Tre babbar döms för grovt organiserande av människosmuggling

INVANDRARBROTT. Ur Svea Hovrätt dom B 106-17…Åklagarna har yrkat att hovrätten ska döma Jacob Mekhlef och Moustafa Salha för grovt organiserande av människosmuggling i enlighet med åtalet. I andra hand har åklagarna yrkat att Jacob Mekhlef och Moustafa Salha ska dömas för grov människosmuggling avseende de resor där Sverige inte har varit slutdestination.

Åklagarna har yrkat att hovrätten – till följd av detta – ska skärpa straffen och döma Jacob Mekhlef och Moustafa Salha till fängelse i tre år och sex månader. Åklagarna har yrkat att hovrätten ska döma Sami Said för medhjälp till grovt organiserande av människosmuggling i enlighet med åtalet. I andra hand har åklagarna yrkat att Sami Said ska dömas för medhjälp till grov människosmuggling avseende de resor där Sverige inte har varit slutdestination.

Åklagarna har yrkat att hovrätten – till följd av detta – ska skärpa straffet och bestämma påföljden till fängelse i uppemot ett år och tre månader. Jacob Mekhlef har yrkat att hovrätten ska frikänna honom och avslå yrkandet om förverkande av 50 000 kr. Moustafa Salha har yrkat att hovrätten ska frikänna honom och avslå yrkandet om förverkande av 70 000 kr samt upphäva förordnandet om kvarstad på samma belopp. Sami Said har yrkat att hovrätten ska frikänna honom eller i vart fall mildra straffet. Parterna har motsatt sig varandras yrkanden om ändring av tingsrättens dom.

Hovrätten:

  • …har dömts för grovt organiserande av människosmuggling samt medhjälp till samma brott till tre respektive ett års fängelse.
  • ….frågan om de tre männen ska dömas för att ha organiserat människosmuggling avseende i huvudsak 15 transporter av totalt 180 flyktingar som gjordes under perioden augusti–november 2014 från Milano i Italien. Samtliga resor har avbrutits genom ingripande av polis i olika länder i Europa och de personer som körde fordonen har dömts eller åtalats för människosmuggling eller motsvarande brott i respektive land.

Hovrätten konstaterar att det funnits ett vinstsyfte med verksamheten…

-Pettersson noterar att två av herrarna ovan är svenska medborgare. Jag skulle gärna se att deras medborgarskap återkallades och att alla tre utvisas på livstid.

2 thoughts on “Tre babbar döms för grovt organiserande av människosmuggling

  1. Sen har vi också människosmugglaren på SVT(Önnevall).Hans böter fick ju vi skattebetalare betala, istället för att hans medborgarskap också drogs in och utvisning på livstid. Han gjorde ju inte detta för att överleva utan av ren egoism och populism. Vilket jag tycker är värre.

  2. Det riktigt.Ut med dom bara på livstid.Såna svin har inte här att göra .Så som det ser ut i världen det beror på människosmuglare.Med Falska lögner lurar dom folk till rika länder som får mer och mer problem.Det blundar svetsarn och anhang för .Hade vi mer handlingskraftig regering och kastade ut alla djävlar som kommer hit på falska grunder så skulle inte Sverige se ut som det ser ut.Människosmuglarna skulle se efter annan levebröd.Mvh Adolf

Kommentera