt för länge sen.

 3. Vill ?
  Det är alltid lätt att tycka och vilja utan verkstad speciellt i valtider.
  Det kommer aldrig att bli totalt stopp det vet till och med Dansk Folkeparti.

 4. Bättre en ensamkommande i Handen,
  än 10 i Storskogen (tycker Handens Batikhäxor i kommunen?)

 5. Mycket, enormt dåliga nyheter anser jag och säkert många med mig. Jag har tänkt söka asyl i Danmark för jag står inte ut med alla pysselkärringar av hen-kön.

  Vikingarna gjorde sig inte kända för att sprida kärlek för HBTQ och feminism, de gjorde ett namn genom att visa ”apfolken” hur en slipsten skall dras. Låt oss återgå till det som vi naturligt är bra på. HBTQ och feminism är konstgjort och drar oss ner i fördärvet. Invandring likaså.

  Den kvinna som inte är nöjd med att vara just kvinna och vill bete sig som en kvinna kan följa med aporna, här är de bara till stor besvikelse för oss andra.

Kommentera