Anmälde “barnens” rätta ålder till Migrationsverket – hotas med fängelse

INVANDRING. Bernt Herlitz är tandhygienisten som anmälde att de ensamkommande barnen sannolikt var äldre än de uppgivit. För det fick han sparken och nu hotas han med fängelse. 

I en intervju för Gotlandswebben berättar tandhygienisten Bernt Herlitz om den senaste utvecklingen i rättstvisten mot Region Gotland angående hans uppsägning från Folktandvården. Herlitz avslöjar att han nu också riskerar att åtalas för att ha brutit mot patientsekretessen. Vid en fällande dom riskerar han då att dömas till två års fängelse.

Det är en modfälld Bernt Herlitz som kontaktas av Gotlandswebben. Han berättar att han visserligen hittat en tillfällig anställning på fastlandet men att han tvingats övernatta i sin bil de dagar han jobbar. En prövning under de kalla vinternätterna som lagts till plågan av att behöva vara skild från sin familj större delen av veckan.

Men det är framför allt det som kommer att utspelas datumet den 9 maj som Bernt allt som oftast har i tankarna. Den kommande rättegången i Arbetsdomstolen i Stockholm. Under förhandlingarna ställs allt på sin spets och de är då Bernts framtid sätts på spel. Går utfallet Region Gotlands väg slås Bernt Herlitz liv och framtid i spillror.
-Tvingas jag betala dessa skyhöga rättegångskostnader skulle det fullständigt ruinera mig och min familj.

Läs vidare på Gotlandswebben…

-Pettersson säger att samhället är ruttet. Bernt borde hyllas för att han försökte avslöja bluffen med de ensamkommande barnen som kostar Sveriges skattebetalare miljarder, i stället straffas han…

“Barnen” som ljugit, de tjänstemän, politiker och journalister som ser mellan fingrarna med lögnerna straffas inte. Lagen verkar vara skriven för att skydda utländska medborgares intressen på bekostnad av svenska skattebetalares intressen. Helt klart gjorde Bernt rätt moraliskt och han borde ha fått beröm av sin arbetsgivare Region Gotland i stället för avsked.

TIDIGARE 2017-10-19. Anmälde patienters ”rätta” ålder till Migrationsverket – får sparken

JURIDIK. Tandhygienisten vände sig till Migrationsverket och anmälde att hans patienter sannolikt var äldre än de uppgav. Landstinget ansåg att han hade brutit mot tystnadsplikten och avskedade honom. Tingsrätten har nu slagit fast att detta var rätt i sak – men att han inte borde ha avskedats utan sagts upp. 

Tvisten har sin bakgrund i en situation som uppstod hösten 2016.

Region Gotland fick då veta att en tandhygienist vid folktandvården, upprepade gånger, hade vänt sig till Migrationsverket och anmält att han utifrån tandundersökningar ansåg att nyanlända som han hade undersökt måste vara äldre än sin “officiella” ålder.

“Trolig ålder över 25 år” Tandghygienisten hade gjort sina anmälningar via mail och undertecknat dessa som företrädare för folktandvården. Han hade bland annat skrivit: “Har flertal asylsökande barn som enligt min uppfattning och tändernas åldersbestämning med fullt erupterade 8:or/visdomständer inklusive fullt utvecklad rotspets, inte kan var den ålder som de har uppgett. P (patienten) kommer från Afghanistan med personnummer 000000-0000 min bedömning är trolig ålder över 25 år… P.S. Tyvärr det kommer nog betydligt fler fall som jag kommer att sända framöver.”

Regionen valde att stänga av tandhygienisten och anmäla honom till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Han blev också polisanmäld för tjänstefel och sekretessbrott. Månaden därpå beslutade regionen att han skulle avskedas.

Tandhygienisten stämde regionen vid Gotlands tingsrätt och krävde att avskedandet skulle ogiltigförklaras och att han skulle få skadestånd.

Tandhygienisten hävdar att han har känt en oro över att barn vistats på samma HVB-hem som vuxna och att han “endast har agerat utifrån vad han trott varit korrekt och i enlighet med sin anmälningsplikt” enligt socialtjänstlagen.

Han hävdar också att han under Almedalsveckan i Visby pratade med en hög tjänsteman vid Migrationsverket som uppmanade honom att anmäla liknande fall till myndigheten – någonting som tjänstemannen själv förnekade då hon förhördes i tingsrätten.

Borde pratat med sin chef – Tingsrätten konstaterade att tandhygienisten – trots att han känner till reglerna – har röjt sekretessbelagda uppgifter om sina patienter. Tandhygienisten borde dessutom ha tagit upp frågan med sin chef istället för att agera på egen hand.

Tandhygienisten har enligt tingsrätten brutit mot offentlighets- och sekretesslagen, tandvårdslagen och patientdatalagen. När det gäller patientsekretessen har detta varit “allvarligt” och tingsrätten anser att tandhygienisten har uppträtt medvetet illojalt.

Tingsrätten pekar på att tandhygienisten är legitimerad och konstaterar att “det torde vara allmänt känt att sekretess inom hälso- och sjukvården, till vilket Folktandvården hör, är av fundamental betydelse.”

Tingsrätten anser dock att det inte har funnits något syfte att skada “ett av rättsordningen skyddat intresse” och att det vid en sammantagen bedömning var en alltför drastisk åtgärd att avskeda tandhygienisten. Däremot fanns det skäl för uppsägning.

Regionen dömdes därför att betala 35 000 kronor i skadestånd till den avskedade tandhygienisten som dock inte får tillbaka sin anställning.

Region Gotland har överklagat skadeståndsdelen till Arbetsdomstolen – som dock ännu inte har tagit upp målet.

Dagens Juridik

-Pettersson undrar hur vårat rättssystem fungerar? Tandhygienisten Bernt Herlitz har alltså anmält ett missförhållande och straffas för det.  Om han har rätt eller inte diskuteras inte så troligen har han rätt, barnen är vuxna.

“Barnen” som ljugit och de tjänstemän som ser mellan fingrarna med det straffas inte. Lagen verkar vara skriven för att skydda utländska medborgares intressen på bekostnad av svenska skattebetalares intressen. Helt klart gjorde Bernt rätt moraliskt och han borde ha fått beröm av sin arbetsgivare Region Gotland i stället för avsked.

Tidigare på bloggen… 

29 thoughts on “Anmälde “barnens” rätta ålder till Migrationsverket – hotas med fängelse

 1. Det finns en sak som heter sekretess. Ditt jobb är ju att laga tänder. Lämnar du ut information om patienterna så bryter du mot lagen. Det spelar ingen roll om du är lärare, läkare och advokat och mm. Är du rasist så får du inte jobba kvar. chop chop!

 2. Man kan inte komma ifrån att tandhygienisten brutit mot offentlighets- och sekretesslagen, tandvårdslagen och patientdatalagen. Hade han istället talat med sin chef hade han sluppit några konsekvenser.

  Nu blir ju konsekvensera ganska hårda, men han har skapat en sida på nätet där han skriver om vad som hänt och hur man kan bidra med att skicka in pengar för att hjälpa honom.

  • Har lite svårt att tänka mig att rapportera ett lagbrott skulle vara ett lagbrott. Det är ju ingen liten förbrytelse att lura till sig förmåner som dessa “barn” gör. De som har anmält tandhygienisten borde åtalas för medhjälp till bedrägeri istället.

 3. Generellt är detta ingen skillnad mot när man inom vården är skyldiga att rapportera in kriminella/kriminalitet till polisen. Vad jag vet, så är [‘positiv’] särbehandling är fortfarande olagligt, även om politikerna försöker att ändra detta till den egentliga befolkningens nackdel.

 4. Finns det ngn insamling eller kan man swisha en slant till honom vid eventuell fällande dom?

 5. Blir det en fällande dom mot Bernt Herlitz så kommer det att ge eko långt utanför Sveriges gränser och det vet förmodligen rättsväsendet så jag tror att han blir friad oavsett advokatens kompetens

 6. Den fullständiga idioti, som ständigt uppvisas av våra myndighetsutövare, är mer än skrämmande.
  Hur kan vi i Sverige ha kunnat samla alla dessa stollar i våra statliga- och kommunala verk?
  Landets undergång kan inte vara långt borta, när man funderar på att låsa in folk, som endast redovisar fakta.
  Vår sista changs att rädda landet blir valet i september. Då måste vi se till att göra oss av med stollarna, som i dag har makten!

 7. Bara i Sverige😞… Normalt överallt annars. Påminner om KTH-killen som ledningen skällde ut inför klassen pga han lämnat källor på invandrares överrepresentation i brottslighet som sen spreds vidare!

 8. Trött på flyktingar som kostar och ljuger. Varför poppar tankar som ” släng ut dom djävlarna” upp?

 9. Det är tydligen bara synd om visselblåsare i andra länder. Ta t ex svensken som anmälde sexofredanden av FN-soldater. I Sverige demonstrerar man just nu med knytblusar. Det anses vara lagom nivå.

 10. Frågan blir onekligen den om migranter skall skyddas av sekretesslagen då det finns starka misstankar om uppsåtligt bedrägeri och hur det kommer sig att ovan nämnda tjänsteperson från Migrationsverket, vilken av svaranden i målet konsulterades, inte skärskådas i stället för den rättrådige tandhygienisten som får bära hundhuvudet för den kriminella feministpolitik som förs på rättssäkerhetens och den enskilde medborgarens bekostnad.

  35.000 riksdaler i skadestånd står för övrigt inte på långa vägar i proportion till det oförtjänta och synnerligen kännbara obehag Herlitz åsamkats genom den humanitära stormaktens inhumana och respektlösa hållning gentemot en upprätt och ansvarstagande skattebetalare.
  Andreas.

 11. Sverige är som sagt FANTASTISKT på alla sätt, det inkluderar inte minst även DÅRSKAP utan dess like !
  Tänk vad 1968 extremvänsterns år och maktövertagande ställde till med 50 år senare.

 12. Detta måste vi på alla sätt få ut till allmänheten…Ni som har FB och inte är spärrade,kan väl lägga in hela denna text ? Sådant skedde som jag tidigare nämnt inte ens i Kommunist-diktatoriet DDR !!
  Vi alla måste ställa upp för denne rekorderlige man.

  • Går även bra att tipsa SD och AFS om detta, dessa partier brukar i alla fall till skillnad mot 7 klöverns partier svara på mejl från s.k vanliga medborgare !

 13. Snart omöjligt för normala människor att över huvud taget bo i Sverige numera!
  De bästa landet i världen har på rekordtid förvandlats det ett av dom allra värsta och vidrigaste skurkstaterna.

  • Absolut, frågan är bara om vi det naiva och konflikträdda svenska folket verkligen vågar göra upp med nyadeln och översitteriet och hur det i så fall ska gå till vi det s.k vanliga hederliga folket är väl inte direkt kända för att omvandla det vi tycker och säger hemma runt köksbordet till handlingskraftig verkstad utan vi är mer kända för att vänta på att någon annan fixar biffen åt oss !!!
   Att vi i Sverige är världsmästare i att tycka och diskutera problem mellan himmel och jord råder det inget som helst tvivel om men tyvärr så stannar det oftast eller alltid med just bara med tomt snack runt det runda bordet eller i riksdagen.

  • Det finns ord. Men i skitlandet Sverige är det straffbart. Ja, jag säger skitlandet. Det finns ingen räddning. Allt kommer att rämna.

Kommentera