Sveriges invandring under 500 år


INVANDRING. Svearike, bebott och styrt av ett folk som benämns svear, troligen första gången omnämnd i skrift av den romerske historikern Tacitus år 98 e.Kr. men det egentliga Sverige bildades vid befrielsekriget 1521 och när Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs 6 juni 1523, Sveriges Nationaldag.

Stockholms stads Tänkebok år 1512, de första zigenarna anlände med Greve Antonius. Olaus Petri bekräftar uppgiften i sin svenska krönika från 1530. ”Samma år som herr Sten hade blivit hövitsman, kom en hop av det folket som far omkring från det ena landet till det andra, och dem man kallar tattare hit till landet och till Stockholm. Förr hade de aldrig varit här.”

Under hela denna tid har invandring förekommit. Olika grupper av människor har invandrat till landet sedan Vasas tid och troligen tidigare.

 • Hansatyskar under medeltiden
 • finnar som bosatte sig i Mälardalen under 1500-talet
 • zigenare eller romer som började komma redan på 1500-talet
 • valloner som lockades hit för att lära ut järnhantering i slutet av 1600-talet
 • savolaxfinnar som under 1600-talet beviljades viss skattefrihet om de bosatte sig i urskogen — det som nu kallas finnmarkerna
 • judar som tilläts etablera sig i fyra svenska städer under 1700-talet, mellan början på 1600-talet och början på 1800-talet var det ytterst svårt för icke-protestanter att invandra, alltså judar och katoliker var ej önskvärda
 • franska konstnärer, filosofer och intellektuella under 1700-talet
 • italienare som kunde göra stuckatur när 1800-talets stenstäder byggdes
 • skottar som bland annat startade bryggerier.

Fram till andra världskriget rörde det sig om några tusen per år men efter kriget ökade invandringen kraftigt för att kulminera på 1960 och 1970-talet för att under 1980-talet för första gången ändra karaktär från arbetsinvandring till asyl/bidragsinvandring och anhöriginvandring.

Idag, när vi har en massinvandring av aldrig tidigare skådad storlek är det lockande för många att göra historiska jämförelser. Vissa hävdar att Sverige inte varit främmande för invandring och att landet aldrig varit etniskt homogent. Ärkebiskopen Antje Jackelén uttryckte exempelvis i Almedalen att ”det i Sverige finns en falsk uppfattning att landet tidigare varit homogent, invandringen har funnits hela tiden”.

Att konstatera att Sverige alltid varit ett invandringsland är naturligtvis rätt men det säger ingenting om omfattningen av migrationen eller om vilka det är som kom till Sverige då och vika som kommer nu.

Att det i Sverige under århundraden levt finnar, valloner, romer, norrmän, danskar, tyskar, ryssar och holländare säger egentligen ingenting om landet Sverige, om man samtidigt inte nämner deras antal och förmåga att assimileras.

Sveriges invandring var tidigare mycket hårt reglerad och begränsad till arbetskraftsinvandring. ”Löst och onyttigt folk” såsom ”tattare”, ”judar” och ”lindansare” skulle enligt 1741 års förordning angående folk från utrikes orter omedelbart utvisas ur landet.

1885 års lösdriverilag stipulerade att alla utan egen försörjning skulle kunna utvisas eller dömas till tvångsarbete. Sveriges invandring var oftast kopplad till specifika arbetsmarknadsbehov.

Mellan 1860 och 1914 hade Sverige passfrihet och principen om så kallat ”fritt folkutbyte” rådde. Men under den eran var Sverige ett utvandringsland snarare än ett invandringsland. Omkring 1,5 miljoner svenskar lämnade landet under 100-150 år och runt 20 procent kom tillbaks.

Trots passfrihet var reglerna för permanent bosättning i Sverige, arbetstillstånd och medborgarskap mycket hårt hållna. Detta medförde att ett fåtal, oftast näringsidkare eller personer med befintligt ekonomiskt kapital hade möjlighet att bosätta sig i Sverige.

Fram till efterkrigstiden utgjorde de utrikes födda aldrig mer än en procent av totalbefolkningen. År 1900 utgjorde de utrikesfödda (ej inräknat de födda i Norden och deras barn) 0,4 procent av befolkningen. 1950 hade andelen ökat till 2,1 procent, inräknat nordiskt födda invandrare var siffran 4,3 procent. Avseende etnicitet har Sverige alltså alltid varit mycket homogent.

Inte ens i samband med andra världskriget, då omkring 25 miljoner européer var på flykt, hade Sverige en särskilt omfattande invandring. De flyktingar och migranter som kom till Sverige under kriget samt kort därefter var till övervägande del tillfälliga besökare. De flydde från länder som efter kriget återbyggdes, ett fåtal folkbokfördes och sökte svenskt medborgarskap.

De som faktiskt stannade hade kommit från länder som direkt efter kriget ockuperades, exempelvis de 6500 Estlandssvenskarna som kom till Sverige under krigsslutet.

De finska barn som evakuerades till Sverige under krigsåren, omkring 70000, placerades hos fosterfamiljer. Många återvände hem efter kriget vilket de har gemensamt med de 7000 danska judar som räddades över Öresund undan nazisternas deportationer. Detsamma gällde många andra danska, norska och finska krigsflyktingar som återvände till sina hemländer.

När det kom för Sverige kulturellt och religiöst främmande grupper, som de fattiga ortodoxa polska judarna, var de i regel få till antalet och spreds hastigt av ekonomiska skäl ut över landet. Första generationen var fattig och saknade kunskaper i svenska. Men nästan utan undantag skedde en strukturell assimilation efter en generation.

En förutsättning för detta var att det begränsade antal som kom bodde i närheten till infödda svenskar, man bodde tätt inpå den svenskar och kunde därför inte undgå möten med arbetsliv, samhällsinstitutioner och sociala normer.

Vår tids politiker gör tvärtom, de isolerar invandrarna fysiskt och mentalt från det svenska samhället och kallar det humanism. Förutsättningarna för assimilation och integration är satta ur spel, det vet naturligtvis politiker och andra tyckare men de vill inte erkänna det därför påstår det att Sverige alltid varit ett invandrarland.

Att ljuga om historien hjälper tyvärr inte, att påstå att Sverige alltid haft en omfattande invandring är inte sant och kommer inte att hjälpa…

– Därför säger Pettersson stäng gränsen. Det är punkt ett. Sedan får vi börja med att släcka bränderna som pågår över hela landet…

Nåväl, de senaste årtiondenas invandring känner ni till men varför är det bara en enda grupp som invandrat sedan Vasas tid det fortfarande är problem med.

Varför behövs inte en vitbok och positiv särbehandling av hansatyskar, finnar, valloner, savolaxfinnar, judar, fransmän, italienare, skottar och andra. Varför är en enda grupp så diskriminerad och varför har alla de andra grupperna blivit svenskar?

-Pettersson misstänker att zigenarna får sällskap med en grupp till som inte kommer att integreras, ens på 500 år och det är inte svenskarnas fel…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 


6 responses to “Sveriges invandring under 500 år

 • Stenbock

  Roland & Pettersson:
  Läste med nöje era två intressanta skildringar från ”gamla tider” !
  Kan det inte vara så,att ni återger två olika skeenden i historian ?
  Den första från Roland var för mig ny,och har av någon underlig anledning aldrig nämnts i mina grundliga Historia-kunskaper !
  Vad betr. Pettersson kände jag till detta och de orter som än idag finns kvar är ett levande bevis,för hur väl dessa två olika folkslag,(slaver/germaner) kunde samarbeta genom århundraden,fram tills idag !

  Gilla

  • Roland Salomonsson

   Stenbock!
   Segrarna, ibland förtryckarna, skriver ju alltid historian. Självklart får du inte veta den korrekta historieskrivningen. I korthet kan man säga att under loppet av 1400-talet (med Gustav Vasa som siste executer) delade de s k ”helsingarna, kyrkan och kronan upp de allmänningar vilka samernas rättigheter vilade på (d v s där det var bondebefolkningarna som fick be om lov att nyttja resurser). Gustavs stordåd var att lägga beslag på fiskegrynnorna längs kusterna och sedan ta ut skatter för fisket. detta drabbade i synnerhet de fiske-samer som därmed närmast berövades sitt levebröd.

   Vill du veta sanningarna, så bör du bl a läsa folklivsforskarnas sammanställningar, t ex om Småland av Hyltén-Cavallius.
   För Norrland, så föreslår jag att du kontaktar de olika ”hembygdsföreningarna”, särskillt de där det finns ”finnmarker” nära (V landskapet Hälsingland, NV Jämtland, NÖ Dalarna. Föreningen i Hotagen har ingen ”snäll” skrivning. Läs även textbihangen till de olika skifteshandlingarna – särskilt de för 1700-talet. Ett hästarbete i o f s, men man kan dra slutsatser av skrivningarna och både bönder och lantmätare var förvånansvärt ärliga om de servitut av sedvanor som gällt sedan urminne.

   Jag kanske bör tillägga att jag är skåning med småländska rötter och boende i Norrland.

   Gilla

 • Roland Salomonsson

  En historisk rättelse:
  Finnmarkerna har INTE med finsk invandring i sig att göra. Finnmarkerna är kopplade till samer, vilka INTE heller var renskötare, utan levde av jordbruk, jakt, fiske, båtbyggeri, järnframställning och ståltillverkning (före 1364), olika hantverk, d v s delvis samma levnadssätt som de s k Savolaxfinnarna (många av dessa var ju också samer). Förklaringen av ”Finnmarkerna” är statens sätt att med historieomskrivning mörka förföljelserna av samer – som f ö fortfarande pågår, numera med kommunistiska motiv.

  Samer fanns således i små enklaver längs västkusten, längs Blekingekusten, i NÖ halvan av Småland samt norr om Vänern-Vättern-Mälaren. Men från 1364 började samerna förföljas administrativt av centralmakten. Det blev alltså lämpligt för samer att ”försvenska” sig (de registrerades bl a som ”nybyggare” på sina gårdar de haft i urminne), ofta med prästerskapets hjälp, vilket var avsikten med förföljelserna. I Norrland tog dock förföljelserna sådana uttryck under Gustav Vasa att samerna, när de inte längre kunde leverera sina skattskinn (ekorre, hermelin, bäver var utrotade), så tvingades de från gård och grund (skatteindrivning – de kunde betala, men det SKULLE vara i skinn) för att ägna sig åt skinnjakt på heltid. Gårdarna stals av staten. Det är nu en del av de samer, som inte svälte ihjäl, blir renskötare. Det fanns även österifrån invandrade renskötande samer sedan ca 1450 (sedan digerdöden). Andra familjer svälte alltså ihjäl eller flydde till Atlantkusterna eller Finland eller norrut mot ishavskusterna. Dödsstöten kom när 5000 samiska män samlades in av svenska armén längs Norrlandskusterna under 1600-talet för att bygga krigsskepp i Karlskrona. Kvinnor och barn blev lämnade åt svält i hemtrakten, där de anklagades för lösdriveri och ”togs omhand”. Männen dog snabbt i ohälsosamma bostäder i Karlskonas utkanter – dess ruiner kan ännu ses – med träsk direkt utanför trappsteget.

  Gillad av 1 person

  • Pettersson

   Roland, i de artiklar och böcker jag läst har Finnmarkerna i högsta grad med finnar att göra…

   …Precis som hos svenskarna i Minnesota fick de nya boplatserna namn från hemtrakterna, från Savolax och Tavastland. Orterna Hukkamäki, Pilka­lampinoppi och Paljakka ligger alla i Orsa finnmark.

   I början av 1800-talet blev skogsfinnarnas liv mustigt nedtecknat av den finske lektorn Carl Axel Gottlund från Helsingfors universitet…

   …Ändå kom skogsfinnarna att stå för en helt ny typ av invandring. De kom från det inre av Finland, från de stora skogarna längs ryska gränsen och de var inte arbetssökande. De var svedjebrukare på jakt efter land.

   De första immigranterna anlände till Sverige redan på 1570-talet,…

   https://popularhistoria.se/sveriges-historia/nar-finnarna-intog-svenska-odeskogar

   Gilla

 • SVENSK

  Den invandring som var före andra världskriget och lite efter tror jag har varit nästan enbart bra för Sverige. Det ska vara den mängden högst dvs max ett par tusen per år och det ska vara kvalificerat folk med kunskaper, vilja och egen försörjningsförmåga.

  Gilla

 • fattig lappen

  Inte Att glömma alla duktiga arbetere som kom hit på 19-talet . Som jobbade och slet direkt med små skitlöner. Att nämna poalcker jugoslaver . ungrare. mm

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: