Alternativ för Sverige stämmer Stockholms stad

I slutskedet av valrörelsen valde Stockholms stad att ”avboka” Alternativ för Sveriges bokning av Kungsträdgården i Stockholm. Vi ses i Kungsan!

Med anledning av Stockholms stads beslut att bryta stadens kontrakt med Alternativ för Sverige gällande upplåtelse av Kungsträdgården har partiet idag stämt staden.

I målet vid Stockholms tingsrätt yrkar Alternativ för Sverige att Stockholms stad – vid påföljd av ett vite på 1 000 000 kr – ska förpliktas att följa parternas avtal och tillåta partiet att använda Stora scenen och området kring den under partiets valspurt i Kungsträdgården imorgon. Alternativ för Sverige har hemställt om att tingsrätten ska meddela ett så kallat interimistiskt beslut med det innehållet redan idag.

Grunden för Alternativ för Sveriges talan är att Stockholms stads hävning av avtalet saknar grund och är ogiltig. Avtalet gäller fortfarande och Stockholms stad är skyldig att följa det.

Stämningsansökan har tilldelats mål nr T 11993-18 vid Stockholms tingsrätt. Den går att läsa i sin helhet här.

Alternativ för Sverige vill understryka att partiets valspurt kommer att gå av stapeln i Kungsträdgården kl. 12.00 imorgon oavsett om tingsrätten bifaller partiets talan eller inte. Polisen har gett tillstånd för evenemanget och det påverkas inte av Stockholms stads agerande. Om vi inte lyckas utverka ett beslut om att få använda Stora scenen kommer partiets gäster, artister och talare att framträda framför Stora scenen i Kungsträdgården.

             Alternativ för Sverige, Partistyrelsen

3 thoughts on “Alternativ för Sverige stämmer Stockholms stad

Kommentera