Ändrade straff för tre män med kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen


BROTTSLIGHET. Två av de tre män med tidigare kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen får sänkt straff i hovrätten för bombdåden mot meningsmotståndare och asylboenden i Göteborg.

23-årige Viktor Melin och 51-årige Jimmy Jonasson frikänns nu för sprängdådet mot ett asylboende i Västra Frölunda då en anställd blev livshotande skadad. Offret får därmed inte något skadestånd. Hovrätten anser, till skillnad från tingsrätten, att bevisningen inte håller.

De båda männen döms dock för inblandning i attentatet mot Syndikalisternas lokal och attentatet mot ett annat asylboende, där bomben aldrig utlöstes. För de brotten skärper hovrätten straffen.

”Men eftersom de två män (23-åringen och 51-åringen) som dömdes i tingsrätten för allmänfarlig ödeläggelse vid ett av flyktingboendena nu frikänns i den delen, sätter hovrätten ned det sammanlagda fängelsestraffet för dem”, skriver rätten i ett pressmeddelande.

Viktor Melin får sänkt fängelsestraff från 8,5 år till 6,5 år och Jimmy Jonasson från 5 år till 2,5 år. Den tredje mannen, Anton Thulin, 20, får skärpt fängelsestraff från 1,5 år till 1 år och tio månader.

-Pettersson har inte mycket till övers för idioter som använder våld och som försöker spränga folk i luften. De har inte en aning om vilka som är i närheten när bomben exploderar.

Hovrättens pressmeddelande

TIDIGARE 2017-07-07. Döms till långa fängelsestraff för bombdåd i Göteborg

BROTTSLIGHET. Tre personer med tidigare kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen döms till fängelse för flera bombdåd i Göteborg. Enligt kammaråklagare Mats Ljungqvist hade männen – 50, 23 respektive 20 år gamla – politiska motiv när de utförde tre bombdåd i staden mellan november förra året och januari i år. Två av bomberna, vid en lokal för Syndikalisterna respektive ett flyktingboende, detonerade och en man skadades allvarligt. Den tredje bomben, vid ett annat flyktingboende, utlöstes aldrig.

 • Jimmy Jonasson, 50, döms till fem år.
 • Viktor Melin, 23, döms till åtta år och sex månader
 • Anton Thulin, 20, döms till ett år och sex månader.

-Pettersson menar att politiskt våld eller annat våld inte är försvarbart, i varje fall inte i detta fall.

Dom i ett uppmärksammat mål om allmänfarlig ödeläggelse från Göteborgs tingsrätt

Tre män döms för medverkan i allmänfarlig ödeläggelse eller försök till sådant brott genom bombdåd eller försök till bombdåd i Göteborg. Den ene av männen, 23 år gammal, har enligt tingsrätten medverkat som gärningsman i alla tre fallen och han döms till fängelse i åtta år och sex månader. Den andre av männen, 50 år gammal, döms som medhjälpare för ett av de fullbordade brotten och för försöksbrottet till fängelse i fem år. Den tredje mannen, 20 år gammal, döms som medhjälpare i försöksbrottet till fängelse i ett år och sex månader. 23-åringen och 50-åringen frikänns från ansvar för försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel i samband med ett av de fullbordade bombdåden. 23-åringen och 50-åringen förpliktas också att betala skadestånd.

De fullbordade bombdåden skedde vid Syndikalistiskt forums lokaler i centrala Göteborg och vid ett hotell strax utanför Göteborg, vilket vid gärningen användes som flyktingboende. Försöksbrottet skedde vid en camping utanför Göteborg, vilken också användes som flyktingboende. Tidsmässigt sträcker sig gärningarna mellan november 2016 och januari 2017. 23-åringen döms som gärningsman i alla tre fallen, 50-åringen som medhjälpare vid gärningarna vid hotellet och campingen och 20-åringen som medhjälpare i gärningen vid campingen.

Gärningarna har inneburit fara för människors liv eller hälsa. En anställd vid hotellet befann sig omedelbart bredvid bomben när den exploderade och orsakades livshotande skador. Han tillerkänns skadestånd av 23-åringen och 50-åringen med 197 520 kronor plus ränta. Beloppet är detsamma som han begärt och avser ersättning för kränkning och för sveda och värk. Vid de två andra brottstillfällena kom ingen människa till skada. De materiella skadorna blev i samtliga fall begränsade. 23-åringen ska betala skadestånd för sakskador till Syndikalistiskt forum med begärda 4 400 kronor och till försäkringsbolaget Folksam med begärda 5 300 kronor plus ränta.

De dömda männen har en gemensam bakgrund i Nordiska motståndsrörelsen. De känner varandra och har umgåtts även privat.

Bevisningen som enligt tingsrätten knyter männen till brotten utgörs till stor del av tekniska analyser. Det finns dna-spår från 23-åringen på bomberna vid Syndikalistiskt forum och vid campingen. Vidare finns jämförande analyser som visar att sprängmedel och sprängutrustning som använts vid flyktingboendena härrör från 50-åringens lager av sprängmedel. Andra jämförande analyser påvisar viktiga likheter i bombkonstruktionerna, vilka talar för att gärningsmännen till alla tre brotten kan sökas inom samma personkrets. Det finns också utredning som visar att 23-åringen och 20-åringen köpt in komponenter till bomberna vid flyktingboendena. Tingsrätten pekar även på att de tilltalades anknytning till Nordiska motståndsrörelsen kan förklara valen av flyktingboenden och Syndikalistiskt forums lokaler som val av mål för bombattacker.

De tilltalade har enligt tingsrätten insett att deras handlande inneburit fara för människors liv eller hälsa. Tingsrätten anser däremot att det finns rimligt tvivel om 23-åringens och 50-åringens uppsåt även omfattat att beröva den hotellanställde livet eller att orsaka honom allvarlig och bestående kroppsskada. På grund av den osäkerheten frikänner tingsrätten 23-åringen och 50-åringen från försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel.

Tingsrätten konstaterar att brotten är så allvarliga att annan påföljd än fängelse inte kan bli aktuell för någon av de dömda männen. Strafftiderna motsvarar brottslighetens straffvärde enligt tingsrättens bedömning. 20-åringen får dock viss reduktion på grund av sin ungdom. 23-åringen och 50-åringen ska vara kvar i häkte tills domen vunnit laga kraft mot dem.

Tingsrättens dom är inte enhällig. Till skillnad från majoriteten anser ordföranden att 23-åringen och 50-åringen ska frikännas från allmänfarlig ödeläggelse vid hotellet som tjänade som flyktingboende och att den hotellanställdes yrkande om skadestånd ska avslås. Som följd av detta anser ordföranden att 23-åringen ska dömas till fängelse i fem år och sex månader och att 50-åringen ska dömas till fängelse i två år. Skälen för ståndpunkten är att ordföranden anser att 23-åringen och 50-åringen inte är överbevisade om att ha deltagit i bombdådet vid hotellet.


4 responses to “Ändrade straff för tre män med kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen

 • Kenth Andersson

  Tre män med koppling till NMR friade i hovrätten !
  Snart är NMR och nazismen förmodligen förbjuden i demokratiska Sverige med s.k yttrandefrihet Löven och de övriga 6 partierna inom 7 klövern börjar snart jobba på det nu, hur det blir med kommunismen är osagt.
  SD som likt övriga partier demokratiskt valts in i riksdagen får som väntat ingen inbjudan att delta i samtalen !!

  Gilla

 • Mimi N.

  Natutligtvis inte att dessa NMR:s modiga idioter får gehör för sina åsikter. Men inte de många övriga fega idioter heller får gehör för sina PK-åsikter. Vilken sida väljer man då om svensken blir tvungen till det — här är kruxet!

  Gilla

 • Argus

  Det är kontraproduktivt att inleda en väpnad konflikt med tre idioter. Om man ska ta till vapen, vilket jag anser man inte ska göra förrän alla andra alternativ är uttömda, ska man kunna mobilisera en fördelning eller i vart fall ett par brigader. Detta kletar även på de demokratiska krafter som vill se en tillnyktring i politiken och ger de verklighetsresistenta vatten på kvarn.

  Gilla

 • BJ

  Håller med Pettersson, har inte mycket övers för dessa idioter. Jag tror de flesta av alla Svenskar delar vår uppfattning. Är man missnöjd med vår demokrati får man framföra sina åsikter i en debatt och inte med våld. Sedan blir jag även förbannad på vår regering som vill begränsa yttrandefriheten genom förbud. Nu tror jag inte att dessa idioter kommer att få gehör för sina åsikter

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: