Stäng

Den moraliska rötan i rörelsen del 7 av 8

VALET 2018. En påminnelse om socialdemokraternas moral i åtta delar. Vi publicerar en del om dagen. 

Pettersson fick detta mejl den 25 december 2011 från signaturen ISM, det är långt men kunde ha varit ännu längre om vi nämnt Wanjas lägenhetsmygel åt sig själv och sin son, men intressant läsning om 25 år myglande som pågick före Stig Malm och fortfarande pågår.

Till Socialdemokraterna; Partisekreterare Carin Jämtin, Partiordförande Håkan Juholt f k, Kanslichef Sven-Erik Söder, gruppchef Carina Moberg samt  Marita Ulvskog, Lars Stjernkvist, Ingvar Carlsson, VU f k, Wanja Lundby-Wedin, LO  f k

Den moraliska rötan i Rörelsen 7

Fackpampar slarvar med medlemmarnas pengar; Rörelsen har blivit en politisk klass med ofattbara privilegier fullt jämförbar med den sovjetiska nomenklaturan på den tid det begav sig. Det är givetvis inte rimligt att av LO-medlemmarnas pengar går till fallskärmar och guldkantade pensionsavtal – dvs 80 procent av lönen i livslång pension. Det är inte rimligt att den fackliga eliten plundrar sina medlemmar genom att bevilja förtroendevalda en låg pensionsålder – ofta vid 60 år  men i många, många fall betydligt tidigare. Det är inte rimligt att man skamlöst förmedlar attraktiva lägenheter och sommarstugor till rabatterade priser till fackliga ledare, när de egentligen skulle ha gått till behövande och utsatta kvinnor mm mm.

Facket är ingen motvikt till bonus-trixarna- och fixarna. I princip är man emot bonusar men i praktiken agerar man tvärtemot det man predikar i högtidstalen och på 1 maj i tron att det inte skall komma ut.!   Alla fackliga ledare sitter i styrelser som beviljar  orimliga bonusar och  direktörerna dansar på borden.

2002 kvitterade 13 LO-toppar ut över 12,5 miljoner kr i fallskärmar. Transports medlemmar fick stå för ca 4,9 miljoner kr till förre förbundssekreteraren Sture Skoglund och f d förbundskassören Gunilla Jerlinger. 1997 hoppade Grafiskas andre ordförande Britt Sturestam av efter två år i förbundstoppen. Hon kunde i över ett decennium leva på sin fallskärm.   Även Erland Olausson fick en kraftig löneförhöjning  på  32 000 kr i månaden det sista halvåret som LO:s avtalssekreterare, som gjorde att hans pension höjdes  med 1,5 miljoner kr. Vid 60 års ålder kunde han kvittera ut 800 000 kr om året i pension.

Wanja Lundby-Wedin har gett hyckleriet ett ansikte; Socialdemokratin har onekligen problem med trovärdigheten.  En av dem vars klasskampsretorik ekar falskt och som gett hyckleriet ett ansikte är Wanja Lundby-Wedin.

Listan på Wanja Lundby-Wedins förlöpningar som LO-ordförande och på den moraliska kollapsen i LO är lång. Hon har bl a anklagats för bostadskorruption i samband med att LO:s egna höga tjänstemän och andra s-märkta toppar försetts med attraktiva hyreslägenheter i fastigheter som kontrolleras av LO.  Andra skandaler med Lundby-Wedin i huvudrollen var flera gynnsamma pensionsvillkor till LO-toppar.

Som styrelseledamot i Folksam var hon 2004 med att bevilja bolagets vd och f d avtalssekreteraren i LO Tore Andersson ett guldkantat pensionsavtal som garanterade honom 75 procent av lönen livet ut och  ger honom 50 miljoner kr om han lever till 85 år. Under sitt sista år på Folksam fick han dessutom sin grundlön höjd med 14 procent, vilket resulterade i att ytterligare 11,2 miljoner kr sattes av 2005 för att klara hans pension. 2 miljoner  kr per år i pension. Anderssons pension är två miljoner kr per år resten av livet. Hösten 2004 förklarade  hr Andersson att han ”inte besvärades av uppmärksamheten kring pensionen eller skämdes över den. Pengarna går åt.”

Wanja Lundby Wedin belönade även Folksams vd  Anders Sundström med månadslön på över 400 000 kr i månaden och en generös pensionspremie.

Som Folksams styrelseordförande beslutade Wanja Lundby-Wedin om miljardförlusten, då Folksam International i maj 2002 gick i konkurs och såldes för 1 krona. Hon hade låtit sig luras av Colin Barber, v d för Folksams engelska verksamhet, plundrat bolaget på 150 miljoner kr och orsakat Folksam skador på över 600 miljoner kr. I stället för att polisanmäla Barber betalade Folksam en VD-lön och bonus på 13 miljoner kr  under 1997-2000. Efter pensioneringen kan Barber njuta av de pensionsutfästelser Folksam gjort under Lundby-Wedins ordförandeskap.  ”Vi har inte gjort något fel” sade Lundby-Wedin i DN den 22 februari 2005.

2009 avslöjades att Lundby-Wedins man Lennart semestrat gratis på den LO/TCO-ägda turistanläggningen Riva del Sole i Toscana, för vilken hon var/är ordförande.  Det var Expressen som uppdagade att makarna Wedin delade rum utan att hr Wedins sängplats togs upp till förmånsbeskattning.  Givetvis hade Wanja Lundby-Wedin inte gjort något fel trots att Skatteverket hade en annan uppfattning.

Herr Wedin gick 2001 i pension från Metall vid 60 år men uppbar både lön och pension. Han fick 78 procent av sin slutlön i pension. Samtidigt jobbade han deltid på LO med hustrun som chef med en årsinkomst som plötsligt steg från 400 000 till 600 000 kr! Fru Wedin ”såg inget konstigt med detta” och dessutom togs inte beslutet av henne: ”Alltså, beslutet togs av LO:s arbetsutskott men jag var inte delaktig. Jag gick ut när den frågan diskuterades” sade Wanja Lundby-Wedin i Metro den 22 maj 2009.

Ömkliga (bort)förklaringar;  Wanja Lundby-Wedin ”förstod inte ur det gick till” när hon som styrelseledamot i AMF beslutade sig för att sätta av 62 miljoner till AMF:s vd Christer Elmehagens guldkantade pensionsuppgörelse.  Han uppbar 42 miljoner kr i VD-lön och bonus och fick totalt 104 miljoner kr i pension för 10 års jobb.

En något yrvaken Lundby-Wedin sade sig ha ”blivit grundlurad” och ”förd bakom ljuset.”  Av vem och på vilket sätt var oklart.  Är man så lättlurad skall man givetvis inte sitta i styrelser.

Hon ”kände inte  igen sig i pensionsavtalet. Det här stämmer inte med de beslut jag upplever att vi har fattat” –  ”jag har  inte gått med på avtalet – det måste vara något fel..”

 ”Kände hon inte heller igen sig i namnteckningen på Elmehagens anställningsavtal?” undrade Peter Wolodarski i DN. Dessutom framgick Elmehagens pensionsavtal med all önskvärd tydlighet i AMFs årsredovisningar. Läskunnig får man väl ändå förmodat att LO:s ordförande är.

Wanja Lundby-Wedin försvarade sin okunnighet med att ”det gäller inte bara mig utan hela styrelsen” – ”Ingen i styrelsen kände till att så mycket pengar skulle avsättas” – ”jag känner inte till att vi beslutat detta” – ”nånstans måste det ha blivit fel”, – ”jag kunde inte se dessa konsekvenser som jag inte fattade” och ”visst har vi ett ansvar men vi förstod inte” var några av Lundby Wedins  ständigt upprepade mantra.  Skrevs det inga protokoll vid styrelsemötena?

Wanja Lundby-Wedin skyllde också på ”ofullständigt beslutsunderlag”. Då kanske man inte skall fatta några beslut ö h t!

Om man är så inkompetent att man  inte förstår  vilka  man varit med om att fatta kanske man inte skall sitta i styrelser. ”Ansvar har man alltid som styrelseledamot. Man kan aldrig säga att man  inte visste” konstaterade f d finansminister Erik Åsbrink.

”När vi inom LO engagerar oss i bolagsstyrelser ger vi oss in i en för oss främmande värld” var en annan krystad  (bort)förklaring.

Under rubriken ”Vilken soppa” konstaterade SvD Näringsliv den 5 april 2009 att ”hon hade läst och förstått årsredovisningarna men inte reagerat för summorna .”  Enligt AMF:s styrelseordförande visste hela styrelsen att det skulle bli dyrt när den beslöt att förlänga avtalet!

Hur kan man sitta i en styrelse utan att veta vad styrelsen beslutar?  Det är i alla fall ett framsteg för jämställdheten att det uppenbarligen sitter lika många inkompetenta kvinnor som män i bolagsstyrelserna som män.

Jan Almgren på SvD:s Näringsliv konstaterade att ”antingen bluffar hon rakt av. Påstår sig vara ovetande om saker och ting hon väl känner till.  Eller också har hon sovit sig igenom 15 år på AMF.”

”Ekonomiska krisåret 2009 lyser omoralen i neonljus från det bolag som ska värna om arbetarnas pensioner” skrev Fredrik Braconier i SvD den 21 mars 2009.

AMF:s reklam var som alla minns : ”Vi vill skydda och förvalta medlemmarnas pengar” och ”Lite mer att leva för.” Somliga fick mycket mer att leva för!

”Hon gav begreppet bonus ett ansikte” konstaterade Göran Skytte i SvD den 28 mars 2009..

Lundby-Wedins kompis Elmehagen ertappades senare med att  ha flyttat sina pensionspengar för att slippa det återtag som AMF planerade  och som drabbade 3 miljoner sparare!

Lundby-Wedin godkände också ett pensionsavtal på drygt 36 miljoner kr för försäkringsbolaget AFA:s vd Torgny Wännström.

I samband med AMF-skandalen ansåg 86 procent av svenskarna att Wanja Lundby-Wedin borde lämna posten som LO-ordförande

Några fackliga röster i Expressen den 27 mars 2009: verkstadsklubbens ordförande  Rolf Häggman vid ABB i Ludvika: ”Hon  måste avgå. Det är inte krångligare än så.  Ordförande för Gruvtolvan i Kiruna Harry Rantakyrö: ”Det är bara att packa och dra.”  Mari Löfqvist, ordf  i Kommunal sjukvård, Helsingborg: ”Om LO ska ha kvar sitt höga förtroende, bör hon avgå.” P-O Larsen, ordf för Byggnads Sydväst ”Hon bör fundera på att avgå som LO-ordförande” etc etc

Lundby-Wedin försvarar sin egen miljonlön; Lundby Wedin hade 24  styrelseuppdrag samtidigt.  Utöver sin årslön på 717 313 kr eller 59 766 kr i månaden tjänade hon över 400 000 kr per år på sina styrelseuppdrag i LO-sfären bl. a 80 000 från AMF, 183 00 från försäkringsbolaget AFA, 140 000 från Folksam och 80 00 kr Aftonbladets styrelse. Hon hade en frånvaro från styrelsemötena med 60 till 75 procent under 2008. Uppdragen utförs alltså inte på ett ansvarsfullt sätt.  Efter skandalen med miljonregnet över Elmehagen tvingades hon lämna AMF:s styrelse.

Wanja Lundby-Wedins lön på över en miljon är fem gånger större än den genomsnittliga LO-arbetarens, som 2006 var 18 700 kr/månaden. I SvD den 24 mars 2006 försvarade hon sin lön med  motiveringen att ”min lön är inte i närheten av vad de bäst betalda cheferna i näringslivet får i form av lön och bonusar.”

Wanja Lundby-Wedins pensionsuppgörelse kostar LO  7,5 miljoner kr om året om hon lever till 80 år.

”Jag vet att jag inte svikit mina värderingar” summerade Wanja Lundby Wedin sina insatser för rättvisa och jämlikhet. Frågan är då vilka dessa värderingar är!

Att Lundby-Wedin spelat bort det retoriska trumfkortet om” jämlikhet, solidaritet och rättvisa” hindrade henne inte från att stå och propagera under röda fanor på 1 maj 2010.

Stig Malm och fallskärmarna; Även LO:s tidigare ordförande Stig Malm slirade betänkligt när det gällde moral och etik.

Generösa bonusavtal åt vänkretsen är en gammal tradition i LO.  1992 avslöjades att Stig Malm och LO:s styrelse försett gode vännen och vd:n för det fackföreningsägda BPA Göran Lövgren med en guldkantad fallskärm och en lika grandios pensionsförsäkring. Fallskärmen på fem årslöner var värd 22 miljoner kr och pensionsförsäkringen 26 miljoner kr. I Lövgrens övriga löneförmåner ingick en fjällvilla, skärgårdshus och en sex-rummare på Östermalm.

Efterträdaren Bjarne Holmqvists anställning varade i ett år varefter han lyfte tre årslöner eller nio miljoner kr i avgångsvederlag.

Näste man på VD-posten Björn Lennegren blev inte heller lottlös. Han lämnade VD-posten efter sex månader med en fallskärm på fyra miljoner kr.

Malms (bort)förklaring  var ”Visst satt jag med men jag var inte informerad”  – kunde inte chauffören ha informerat Malm? – och ”Nej, en sådan sak  är ingenting för styrelsen, dess ansvar är övergripande.”

Utöver att ha utnyttjat sin ställning för att skaffa en lägenhet till dottern försökte Malm hemlighålla personliga förmåner och bl.a struntat i att skatta för tjänstebilen, som han körde privat i fem år. Han hade undanhållit 180 000 kr i skatt, vilket upptäcktes vid en skatterazzia mot LO.  För att kompensera Malm för efterbeskattningen kom kompisen och LO:s ekonomichef Kurt Norberg på en raffinerad lösning. Malm fick nämligen en rejäl löneökning som motsvarade skatteskulden.  På så sätt fick LO:s medlemmar kollektivt betala skatten på Malms tjänstebil! Malm slapp av någon anledning åtal för skattebrott. Straffsatsen för samma brott för en vanlig människa är kännbara böter eller fängelse i upp till två år!

Malms förklaring till att han kört omkring privat och gratis i LO:s bil var den gängse  nämligen att ”reglerna är så krångliga.”

Det framkom också att Stig Malm legat bakom ett fastighetsköp på Birger Jarlsgatan som kostade LO:s medlemmar 300 miljoner kr samt en annan fastighet i Malms hemkommun Sundbyberg. Den revisor som inte godkände köpen sparkades av Malm!

Som ordförande i Folksams styrelse godkände Malm optionsspekulationer som ledde till en förlust för bolaget på 277 miljoner kr. Folksams kreditförluster under Malms ordförandeskap var värdiga vilken finansvalp som helst!  Den 14 februari 1992 sade hr Malm i DN: ”Varken jag eller styrelsen har något ansvar.. ansvaret har andra.”  Trots att Malm utsåg Folksams vd Hans Dahlborg till syndabock skrev Malm under ett avtal som gav Dahlborg flera miljoner i avgångsvederlag. Denna fallskärm ”glömde ”Malm att nämna, när han fick frågan om han medverkat till andra fallskärmar än BPA-Lövgrens.  Han ”glömde” också att nämna fallskärmen på 2,2 miljoner kr till den f d vd:n Gunnar Östberg i LO-ägda Media AB.

När Erik Fichtelius den 4 december 1993 frågade Malm. ”Vad är det för mening att du sitter i styrelser om du inte ser eller hör något?” svarade Malm: ”Ja, den frågan kan du ställa till samtliga styrelseledamöter i alla börsbolag och då skulle det nog bli ganska tomt i styrelserummen.”

Stig Malm avgick den 12 maj 2000 som ordförande för Svensk Bilprovning!!! efter att ha förlorat körkortet för rattfylleri den 5 februari 2000.  I SvD sade han den 13 maj 2000: ”Jag är fullkomligt övertygad om att någon tipsat SvD och det är någon som tycker väldigt illa om mi.” Det behöver inte vara särskilt svårt att räkna ut. ”Själv var han övertygad om att han varit nykter.”Gode vännen näringsminister Björn Rosengren ”beklagade djupt Stig Malms avgång.”

Mer slarv med LO-medlemmarnas pengar; Ledningen i Metalls avdelning 112 i Trollhättan spenderade 370 000 kr av medlemmarnas pengar på porrklubbar, sexbutiker – bl a inköp av  löspenisar, överdådiga spritfester samt hotellövernattningar i strid med reglerna. Men reglerna var väl svårförstådda kan man tänka. Alla regelverk behöver tydligen skrivas om på lätt svenska!

Detta är bara några exempel vad avdelningen sysslat med. Redan 1997 avslöjades vidlyftig representation i Metalls Avd 112.

Pettersson tackar signaturen ISM.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

4 reaktioner på “Den moraliska rötan i rörelsen del 7 av 8

  1. Makt korrumperar, speciellt känsliga för att fastna i fällan är de som är kända för sitt tal men ej för sitt tänkande.
    Är detta extra besvärande för sossarna? Naturligtvis inte, eftersom de aldrig gör fel.
    De har nämligen den enda riktigt rätta värdegrunden. Amen! (på svenska sannerligen eller trovärdigt)

  2. Ruttet wanja,det är sossarnas ideologi. Det skulle vara bättre om dom kallade sig myglar partiet.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: