5 thoughts on “Inte bara hjärnkirurger och raketforskare

  1. Så skapas arbete för glasmästare, plåtslagare och lackerare. Så nås det annars orealistika jobbmålet.

Kommentera