6 thoughts on “BöneBröl I Berlin

  1. Reblogga detta på Micaels Lidéns Blog och kommenterade:
    Bönebröl är det värsta ljud på denna planet.
    Och ändå omfamnar beslutsfattare detta och godkänner allt fler förpestande bröl i vår närmiljö, utan att ifrågasätta dess syfte, nämligen att detta är ett maktutövande som utropar moskén som en muslimsk del av samhället där den finns. Ett maktövertagande, inget annat.

  2. Detta ljud och denna byggnad är vad vi svenskar kommer ha som vardag i våra liv i framtiden ! Tack vare alla hjärntvättade som inte inte begriper vilka konsekvenser detta kommer medföra !!!

  3. Grattis Tyskland, känns väl bra att precis som Sverige tillhöra den snart icke kristna familjen ?

Kommentera