Stäng

Pressmeddelande från Regeringen

INSÄNDARE. Regeringen vill härmed informera om besluten att stänga djurparken Skansen samt att tilldela dess innevånare permanent uppehållstillstånd i Stockholms innerstad.

Skansens Surikatungar ska i fortsättningen springa omkring på Söders höjder. Bild Skansenakvariet.

Djurparken Skansen har under decennier varit ett hårt drabbat utanförskapsområde. Undermåliga bostäder, ingen tillgång till skolor och extremt hög arbetslöshet . De egna möjligheterna till självförsörjning har inskränkt sig till tiggeri och därför har samhället bistått genom det allmänna. Nu lyfter regeringen denna eftersatta grupp och gör dem till fullvärdiga samhällsmedlemmar. Alla ska med.

Genom Stockholms stads försorg kommer bostadsrätter att inköpas för att inhysa våra nya medborgare. Alla kommer att ingå i regeringen framgångsrika snabbspår till jobb och vi kan redan notera de positiva resultaten. Tex älgarna kommer att ingå i ensemblen på Operans kommande uppsättning av Svansjön. Visserligen bara som statister, men med en klöv inne på arbetsmarknaden så kommer karriärmöjligheter att yppa sig. Detta kommer också berika Stockholm och visa på hur mångkulturen får Sverige att blomstra.

Skansens svin har också fått anställning på regeringskansliet. Regeringen vill här passa på tillfället att hälsa våra nya arbetskollegor välkomna och uttrycka vår tacksamhet för denna unika kompetensförstärkning. De övrigas arbetsmöjligheter bedömer regeringen också som utmärkta.

Skansen innevånare besitter unik spetskompetens och all forskning visar att bristen på just unik kompetens är den stora flaskhalsen i ekonomin. Det finns också många enkla jobb skulle kunna passa såsom tex varubud. T.o.m Lillskansens höns kan ha lättare packning , smiter smidigt förbi trafikköer och utgör därtill ett miljövänligt alternativ i linje med regeringen uttryckliga strävan.

Delar av oppositionen har motsatt sig regeringen beslut och uttryckt krav på att Skansens innevånare skulle utvisas till skogen. Detta har regeringen motsatt sig. Sådan utvisning skulle strida mot principen om allas lika värde, likabehandlingsprincipen samt mot den tolerans och öppenhet som Sverige står för.

Därtill har framförts som alternativt yrkande att varg, björn och andra påstått farliga skulle utvisas. Även detta yrkande har regeringen avslagit. Forskningen har visat att den påstådda farligheten beror på samhällets strukturella diskriminering.

Varg, björn och tex krokodil har hållits extra avskiljda och därför undanhållits från närkontakt med det övriga samhället och tänkbara arbetsgivare. Detta förklarar den möjliga misstänksamhet och aversion som dess innevånare påstås uppvisa.

Genom att regeringen gör dem till fullvärdiga samhällsmedlemmar, med lika rättigheter och möjligheter som övriga medborgare, upphävs diskrimineringen. Därmed föreligger inte längre något motiv från denna grupp att agera våldsamt varmed slutsatsen blir att det påstådda hotet är upphävt.

Icke desto mindre vill regeringen erinra om att alla de nya innevånarna också har att följa svensk lag. Detta betyder att även björn och varg som begår överträdelser kommer att lagföras. I förekommande fall får man avtjäna sitt straff och sedan komma ut som fri i samhället igen. Dock kan utvisning i enskilda fall inte helt uteslutas. Principbeslutet från regeringen är att utvisningar inom denna nya befolkningsgrupp emellertid inte ska vara mer frekvent är vad som gäller som helhet för utländska brottsdömda. Detta betyder att maximalt 0,005 av de som döms i tingsrätt också kommer att få påföljden utvisning till skogen ( fakta från BRÅ).

Det nya moderna Stockholm som regeringen nu skapar innebär också att nya behov uppstår. Därför kommer också Stockholmspolisen att förstärkas med tusen tjänster.

Regeringens mål har alltid varit befolkningens trygghet. För att möjliggöra Stockholms nya innevånares självklara rätt att skapa sig en framtid här har regeringen även fastställt en välvillig syn på anhöriginvandring. Fjorton kossor från en lantgård på Södertörn och 200 skallerormar från Västafrika har redan fått positivt besked.

Migrationsverkets bedömning är att innevånarantalet i Stockholms innerstad som helhet kommer att öka med tjugoåttatusen. Detta kommer att berika Stockholm och medföra en kraftig stimulans för landets fortsatta positiva utveckling.

När fler kommer i arbete vidgas skattebasen och det blir mer resurser till välfärden. Det är så vi bygger Sverige

Gustaf, förste kamrer på regeringskansliet

6 reaktioner på “Pressmeddelande från Regeringen

 1. Tyvärr så skulle skansens invånare platsa bättre i rosenbad än löfven och hans bedrövliga damorkester.

 2. Ber att å det innerligaste få komplimentera denne Gustaf till en alldeles remarkabelt underhållande och tänkvärd proklamation, vars motstycke sällan skådats.
  Tusan så skickligt genomfört arbete, inför vilket Petterssons alla privilegierade och väl uppdaterade läsare bugar sina undersåtliga hjässor och stryker en tår ur ögonvrån av djupt känd tacksamhet.

  Vi ser sannerligen fram emot en pulserande och etnopluralistiskt berikad innerstad och lyckönskar den städse lika förutseende och varmt förstående ministären till detta rekommendabla och hedervärda beslut, genom vilket den förfördelade och fängslade faunan ges upprättelse.

  I synnerhet gläds vi åt de eljest diskriminerade krokodilerna, vilka i sällskap av andra predatorer, nu äntligt ges möjlighet att avnjuta kungliga huvudstadens alla frestelser.

  Andreas, utpräglad djurvän och en kulturens devote tillskyndare 🙂
  Leve mångfalden!

Kommentera

%d bloggare gillar detta: