Lokalpolisen vänder verkligheten ryggen

INRIKES. I Staffanstorp har Moderaterna och Sverigedemokraterna enats om en gemensam politisk inriktning för den kommande mandatperioden för Staffanstorps kommun. Bland annat har kommunen tröttnat på stök och skadegörelse och en polis som inte räcker till och har lagt 6,5 miljoner på ökad trygghet genom att själv anställa ordningsvakter.

Nu har polismyndigheten ställt sig negativ till Staffanstorp ansökan om att få fortsätta ordningsvakter.

Om Staffanstorp på bloggen…

Läs kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) synpunkter på Facebook.

Lokalpolisen vänder verkligheten ryggen

Polismyndigheten Polisregion Syd har i ett förhandsbesked ställt sig negativ till Staffanstorps kommuns ansökan om att få fortsätta använda sig av ordningsvakter i centrala Staffanstorp. Till grund för beskedet ligger ett yttrande från den lokala polisen som grovt bagatelliserar de problem som finns i delar av vår kommun.

I yttrandet från den lokala polisen står det att ”lokalpolisområdet är av uppfattningen att ordningsstörningarna minskat i kommunen som helhet och i nuvarande förordnandeområde i synnerhet”. Frågan om det finns ett särskilt behov av ordningshållning på platsen besvaras med: ”Nej. Inget behov föreligger, utöver vad som får anses vara normalt”.

Vad är normalt? Var tionde dag utsätts någon för misshandel utomhus i Staffanstorp. Var femte dag utsätts personer i kommunen för någon typ av våldsbrott eller ofredande. Under den mörka delen av året ökar antalet villainbrott kraftigt. Hot, narkotikaförsäljning och skadegörelse tillhör vardagen. Är det något som invånarna i kommunen ska börja acceptera som någonting ”normalt”? Självfallet inte. Kommuninvånarna har rätt att känna sig trygga.

När kommunledningen påpekat att polisen måste börja bli mer synlig i kommunen har det mötts med undvikande svar om ”brist på resurser” eller att ”andra prioriteringar” är nödvändiga. Trots detta nämns i yttrandet bland annat polisstationen i Staffanstorp som ett exempel på att polisen har tillräcklig närvaro för att upprätthålla ordningen i kommunen. Men de flesta brott i kommunen sker inte måndagar kl. 13-16 eller fredagar kl. 9-12, de enda tider då polisstationen faktiskt är öppen.

Var någonstans befann sig lokalpolisen den 1 december när våra ordningsvakter förföljdes, hotades och utsattes för stenkastning av ett maskerat gäng? Var har polisen varit när Skånetrafikens bussar attackerades med stenar?

I sitt svar på tillståndsansökan så menar polisen i vårt lokalpolisområde att de har resurser att möta de problem som finns i kommunen. Många är de kommuninvånare som menar att polisen sällan syns och att det inte är lönt att anmäla eller kontakta polisen, eftersom polisen sällan kommer samt att anmälningarna sällan renderar i något konkret. Det är en allvarsam utveckling.

Staffanstorps kommun kommer att fortsätta den trygghetsskapande verksamheten oavsett vad lokalpolisen tycker. När polisen inte klarar av att upprätthålla ordningen och tryggheten i kommunen, utan i stället försöker skönmåla situationen, visar det att vår kommunala satsning på ordningsvakter är det enda rätta, fram till dess att det finns tillräckligt många poliser i yttre tjänst. Våra ordningsvakter kommer fortsätta att verka, men nu som väktare istället, vilket tyvärr ger dem begränsade befogenheter.

Våra ordningsvakter har under hösten gjort ett fantastiskt bra arbete. Många människor känner sig nu betydligt tryggare än tidigare. De har redan, under den korta tid de verkat, vid 24 olika tillfällen gjort insatser som dokumenterats i form av tillsyns- och ordningsvaktsrapporter. Utöver detta gör de dagligen berömvärda insatser av ordningsskapande och relationsbyggande natur. Många kommuninvånare har hört av sig och uppskattar att våra ordningsvakter är synliga i gatubilden.

Staffanstorps kommun kommer inte att acceptera förhandsbeskedet från polisen, utan kommer att driva frågan i högre instans. Vi kommer också att anställa fler medarbetare på trygghetsenheten eftersom polisen verkar ha kapitulerat då de beskriver den brottslighet som staffanstorpsborna utsätts för som någonting ”normalt”.

Alla som bor i Staffanstorps kommun kan vara tryggt förvissade om att det ambitiösa trygghetsarbete som kommunen bedriver kommer att fortsätta målmedvetet och långsiktigt. Staffanstorps kommun kommer inte att acceptera brottslighet blir en norm som kommuninvånarna måste vänja sig vid.

Christian Sonesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Staffanstorps kommun

11 thoughts on “Lokalpolisen vänder verkligheten ryggen

 1. Hur kommer det sig att det fanns många fler poliser när jag var ung, både i antal och synlighet? I de små städer jag växte upp fanns poliser med sablar på gatorna, många konstaplar på stationerna.

  Gw Persson påstår att fler poliser sysslar med saker som inte har med brottsbekämpning och att poliserna minskat i den yttre verksamheten.
  Känns som en rimlig förklaring, men kan ändå inte förklara hela frågan.

  Det måste vara så att den demografiska omdaningen har medfört högre brottslighet per capita. Det som förnekas så innerligt av dem som förespråkar ökad invandring. Där jag bor finns en stor europaväg och poliserna åker förbi många gånger dagligen till 2 av Sveriges värsta områden. Där bor få svenskar och eftersom brottsligheten bland infödda svenskar minskat, så måste det vara andra befolkningsgrupper.

 2. Allt kan numera sägas vara normalt. Man kan till och med dömas för misshandel av ”normalgraden”! Vilken känslokall jurist har infört det begreppet?

  Här kan man inte ha funderat över hur offret känner sig när denne får veta av domstolen – ja, men alla dina skador och förnedringen var av normalgraden.

 3. Inget annat att vänta av en totalt politiskt korrekt och styrd dialogpolis som tycker att Pridetåget är viktigare att delta i än att lösa brott !!!!!!!

 4. Hela Sveriges samlade socialister, EXPO, politiker och länsstyrelser kommer att sätta käppar i hjulet för Staffanstorp, Hörby, Trelleborg och en del andra Skånekommuner.

 5. Regeringarna har inte bara sålt Sverige. Folket ingick visst också i dealen, så det är klart vi inte får försvara oss, våra barn och hem!

 6. Vad härligt att läsa och eventuellt lyssna på en floskelfri kommunpolitiker som sätter de egna kommuninnevånarnas säkerhet först.

 7. Det är inte klokt att det finns poliser idag som tycker att det ska vara normalt att bli utsatt för brottslighet.

  Det är bra att Sonesson (M) inte accepterar polisens uppfattning hur polisen vill att Sverige ska vara.

 8. Polisen borde vara tacksam för avlastningen, eller föredrar de beväpnade medborgargarden? Våldsmonopolet ligger inte hos polisen och aktioner med armband och korvgrillning är verkningslösa. Varför ska hederligt folk utsättas för att ordningsmakten hellre befinner sig bakom skrivbordet än ute på gator och torg?

 9. Staffanstorps problem är idag normaliserat och är normen för det nya trygga Sverige.
  Hellre blunda för problemet än ta hjälp och belysa problemet för att sedan kunna lösa det.

Kommentera