”Hur har regeringen tänkt om de ensamkommande – ska det krävas pass för gymnasiestudier?”


Av Magnus Åhammar, rådman Förvaltningsrätten och Migrationsdomstolen i Stockholm på Dagens Juridik

Regeringen har aviserat att de tänker lämna ett förslag som möjliggör för ensamkommande personer som sökte asyl i Sverige före den 24 november 2015 att få en ny prövning av en eventuell rätt till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att fullgöra sina gymnasiestudier.

Redan idag finns en möjlighet att enligt den tillfälliga begränsningslagen få förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Skillnaden i det nya förslaget är att prövningen av en eventuell rätt till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier inte blir kopplat till en prövning av skyddsbehov eller uppehållstillstånd på annan grund.

Den nu aviserade prövningen avser alltså enbart en eventuell rätt till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Enligt huvudregeln i 5 kap. 18 § utlänningslagen ska en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. Regeringen avser nu att göra avsteg från denna huvudregel.

Den angivna huvudregeln är en grundförutsättning för att upprätthålla principen om en reglerad invandring.

Att uppehållstillstånd ska vara ordnat före inresan har bland annat motiverats med att väntetiden för berörda utlänningar medför en betydande psykisk press. Vidare har anförts att hotet om ett slutligt avslag på ansökningen och återvändande till hemlandet upplevs alltmer pressande ju längre vistelsen här har varat (jfr. prop. 1979/80:96 s. 32).

Av i 2 kap. 1 a § utlänningsförordningen framgår följande: ”En utlänning som kan beviljas eller har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige behöver inte ha pass vid vistelse i Sverige.”

En ansökan om förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier enligt den tillfälliga begränsningslagen kan alltså beviljas även om sökanden inte uppvisar en giltig passhandling.

Denna ordning kan motiveras med att det inte finns något krav på styrkt identitet för den som har sökt internationellt skydd och att prövningen av förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier sker i samband med att sökanden till exempel har beviljats ett uppehållstillstånd grundat på skyddsbehov eller en särskild verkställighetsföreskrift på grund av att en underårig person saknar ett ordnat mottagande i hemlandet.

Frågor har ställts kring hur oklara uppgifter om utlänningens identitet och ålder ska behandlas vid den nu aviserade möjligheten till ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Eftersom den prövning som nu föreslås inte kopplas till en prövning av ett eventuellt skyddsbehov är det förenligt med gällande rätt att sökanden kommer att behöva visa upp ett giltigt pass.

Om sökanden till exempel är från Afghanistan kommer han eller hon att behöva visa upp ett relativt nytt maskinläsbart pass med sådana säkringar och utfärdat mot bakgrund av tillförlitliga uppgifter på ett sådant sätt som medför att Migrationsverket finner passet godtagbart.

Passet måste vara giltigt under hela tillståndstiden. Om det framkommer att den sökande tidigare har lämnat oriktiga uppgifter om sin identitet, inbegripet om sin ålder, kan även detta vägas in vid tillståndsprövningen.

Styrkt identitet och ett giltigt pass utgör grundläggande förutsättningar för att kunna komma ifråga för ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Vid prövningen av en sådan fråga görs en avvägning mellan individens intresse av ett tillstånd och samhällets intresse av att en reglerad invandring upprätthålls.

Från det allmännas sida finns en stark säkerhetsaspekt att väga in. Människor som är bosatta i Sverige och svenska myndigheter har ett berättigat intresse av att det är klarlagt vilka individer som ges laglig rätt att vistas i landet.

Magnus Åhammar, rådman Förvaltningsrätten och Migrationsdomstolen i Stockholm


8 responses to “”Hur har regeringen tänkt om de ensamkommande – ska det krävas pass för gymnasiestudier?”

 • Kurt Kodstedt

  S+Mp tar in individer utan pass och id…..-konsekvensen blir att de INTE kan skickas ut eftersom de saknar giltliga id handlingar och pass MEN DE FATTAR DE SAKER, de skadar Sverige medvetet!

  Gilla

 • jgarn

  Vad skall den feministiska tok regeringen gör då det redan i första läsåret visar sig att dessa ”elever” inte är i närheten av att klara dessa studier?

  Gilla

 • Tony

  Regeringen tänker inte dom bara tar ett beslut.

  Gilla

 • Falköga

  Riksrevisorerna har anmält att regeringen inte visar på konsekvenser av sina beslut om invandrare (motsv). Dags att Riksdagen med alla sina ledamöter tar detta på allvar.

  Gilla

 • age

  Hur ska dessa halvfigurer kunna få ett slutbetyg?
  Sverige får ju inte identifiera dessa individer?
  Ska betyget vara utskrivet på ”XXX”?
  Och körkort!
  Och pass?
  Och sjukjournal?
  Och bidrag?

  Gillad av 1 person

 • Lena

  I vilka gymnasieskolor finns det plats för dessa personer som ej erforderliga baskunskaper för att bedriva studier på gymnasial nivå?
  Dessutom så har mer eller mindre samtliga personer ansökt om asyl efter det att de har passerat den svenska gränsen. Har de lämnat korrekta personuppgifter mm i samband med ansökan?
  Har verkligen alla i den här gruppen skyddsbehov?
  Vem/Vilka betalade deras resa från Kabul och hit till Sverige?

  Gilla

 • Ståfräs

  Tyvärr Magnus så överstiger din kommentar vida Feministregeringen’s fattningsförmåga, tråkigt men sant så det kommer inte hända ngt. Var och i vilka gymnasier finns det plats för 10 000 nya elever?

  Gillad av 1 person

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: