Insatser för att rädda ”flyktingar” orsakar mer död och lidande

INVANDRING. New York Times har gjort en karta som visar hur räddningsorganisationer som MSF (Läkare utan Gränser), Rädda Barnen med flera hjälper människosmugglare, riskerar människoliv och destabiliserar hela asylsystemet. Lägg även märke till hur nära det är till fredliga Tunisien varifrån ”flyktingarna” skulle kunna fördelas över Afrika och Mellanöstern. 

5 thoughts on “Insatser för att rädda ”flyktingar” orsakar mer död och lidande

    • Det är synd och skam att Richard Nikolaus Eijiro Graf von Coudenhove-Kalergi personliga problem ska drabba en kontinent. Hans uppenbara veka självförtroende på grund av hans blandade ursprung skulle rättas till genom att alla andra skulle få blandat ursprung.

  1. Nästa officiella bubbla som håller på att spricka – efter de ensamma flyktingbarnen som blev ”flyktingungdomar” som blev ”unga män”. Alla vet att sanningen är 80-90% lögn. Samma här med alla miljoner afrikaner på väg som plockas upp av läkare utan gränser så snart de lämnat Libyens kust.

  2. Det mest effektiva sätt att ”stänga gränserna” är att gå ut med att vi från och med nu stoppar alla bidrag till asylsökande och alla som fått PUT eller TUT. Ingen garantipension, inget bostadsbidrag, inget barnbidrag. Skola, tandvård, sjukvård ska de betala själva för. Detta skulle vara långt mer effektivt än att bygga murar och stängsel.

  3. Världen upplever politisk schizofreni, en explosion av länge förberett vansinne som förvandlar normala människor till civila vapen. Jag är rädd för att det är för sent för att stoppa kontamineringen.

Kommentera