9 thoughts on “Italienskt TV team kulturberikas

  1. Deras kacklande visar bara på att Djungeln är den bästa
    platsen för dessa primater! Dom har inte i moderna samhällen
    att göra.

  2. Sådana importeras till Sverige och försörjs med våra skatter. SD i september.

  3. Det fanns en gång sätt att handskas med dessa livsformer, man kanske bör se de som en alternativ och förnybar energi källa, Bio ”bränsle”.

    • Du får inte glömma maffians makt särskilt i södra Italien, klanerna är uppbyggda exakt som mafiosos !

Kommentera