Stäng

Detta försvarar ”vi”?

Man ser dagliga bevis på vad Islam vill och vad deras mål är. Ändå blundar halva befolkningen. De flesta vet att muslimernas mål är att erövra världen och de visar gärna upp det – förutom när de står på Migrationsverket och ”ber snällt” om asyl. Hur kan regering och PK-Sverige blunda för detta?? Är det detta vi vill att våra barnbarn skall växa upp med? Knappast – då är det hög tid att öppna ögonen och börja motattacker – att mota tillbaka dem till sina ursprungsländer – snarast möjligt.

6 reaktioner på “Detta försvarar ”vi”?

 1. För att söka ge ett svar på inläggets spörsmål kan undertecknad endast leverera det faktum att gemene man, den stora grå massan, i gammal svensk tradition finner det säkrast och bekvämast att inte anlägga några officiella synpunkter på den förda destruktionspolitiken, samt hoppas på att problemet med tiden kommer att försvinna av sig självt.
  Så länge den egna privata sfären löper någorlunda friktionsfritt väljer man att ekipera medvetandet i ett skyddande hölje och fokusera på de egna vardagsbestyren – de enda man tror sig vara i stånd att kontrollera. Jantelagen inkluderar även paragrafen att man inte skall lägga sig i och med denna mentala hämsko i bagaget är det inte underligt att svenska folket tyvärr föredrar att tiga och lida.
  Andreas.

 2. All offentlig makt utgår från folket. Den svenska folkstyret bygger på fri åsiktsbildning…Regeringsformen 1:a kapitlet 1:a paragrafen.

  I ett islamiskt samhälle gäller Koranens regler och de kan inte ändras. Detta innebär bl.a. att ifrågasättande av Islam är förbjuden.

  De som kämpar mot Gud och hans sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall som förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från sitt land (K 5:33).
  ” … Men på dem som talar illa om Guds sändebud väntar ett plågsamt straff” (K 9:61).

  Finns massor av Korantexter som inte överensstämmer med västerländska värderingar.

  Islam är en politisk rörelse och verkar just nu genom infiltration inom politiken. Främst inom Socialdemokraterna och Miljöpartiet (Kaplan).
  Även inom olika samhällsfunktioner fast många ser det inte.

  Klädseln s.s. Hijab m.m. står för könsstympning och kvinnoförtryck.
  Politisk.

  En dag men högst troligt försent kommer folk till insikt om detta.

  I Malmö invigdes nyligen en ny Moské finansierad av Qatar och invigd av Socialdemokraterna, Den andra på kort tid som byggts i Malmö.

  Vid Rosengården är det planerat för Caspar (stort höghus som är en islamisk politisk symbol.
  För att finansiera denna måste MKB sälja ut 3 st. bostadsområde.

  Varför sker detta? Därför vi har Socialdemokratisk ordförande som Stjernfeld Jammeh som är gift med korantrogen muslim.
  Påbörjades av Repaluu.
  Socialdemokraterna räknar med att muslimer kommer rösta på dem i valet.
  Finns 80 000 registrerade muslimer i Malmö enligt Kyrkogårdsförvaltningen. 98% av dessa kommer rösta på S.

  Räddas inte Malmö inför nästa val, så kommer Malmö bli första Kalifatet i Väst. Islam står för världserövring.

  Det går förändra men då måste SD lägga mycket energi och pengar för att samla resten av malmöborna.
  I annat fall kommer hela Sverige falla ihop.

 3. När jag ser på dem som jag har runt om kring mig ser jag ytterst få om en någon som har tillräckligt med jävlar anamma. Tyvärr ser det allt annat än ljust ut för dagens barn och deras barn.

 4. Regering och elit Sverige är en del av detta projekt. Därför protesterar de inte. Orsakerna till varför man vill detta kan variera, beroende på var i systemet man sitter: makt, kortsiktiga vinster i befattningen, idealism, revolt mot den etablerade ordningen, man är själv muslim, rädsla att bli utryst, osv.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: