2 thoughts on “Alternativ för Sveriges torgmöte i Stockholm

  1. Ett bra tal, eftersom så många SVENSKAR röstar som de gör och våra sk politiker inte vågar trotsa EU så är enda lösningen att befria SVERIGE från EU! som är de islamistbefrämjande globalisternas högborg.

  2. Att kategoriskt skylla på EU som Afs gör är inte hederligt när vi har haft flera regeringar som har varit ledande med att leka moralisk, humanitär och feministisk stormakt.
    Att problemen i Sverige är så stora är mestadels homemade.
    I EU så är det Sverige på ena sidan som har bromsat ett realistiskt synsätt på gränshanteringen och Ungern på den andra som har haft en krass och verklighetsnära förståelse av problemets omfång.
    I Sverige så har den ene politikern efter den andre tävlat i vem som kan framstå som mest galen.

Kommentera