Herr Suliman, med tre fruar och 16 barn har problem med sina döttrar

ISLAM. Den syriske mannen, Ahmad Suliman, med tre fruar och 16 barn har fått problem i Sverige beträffande sitt sätt att leva. Två döttrar har fått skyddat boende av socialtjänsten. En har tvångsgifts enligt egen utsago och den andra misshandlats psykiskt och fysiskt och hotats med tvångsgifte.

Familjen väckte stor uppmärksamhet även internationellt när det visade att Nacka kommun hade köpt tre bostadsrätter i Saltsjöbaden Nacka, värda nästan 14 miljoner kronor, läs nedan. Sedan dess har Suliman och familjen flyttat till boende i Smålandskommunen Markaryd.

Nu visar det sig att förutom att myndigheter finansierar en i Sverige olaglig familjebildning med stora summor i bidrag, så kommer även andra problem på köpet.

Två av döttrar har försvunnit under tiden de bodde i Nacka. En minderårig flicka, A, omhändertogs omedelbart enligt LVU i november 2017.

I utredningen som inleddes i juni 2017 står det att även flickans storasyster har berättat att hon blivit misshandlad och bortgift mot sin vilja. Utredningen resulterade i att A fick en frivillig placering utanför hemmet.

Den nya utredningen inleddes i november 2017. Flickan A uppger att hon varken vill bo hemma, att familjen ska veta var hon befinner sig eller vill överhuvudtaget ha kontakt med sin familj.

Hon uppger att ”hennes mamma nyper henne och puttar henne varje dag, slår henne med öppen handflata och sparkar henne på benen och i ryggen. Vidare att hennes mamma ”drar henne i håret i princip dagligen så att hår lossnat och att hon slagit henne med en sopborste på ben, rygg och armar”, samt att mamman ”spottar henne i ansiktet, kallar henne elaka saker varje dag och att hon sagt att hon önskar att A dött redan i hennes mage”.

A uppger även att hon blivit hotad att bli skickad tillbaka till Syrien om hon blir som sin storasyster och att hennes föräldrar sagt att de skulle dödat henne om de varit i Syrien.

Vidare att hon blir ignorerad, inte får sitta med vid bordet eller delta i aktiviteter. Hon blir inlåst på sitt rum när föräldrarna går på sfi, och de går igenom hennes saker. Vidare finns restriktioner kring klädsel, deltagande i skolundervisning, som sex och samlevnad. Hon får inte följa med på skolövernattningar, bara umgås med flickor och bara röra sig i närområdet. Syskonen förstör hennes saker utan att föräldrarna ingriper.

Flickan A har uppgett att hon är livrädd för sina föräldrar.

Ordföranden i socialnämndens socialutskott i Nacka kommun beslutade i november att omedelbart omhänderta den minderåriga dottern, A, enligt LVU, Lagen om vård av unga.

Socialnämnden anför som grund att ”det finns en påtaglig risk för att A:s hälsa och utveckling allvarligt skadas på grund av fysisk misshandel, psykisk misshandel, bristande omsorg och annat förhållande i hemmet och att det antas att behövlig vård inte kan ges genom samtycke.”

Både fadern och modern, en av de tre fruarna, bestrider. Modern uppger att hon inte vet varför A lämnar de uppgifterna: ”Det förekommer ingen hederskultur i familjen utan familjen är överens om att alla barnen ska få leva ett fritt liv. Tvångsgifte har inte förekommit i släkten och hon har inte tänkt att A ska bli bortgift med någon släkting. Hon tror att A kan ha missuppfattat ett telefonsamtal där det skämtats om giftermål. Det har aldrig varit allvarligt menat.”

Modern beskriver vidare att flickan stod sin äldre syster nära och att A har börjat berätta om våld först efter det att hennes äldre syster berättat att hon blivit utsatt för våld.

Fadern anför även att familjen har fått negativ publicitet som påverkat och skapat oro och förvirring.

Flickan A står fast vid att alla uppgifter stämmer. Hon har blivit behandlad på så sätt under lång tid men inte vågat berätta förrän nu. Hon vill inte träffa sin familj och hon vill inte att de ska veta var hon är. Hon känner sig trygg i sitt nya jourhem och hon känner sig hemma, vilket hon aldrig gjort hos sin biologiska familj. Hon vill absolut inte flytta hem till familjen igen, uppger hon.

Förvaltningsrätten höll förhandling i början av januari i år. Föräldrarna har överklagat domen.

Samtiden

-Pettersson tycker att herr Suliman ska ta sin familj och åka hem…

TIDIGARE 2018-04-08. Herr Suliman med tre fruar, 16 barn och 1,2 miljoner i bidrag har flyttat till småländsk idyll

INVANDRING. Enligt tidningen Samtiden har den syriske mannen, Ahmad Suliman, sedan han förstått att Nacka kommun inte tänker låta dem bo kvar, regelbundet besökt socialkontoret i Nacka för att ett boende ska ordnas i Markaryds kommun, där mannen har släktingar.

Familjen har nu fått två lägenheter i det småländska samhället Strömsnäsbruk med 2 000 invånare. Tills vidare är den tredje frun skriven i Nacka, men man erfar att en tredje bostad är på gång.

– De har gått helt efter hans behov och ordnar tre boenden till hans tre fruar så att han kan alternera mellan dem och kunna behålla den livsstilen, säger Mikael Strandman.

Det kan tyckas uppseendeväckande att myndigheterna återigen underlättar för polygami, en familjebildning som inte är tillåten i Sverige. – Myndigheterna ändrar sig inte, de tycker det ska vara så här. De vill möjliggöra att han kan leva som han gjort hittills, säger Mikael Strandman till Samtiden.

Mannen från Syrien med tre fruar och 16 barn kommer att tvingas lämna sina tre bostadsrätter i Nacka, inköpta för totalt 14 miljoner kronor, efter de två etableringsåren, detta sedan Nackamoderaterna har fått kalla fötter i valrörelsen och ser till att bli av med problemet, säger ombudsmannen Mikael Strandman (SD).

TIDIGARE 2017-09-27. Herr Suliman med tre fruar och 16 barn saknade skyddsbehov, fick stanna ändå

INVANDRING. Polygamisten åkte på pilgrimsresor till Mecka flera gånger – troligen en högt uppsatt religiös ledare. “Fattiga har inte råd med det”, – menar en expert. Migrationsverket bedömde uppgifter om skyddsbehov som inte tillförlitliga – beviljade uppehållstillstånd ändå.

Samhällsnytt har tagit del av Migrationsverkets beslut i Nacka-polygamistens asylärende. Av beslutet framgår att mannen bodde i närheten av Islamiska statens huvudstad Raqqa som just nu är hårt ansatt av kurdiska styrkor. I december 2014 ansökte mannen om asyl i Sverige. I beslutet skriver myndigheten att mannens egna uppgifter om politiska förföljelser inte bedöms som tillförlitliga.

Men trots detta beviljades han ett tidsbegränsat uppehållstillstånd – på grund av en regel om ett generellt skyddsbehov för alla syrier. Denna regel var Migrationsverkets nuvarande generaldirektör Mikael Ribbenvik med om att driva igenom i september 2013.

Mannen har sammanlagt 19 barn, av vilka 16 följde med till Sverige, tillsammans med sina tre mödrar.

Polygamistens uppehållstillstånd löper ut den 1 januari 2018. Efter det har han alla möjligheter att få ett permanent uppehållstillstånd för anknytning med sina 16 barn och 3 fruar. Alla de fick permanent uppehållstillstånd. Numera bor mannen med sin stora familj i Nacka i tre specialköpta bostadsrätter.

Läs mer på Samhällsnytt.

-Pettersson ser att mannen haft arbetstillstånd i Saudiarabien och varit där så sent som 2014. Han har alltså inte flytt till Sverige utan rest hit för att ta del av våra generösa bidrag…

TIDIGARE 2017-09-20. Syrisk familj får 1,2 miljoner i bidrag per år, det räcker inte så idag gav regeringen dem 38000 till

INVANDRING. Vi har tidigare rapporterat om Ahmad Suliman som fick uppehållstillstånd i december 2016 tillsammans med sina tre fruar och sina 16 barn. Migrationsverket hänvisade familjen till den välbärgade kommunen Nacka utanför Stockholm där lägenheterna är mycket dyra.

För att Ahmad och hans tre fruar skulle ha tillräckligt med plats köpte kommunen tre bostadsrätter på samma gata. Enligt Nacka kommun ska de bo där i 2-3 år tills de har möjlighet att flytta någon annanstans. Priset för skattebetalarna för de tre bostäderna var 5.450.000 kr, 3.300.000 kr och 5.200.000 kr till en kostnad av totalt 13.950.000 kr. Ahmad Suliman är 57 år gammal och är enligt folkbokföringen gift med alla tre fruar som är 40, 40, respektive 43 år gamla.

Nåväl, idag fick nyinflyttade herr Suliman från Syrien ytterligare en present av regeringen. De lägger ett förslag i budgeten om att höja barnbidraget med 200 kronor per barn och det gör 3.200 kronor i månaden eller 38.400 per år att spendera.

Detta till en troligen stenrik muslimsk familj från Syrien. I Syrien finns nämligen inga bidrag och mannen har försörjningsbördan och ingen behöver vara Einstein för att räkna ut att tre betydligt yngre fruar och 16 barn kostar en hel del. Den eventuella förmögenhet herr Suliman har gömt får han dock behålla.

Ett försök att titta på hur mycket familjen får i bidrag per ger en fingervisning om att Sulimans polare i Syrien om de tror på hans rapporter snart är på väg hit om de inte redan vet hur det är ställt i vårt land.

Det mesta av nedanstående och bidragen har Nya Tider publicerat. Titta in där.

Etableringsersättning: Totalt 27 104 kronor per månad. Alla fyra vuxna (maken och de tre fruarna) har rätt till så kallad etableringsersättning, vilket är en skattefri inkomst som betalas till ”nyanlända”. Detta ger 6 776 kronor per vuxen i månaden och alltså sammanlagt 27 104 kronor skattefritt.

Etableringstillägg: Totalt 12 800 kronor per månad. Familjen har också rätt till etableringstillägg, 800 kronor för varje barn under elva år och 1 500 kronor för varje barn däröver. En sökande kan få ersättning för maximalt tre barn och som mest 4 500 kronor per familj.

Eftersom polygami inte är en laglig familjebildning i Sverige räknas två av fruarna som egna separata hushåll, berättigade till stödet.

 • Hushåll 1: Mannen med en fru och sju barn. Ger totalt 4 500 kronor till hushållet.
 • Hushåll 2: Den andra frun är berättigad till 4 500 kronor för de tre äldsta barnen som bor med henne.
 • Hushåll 3: Den tredje frun är berättigad till 3 000 för de två barn som är över elva samt 800 för ett av de yngre, vilket ger 3 800 kronor.

Bostadsbidrag: Totalt 13 900 kronor: Familjen har också rätt till bostadsbidrag för alla tre lägenheter. I ena lägenheten bor mannen med äldsta frun och sju barn. Lägenheten är på 156 kvadratmeter och ger en uppskattad boendekostnad på 7 709 kronor. Det etableringstillägg som familjen har rätt till är inte bidragsgrundande, vilket betyder att vid beräkningen av hushållets inkomster ska den intäkten inte räknas med. Således ska beräkningen göras utifrån en inkomst på endast 13 552 kronor, vilket utgörs av hushållets sammanlagda etableringsersättning. Därmed är de berättigade till ett bostadsbidrag på 4 500 kronor skattefritt för den ena lägenhet. Detta har vi räknat ut med hjälp av tjänsten ”Kassakollen” på Försäkringskassans hemsida.

I den andra lägenheten bor en av fruarna själv med fem barn. Lägenheten är på 145 kvadratmeter och medför en boendekostnad av 7 165 kronor. Eftersom den bidragsgrundande inkomsten även i detta fall bara utgörs av etableringsersättningen innebär det ett bostadsbidrag på 5 200 kronor.

Den tredje frun bor med fyra barn i en lägenhet som är 92 kvadratmeter och kostar 4 546 kronor i månaden. Det ger ett bostadsbidrag på 4 200 kronor.

Sammanlagt har familjen en bostadsyta på 393 kvadratmeter. Vilket gör knappt 20 kvadrat per person.  

Här klagar herr Suliman på standarden på familjens asylboende i Åsarna Jämtland i Oktober 2016.

Bostadsersättning: Innebär rätt att behålla egen förmögenhet: De två fruarna som bor själva är också berättigade till bostadsersättning som uppgår till 3 900 kronor i månaden. Men eftersom sådan ersättning minskas i motsvarande mån med vad som betalas ut i bostadsbidrag skulle det inte ge några extra pengar för boendet.

Däremot har ersättningen som praktisk effekt att familjen får behålla eventuell egen förmögenhet. Den som har egna pengar kan nämligen få minskat bostadsbidrag. Men för ”nyanlända” innebär denna huvudregel ingen praktisk skillnad eftersom de då istället får bostadsersättning med motsvarande belopp.

Det förekommer många missuppfattningar om just bostadsersättning. Till de som missförstått hör vänsterorganisationer ”Migrationsinfo”. Organisationen driver en hemsida där de utger sig för att vara forskare som publicerar objektiv fakta om invandring, och citeras ofta av andra vänsteranhängare. Vänsterorganisationen som låtsas vara forskare påstår att ”Det går inte att få bostadsersättning om hyran överstiger 5 700 kr/månad”. Det är en missuppfattning som ”forskarna” hittat bland gissningar på internetforum. I Försäkringskassan egna riktlinjer står tvärtom att bostadsersättningen inte betalas för den del av hyran som överstiger 5 700 kronor men däremot för den del som inte överstiger. Det ger en maximal ersättning på 3 900 kronor.

Kontentan är att den syriska familjen, till skillnad från svenskar, kan ha egna pengar undanstoppade men ändå få bidrag för sitt boende. Om inte i form av bostadsbidrag, så genom bostadsersättning upp till 3 900 kronor i månaden.

Månggifte i Syrien är extremt ovanligt eftersom den man som vill ta flera fruar måste kunna visa att han har tillräcklig förmögenhet för att försörja dem. Uppenbart har herr Suliman uppfyllt detta krav.

Barnbidrag: Totalt 32 290 kronor per månad: Barnbidraget är 1 050 kronor per barn och flerbarnstillägget ökar successivt från det andra till femte barnet. Från barn nummer sex och uppåt är flerbarnstillägget 1 250 kronor. En familj med 16 barn får därmed rätt till sammanlagt 2 990 kronor för de fem första barnen och sammanlagt 12 500 för de senare. Totalt barnbidrag och flerbarnstillägg slutar på 32 290 kronor i månaden plus den höjning regeringen föreslog idag på 200 x 16 barn alltså 3200 kronor i månaden.  

Underhållsstöd: 14 157 kronor: En förälder som bor själv med barn har rätt till underhållsstöd från den andra föräldern. Det beräknas bland annat på den andra förälderns inkomst, men om föräldern saknar förmåga att betala underhållsstödet, betalar Försäkringskassan ett garantibelopp som är 1 573 kronor per barn. Underhållsstödet påverkar inte rätten till några av de övriga bidrag som nämnts, exempelvis ska det inte tas upp vid beräkningen av bostadsbidrag.

Eftersom två av fruarna bor själva med barnen har de rätt till underhållsbidrag. Föräldrar som är gifta antas vara sammanboende även om de är skrivna på olika adresser, och Nya Tider har kontaktat Försäkringskassan för att få klarhet i vilka regler som gäller i ett fall som detta. Vad de två extra fruarna måste göra är att skriva under ett papper för att ”styrka särlevnad”, alltså att de verkligen bor själva i sina lägenheter. Eftersom inget talar emot att så är fallet, har familjen därför rätt till underhållsstöd för nio barn, vilket blir sammanlagt 14 157 kronor skattefritt i månaden.

Sammanlagt: 1,2 miljoner om året skattefritt: En sammanräkning av alla bidrag ger den syriska familjen rätt till 1,2 miljoner om året, eller 100 251 kronor i månaden! Pengar som inte behöver skattas och som inte påverkas om familjen redan har – eller bygger upp – en egen förmögenhet.

Utifrån nuvarande skattetrappa skulle den syriska mannen behöva ha en månadsinkomst på 203 000 kronor för att själv tjäna motsvarande summa. Det motsvarar fyra svenska läkarlöner. Samtidigt får alltså familjen bo i redan köpta lyxbostadsrätter och eftersom mannen är 57 år så får vi betala tills det övergår i pension…

Nya tider har stått för uträkningarna av bidragen och det mesta av texten…

-Pettersson säger bara att jag har inte röstat för det,men det är bara att gratulera Suliman med familj för att en så stor del av svenska folket vill detta och beklaga alla svenskar som inte får samma standard av samhället…

Jag ber er som eventuellt tänker kommentera detta att vårda språket.

17 thoughts on “Herr Suliman, med tre fruar och 16 barn har problem med sina döttrar

 1. Om vi SD are får vara med och bestämma kommer den araben med alla kärringar och ungar att sändas till sitt hemland efter valet…….

  • Är inte helt säker på det när det väl kommer till kritan, att tycka och ha teoretiska lösningar på Sveriges problem i riksdagen är ju en sak men att sedan genomföra och göra verkstad av detsamma brukar inte vara lika enkelt för våra s.k folkvalda politiker !
   SD kanske är kanske ett undantag, vilket visar sig den dagen partiet har politiskt inflytande i svensk politik.
   Snart September och ödesval, blir definitivt en röst på AFS.

   • Ja att rösta på AFS, hjälper nog att få bort Stefan Löfven?

 2. Kan inte Sverige köpa land i Syrien, Somalia etc. förklara dessa områden som svenska och skicka tillbaka ursprungsinvånarna dit. Skulle förmodligen bli billigare än att ha dem kvar i Sverige. Lugnare för oss svenskar också.

 3. ”Det är en rättighet att vara dum, men det betyder inte att du ska vara det.”

  VAL 2018 !!!

 4. 600kr mer i pension till dom som byggt upp landet, 1,2miljon per år till en som raserar landet.
  Eller som byfånen till stadsminister säger
  – vi måste stå upp för dom svaga i samhället.

  • Glöm inte de 3,6 miljonerna som regeringen nu ger RFSU för att ge nyanlända våra framtida pensionsräddare sexualundervisning vilket är oerhört viktigt säger socialminister A.Strandhäll !!!!!!
   Tror att s.k stackars utsatta nyanlända redan vet hur fortplantning går till, tar man en promenad på stan en dag i trygga mångkulturella Sverige så ser det i alla fall ut så.

   • Sexualundervisning till översexuella
    Dom kan allt redan och gör det gärna i glada vänners sällskap.

 5. Hur hamnade familjen i Strömsund bara så där? Vad säger Strömsundsborna om sina nya grannar?

 6. Stackars honom !
  Något har tydligen gått fel i dagens trygga mångkulturella Sverige, 7 klövern får skynda till med all tänkbar hjälp (kosta vad det kosta vill) för att hjälpa denna svenskräddande utsatta familj.
  Inte ska väl paradiset Sverige som vurmar för allt och alla utom sina egna infödda äkta svenskar ha ryktet om sig att inte kunna ta hand om utsatta flyktingar som söker skydd och lyckan i Folkhemmet.
  Som infödd arbetande och skattebetalande äkta svensk skäms man ju nästan lite men bara nästan väldigt lite över att höra om denna mångkulturella tragedi.
  Ett extra insatt möte i riksdagen om detta kanske är att vänta !!!!

 7. Nacka kommun verkar vara en bra kommun för illegala kriminella latmaskar och styrs av politiker broiler.

 8. Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  Den här speciella ”kärnfamiljen” påvisar att det är mycket svårt att integreras i ett modernt civiliserat samhälle. Stefan Löfvén och vissa andra har mycket svårt att erkänna det och en hel del andra negativa företeelser som de skapat de senaste decennierna.
  Det är på tiden att sju partier med deras företrädare inser att de borde ägna sig åt någon helt annan verksamhet än politik efter valet den 9 september.

Kommentera