50.000 illegala migranter i Sverige


INVANDRING. 50.000 invandrare beräknas uppehålla sig illegalt i Sverige. Nu föreslås att polisen ska få göra kroppsvisitation, fotografera och ta fingeravtryck vid så kallade inre gränskontroller. Det står det i den nya återvändandeutredningen, skriver SVT.

 

Det är den så kallade återvändandeutredningen som påpekar att sådana kontroller kan stoppa både terrorattacker och andra former av brottslighet från att äga rum.

Sådana inre gränskontroller anses också vara en ”viktig pusselbit” för att få fler illegala invandrare att frivilligt lämna landet.

Utredningen har även haft i uppdrag att lämna förslag på hur missbruk av resedokument, främlingspass och uppehållstillståndskort kan motverkas.

Polismyndigheten ska nu ges utökade möjligheter att dels ta fingeravtryck, dels omhänderta pass eller andra identitetshandlingar.

Trots minskningen av antalet asylsökande är ett ”mycket stort antal personer” inskrivna i asylprövningssystemet i Sverige, påpekar utredaren. Många av dessa har inte tillräckliga skyddsskäl och kommer få beslut om utvisning. Men problemen slutar inte där.

”Ett problem i det sammanhanget är det inte obetydliga antal personer som i den situationen ‘går under jorden’, det vill säga stannar kvar i landet, trots att beslutet om utvisning innebär en skyldighet att inom viss kortare tid lämna landet. Det har beräknats att mellan 20 000 och 50 000 sådana tillståndslösa personer för närvarande vistas i Sverige och berörda myndigheter gör bedömningen att den gruppen ökar”, står det i utredningen.

Enligt utredningen lever också många av invandrarna under svåra omständigheter i Sverige och det sägs att det skulle vara bättre för dem att åka hem i stället.

– Rättssäkerhet och ordning och reda i asylsystemet är viktigt för att vi ska kunna upprätthålla en långsiktig, hållbar och human migrationspolitik som värnar asylrätten. Jag ser därför fram emot att sätta mig in i utredningens förslag, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S).

 

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2018.

Om inte det räcker så är det fler ensamkommande unga som väljer att gömma sig efter regeringens uppgörelse om att fler ska få en ny möjlighet att stanna i Sverige, som presenterades tidigare i veckan. Det säger flera organisationer som jobbar nära ensamkommande som SVT Nyheter talat med.

Tusentals ensamkommande med utvisningsbeslut kommer att få en ny chans att stanna i landet när den nya lagen är på plats, vilket troligen blir i sommar. Men tills dess kommer polisen fortsätta verkställa utvisningsbeslut.

-Pettersson menar att flip-flop politiken är oduglig och farlig för landet. Vi hade tidigare det så kallade Reva-projektet som började användas år 2009. Det lyckades vänstern få stopp på eftersom det ansågs vara rasistiskt!!! Polisen gjorde inre utlänningskontroller och kollade då naturligtvis dem som såg ut att komma från fjärran land.

Vi har inget straff för dem som ljuger om ålder, bakgrund och identitet vilket naturligtvis är galenskap, sådana personer ska portas för inresa i Sverige för all framtid.

Beslagta misstänkas personer mobiler. Den som säger sig komma från ett krigshärjat område och har kontakter och Facebookvänner i ett annat land ljuger naturligtvis och på Facebook finns ofta de släktingar som den unge ljugande mannen uppgett är döda…


25 responses to “50.000 illegala migranter i Sverige

 • Sixten

  Spelar väl ingen roll nu, så många jävlar som tagit sig in i landet ändå.
  De kan lika gärna låta packet stanna för det är ju deras avsikt i grund och botten oavsett.

  Gilla

 • Kenth Andersson

  50.000, inte fler ?
  Det blir ytterligare några amnestier för S, MP, V och för vissa allianspartier att lägga till redan beviljade ärenden och till slut får alla stanna i Sverige eftersom allt bara är ett spel för galleriet.

  Gilla

 • Lagro

  Regeringen erbjuder muslimer från utsedda länder att komma till svenska gränsen, och de kan komma in i landet och söka asyl och få uppehållstillstånd.
  De får bostad och generösa bidrag utan någon motprestation.
  Naturligtvis kommer det personer i massor mest män när ett sådant erbjudande ges.
  Flyktingar från något krig är de inte därför i de berörda länderna förekommer inget krig som Nord Afrika och Afghanistan.
  De betalar också ca 100.000 kr till människosmugglare för att komma till den svenska gränsen..
  Det finns flyktingar men de finns i flyktingläger som i Turkiet, Jordanien, Libanon och tas om hand av FN som ger dem skydd av professionell personal.
  De här asylturisterna kan inte ha pass för att komma in i Sverige och söka om asyl, därför det skulle visa att de passerat flera länder som gör att de kan inte söka asyl i Sverige.
  Därför kommer de in till Sverige utan pass och då blir det ett stort problem om de inte får asyl och uppehållstillstånd, därför om de åker tillbaka till sitt hemland måste de ha pass för att komma in i det landet, som de inte har..
  Det som de gör är att de går under jorden i Sverige och livnär sig sannolikt på kriminalitet.
  Lösningen på det här problemet är mycket enkelt all invandring skall vara reglerad och kontrollerad,

  Gilla

  • Lagro

   Den här asylinvandringen som nu sker i stor skala kan misstänkas mycket starkt att det helt enkelt är en röstimport för socialistpartierna.

   Gilla

   • Lagro

    2004 passerade folkmängden 9 miljoner i Sverige.
    2017 passerade folkmängden 10 miljoner

    Det finns ingen orsak att öka folkmängden så kraftigt och som fortsätter, de nyanlända har varit till stor del från muslimländer, som skapat massor av problem.
    Invandringen måste vara reglerad och kontrollerad, som den inte är idag.
    Det kommer in fel människor från fel länder.

    Gilla

   • Lagro

    Sverige bör ha en reglerad arbetskraftinvandring som är kontrollerad.
    Kvotflyktingar skall tas in som 2017 är 3400 personer.
    Det måste vara anpassningsbara personer som kommer in i landet som kan integreras in i samhället och att det finns bostäder och försörjning för människorna.

    Gilla

   • Lagro

    Det som kännetecknar den här asylinvandringen är att det är personer som beräknas ge rösten till socialistiska partier, som får uppehållstillstånd och sedan medborgarskap.
    Genom anhörighetsinvandringen kommer det in åldringar och handikappade och även de i rullstol, de här personerna kommer endast att bli en stor kostnad för samhället.
    Enligt statistiken lägger sådana personer rösten på socialistiska partier, som sannolikt är motivet att de får uppehållstillstånd och sedan medborgarskap.

    Det finns bevis på att från länder där personerna inte vanligen skulle sympatisera med socialismen, men som visat sig lätt kunnat integrera sig in i det svenska samhället, de har stora svårigheter att få uppehållstillstånd i landet, även de som kan bevisa att de har jobb och bostad.
    De här personerna går under arbetskraftinvandring och måste söka uppehållstillstånd från svensk ambassad i sitt hemland.
    De kan inte åka till Sverige innan de fått uppehållstillståndet.

    Det som myndigheterna sedan gör är att de slår ihop de här två grupperna och kallar dem för invandrare för att få bättre statistik på asylinvandrarna.

    Gilla

   • Lagro

    Från 2007 – 2017 ökar folkmängden i Sverige med 1 miljon där den största ökningen rör sig om muslimer importerade från asylländer, som endast är muslimländer.
    Det finns inget annat behov av de här människorna utan det är sannolikt en socialistisk röstbuffert som byggs upp för att socialdemokraterna skall vinna valet 2018 och framöver.
    Det finns inga bostäder eller jobb för de här människorna, genom stor efterfrågan drivs priserna upp på bostäder som finns på marknaden.
    Det blir stora brister inom välfärden, som skolor, sjukvård, åldringsvård m.m. som inte har byggts ut efter det behov som skapats med den här importen av muslimer.
    Genom att många handikappade och personer som är i behov av operationer kommit in genom anhörighetsinvandringen blir konkurrensen inom sjukvården extremt stor.
    Det som däremot ökar i mycket stor omfattning är kriminaliteten.

    Gilla

  • jockfall

   Dom här fjantarna i LO och S borde undersöka huvudet. De har hjälpts åt med sin höga löner att förstöra landet. Kolla på ett växlingskontor, där sitter invandrarna och skickar våra skattepengar så hela släkten kan komma till det förlorade landet.

   Gilla

 • jockfall

  Vi har för fega politiker i regeringen som för övrig bör bytas ut snarast.

  Gilla

 • Ingemar

  Om man även räknar alla ålders- och ursprungsbedragare som illegala tror jag att 50 000 är en mycket LÅG siffra!

  Gilla

  • Bosse

   Dom vet säkert inte hur många det är. Morgan Johansson sa för ett år sen att det är 80.000. Polisen sa igår att man vet inte hur många man har skickat tillbaka 2017.Statistiken var visst borta sa man. Och det kan inte vara många hundra, då vet man säkert inte hur många som är på drift i landet. Det kan vara 100.000 också och minst 5000 presumtiva terrorister.Det här är inget land utan ett område som håller på med ett experiment. Världens yngsta land(Sydsudan) tror jag har bättre gränskontroll och en bättre fungerande ordningsmakt.

   Gilla

 • Mimi N.

  Nu är ceremonin av ! Vår (nästan) 2 m långe president har anlänt, honnörhälsades, en tenor sjunger nationalsången (Vakna, rumänen!), blommor har lags vid hjältarnas grav och garderegementet går under Triumfbågen med brigadgeneral Adrian Tonea i täten. Näst kommer militärerna i Fortele de Operatii Speciale o s v.
  Vilken stämning – vädret är vackert, inte en droppe regn ! Hejdå !

  Gilla

 • angelicaplacet

  Det måste finnas många många fler än 50.000 illegala i landet då man redan 2013 uppgav att det fanns runt 50.000 illegala i landet.
  Till dessa siffror kommer de som polisen inte har kännedom om.

  Gilla

 • Mimi N.

  Tänk – de 50 000 stycken illegala vill absolut inte åka hem, de ‘går under jorden’, men hur länge till ? De kan inte stanna under jorden resten av livet för de tappar bort sin inre glädje och dör psykiskt enligt en stor ledargestalt (ni vet vilken …). Det vore oacceptabelt att Sverige, den stora humanitära makten, skulle låta dessa själar gå vilse och dö …. Myndigheter och politiker måste försäkra sig om att det finns tillräckligt med torg och (o)återvändsgränder för dem att sittstrejka hur länge det behövs. Och sist men inte minst: fler poliser att skydda dem och, eventuellt, ta emot knivhugg i nacken som tack …

  Gilla

 • heraldikern

  När polisen ska göra sådana kontroller ”på gatan” så lär sig snart alla illegala att säga att dom kom före detta datum och att dom ska, eller håller på att studera! Vad gör polisen då utom att släppa dom!

  Gilla

  • Kenth Andersson

   Polisen kan, vågar och kommer inte att kunna göra ett dyft åt detta !
   Totalhaveriet av det svenska samhället är sedan länge ett faktum vi levervpå lånad tid vilket självklart alla politiker vet lika väl som vi ute i verkligheten med sunt förnuft skillnaden är att etablissemanget kommer att blåljuga tills det inte går längre och då är försent.

   Gilla

 • Sara från Skåne

  50 000 är en stad av Halmstads storlek.

  Och konsumtion av bostäder, energi, sjukhus, skolor, transporter, livsmedel, kläder ..

  Hur får dessa 50 000 pengar till att betala för sitt dagliga uppehälle ??

  Nytt ord, förresten, i rapporten ”tillståndslösa”…..

  Gilla

  • odalkvinnan

   De vill inte skriva vad det handlar om. Det är illegala personer som uppehåller sig i Sverige utan tillstånd. De ska enligt lag utvisas och de har inga rättigheter och de är kriminella. Fast det är ju lagen det och inte verkligheten

   Gilla

 • Dalmasen

  Inför stränga straff för dom som gömmer illegala invandrare.
  Det är väl också skyddande av brottsling eller ?
  Ni som gömmer illegala leker med döden, det är här blivande
  Terrorister frodas.
  Ange människor som gömmer illegala, så gör ni en samhällstjänst !!!
  Sverige håller på att bli en krutdurk.

  Gilla

 • Adolf Nilsson

  Hur tror ni det påverkar arbetsmarknaden att det finns 50000 människor som villiga jobba för Skit pengar? Vad säger torvaldsson LOs big boss.Mvh Adolf

  Gilla

  • Billy Boy

   Thorwaldssons åsikter svänger mellan ytterligheterna …

   … allt efter hans dagsform för stunden.

   Då och då ägnar sig Thorwaldsson och Löfven åt en liten mysig hjärtestund med varandra …

   Gilla

 • Nisse

  Dom kommer säkert få amenisti med rösträtt i valet 2018 om MP får bestämma…..

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: