Stäng

Varför har vissa dispens från kravet på opartiskhet och saklighet?

PUBLIC SERVICE. Sveriges Radios Public Service handbok används av Sveriges Radios medarbetare som en uppslagsbok i vardagen. Där finns riktlinjer och råd kring det dagliga arbetet.

I Sveriges Radios ”Public service-handbok” finns riktlinjer och råd för medarbetare på Sveriges Radio.

Sveriges Radios Public Service-handbok

I handboken anges (s. 39):

”I Sverige råder det grundlagsfäst yttrandefrihet. För SR-anställda eller andra som uppfattas som företrädare för företaget, t ex programledare som inte är anställda men har uppdrag för Sveriges Radio, gäller dock att deras yttrandefrihet i radio är underordnad kravet på opartiskhet och saklighet. Den principen är mycket viktig för företagets trovärdighet och integritet.

Medarbetare som offentligt har tagit ställning i en fråga får inte delta i bevakningen av den, förutom när det handlar om det demokratiska statsskickets grundidéer. Som offentliga sammanhang räknas t ex sociala medier, bloggar, insändare, debattartiklar och demonstrationer. I sådana sammanhang är alltså medarbetare skyldiga att avhålla sig från sådant som kan medföra att Sveriges Radios trovärdighet och oberoende kan ifrågasättas. Särskilt gäller detta på det politiska området.”

Någon som vet varför Alexandra Pascalidou har dispens…

Om Alexandra Pascalidou på bloggen…

4 reaktioner på “Varför har vissa dispens från kravet på opartiskhet och saklighet?

Kommentera

%d bloggare gillar detta: