DN kommer med lugnande besked, men jag blir inte lugnare

INVANDRARBROTTSLIGHET. Dagens Nyheter hade den 30 mars en artikel om BRÅ:s senaste rapport om anmälda brott under 2016. Där kom DN och Dagens Samhälle med lugnande besked. 

”Enligt en granskning av Dagens Samhälle går det inte att koppla ett ökat flyktingmottagande till ökningen av anmälda brott. Tidningen har analyserat brottsstatistiken för 2016 i 20 kommuner som har tagit emot flest asylsökanden och nyanlända. Slutsatsen man drar är att det inte går att se något statistiskt samband mellan flyktingmottagande och brottsutveckling”

Innan vi går vidare vill jag påminna om en sak. I mars 2013, kort efter att han tillträtt, sade DN:s chefredaktör Peter Wolodarski följande Vi kommer att satsa mer på agendasättande journalistik”. Agendasättande journalistik innebär i korthet att om en nyhet upprepas kommer läsekretsen att anse att nyheten är viktigare än andra. Med andra ord ville Wolodarski förändra Dagens Nyheter i en mer opinionsbildande riktning. DN ska alltså bedriva politik, inte förmedla opartiska och korrekta Nyheter.

Inte minst i samband med invandringspolitiken har DN tillämpat agendasättande journalistik flitigt. I flera reportage har DN påstått att invandring är lönsamt när det i själva verket handlar om kostnader på hundratals miljarder för samhället. De vilseledande artiklarna handlar om OECD-rapporten, rapporten om Sandviken samt Storbritanniens invandring och felaktigheterna har företrädesvis påvisats av nationalekonomen Tino Sanandaji. Sanandaji kontaktade DN och bad dem rätta artiklarna, men han fick inte ens något svar av journalisten. Sveriges största dagstidning redovisar lögner om invandringens kostnader och besvärar sig inte med att rätta uppenbara felaktigheter.

Tillbaka till ”Enligt en granskning av Dagens Samhälle går det inte att koppla ett ökat flyktingmottagande till ökningen av anmälda brott.” I ljuset av ovanstående agendasättande journalistik kan vi lita på DN när det gäller rapporter om invandrares brottslighet och andra reportage.

Har DN tagit hänsyn till polisens ”kod 291” har DN tagit hänsyn till att det sedan 2002 är förbjudet för Kriminalvården att registrera etnicitet eller religion på intagna, endast medborgarskap registreras. Så exempelvis en somalier som kommit som flykting, fått uppehållstillstånd och medborgarskap räknas som svensk.

Det är det lilla, vi ska minnas att ingen undersökning gjorts om invandrares brottslighet på många år. Regeringen och förmodar jag DN vill inte.

1996 kom en rapport som visade på ett problem i det svenska mångkulturella projektet. Rapporten kom från Brottsförebyggande rådet (Brå) och visade att invandrare (utrikes födda) var överrepresenterade i brottsstatistiken. Rapporten undersökte åren 1985-1989 och kom fram till att invandrarnas överrepresentation var 2,1. Det innebär att det bland invandrarna fanns 110 procent fler brottsmisstänkta per capita än vad det fanns bland svenskar (födda i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige).

Om 5 000 personer av 100 000 var brottsmisstänkta bland svenskarna var motsvarande siffra för 100 000 invandrare 10 500 brottsmisstänkta personer.

Nu är ju invandrarna långt ifrån lika många som svenskarna, så överrepresentationen märks inte så mycket. Men ju längre det mångkulturella projektet fortgår, desto mer märkbart kommer det förstås att bli.

2005 kom en uppföljning av rapporten från 1996. Den undersökte åren 1997-2001. Den nya rapportens resultat i allt väsentligt bekräftade resultaten från den tidigare rapporten. 

Rapporten visade dock en stor skillnad. Problemet hade förvärrats. Istället för 110 procent var det nu 150 procent fler brottsmisstänkta per capita bland invandrare jämfört med svenskar. Utvecklingen gick åt fel håll. Om 5 000 personer av 100 000 var brottsmisstänkta bland svenskarna, var motsvarande siffra för invandrare nu 12 500 brottsmisstänkta.

Är det någon som på allvar tror att det blivit bättre sedan den senaste rapporten som undersökte åren 1997-2001. Bara det faktum att regeringen vägrar göra en ny undersökning är svar nog. De skyller på socioekonomiska effekter i ett av världens mest jämlika länder, ynkligt. ”Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet”

Bilderna nedan har jag lånat från Affes statistikblogg.

Titta först på hur det såg ut 1975, året då en enig riksdag beslutade att vi skulle bli ett mångkulturellt samhälle.  

Det gäller bara män eftersom de är mest brottsaktiva, och siffrorna är ungefärliga.

Mycket hög brottsaktivitet (röd)
Hög brottsaktivitet (gul)
Låg brottsaktivitet (blå)

Sverige fyller på med människor från vissa delar av världen som med största sannolikhet leder till en ökning av brottsligheten. Vi kommer att få fler kriminella per capita i landet. Vilket förstås leder till att vi kommer att behöva fler poliser per capita. Om vi inte justerar polistätheten i takt med ökningen av kriminella kommer polisen till slut att gå på knäna och hamna i ett krisläge. Ett jobbigt faktum som inte är speciellt kul för en politiker att informera sina väljare om.

Inget vinnarkoncept precis. Sveriges, DN, SVT och de andra stora mediernas strategi är att är att stoppa huvudet i sanden. Det är möjligt bara för att den tredje statsmakten inte gör sitt jobb – granskar makten, utan bedriver agendasättande journalistik.

Observera att detta avser folkbokförda 31/12 2015. Det året kom 163.000 asylsökande, huvudsakligen män ur röd grupp som alltså inte är med.

Datakällor:
Folk- och bostadsräkningen 1975
Befolkning Folkmängd 1987 efter kön, ålder, civilstånd
Statistikdatabasen SCB
Brå-rapport 2005:17
Brå-rapport 1996:2

15 thoughts on “DN kommer med lugnande besked, men jag blir inte lugnare

 1. Men, snälla DN, tror de verkligen att NÅGON fortfarande går på det där om ”att Sverige aldrig varit tryggare” och ”brottsligheten minskar” och ”ingenting har absolut något med olika kultur att göra”?!

 2. Sen att tabellen visar på skillnader, varifrån människor kommer ifrån, gör ju inte saken bättre. Det vissar bara att brottslighet är mer frekvent och koncentrerad på vissa ställen än andra. D v s dräggantalet är större per capita på vissa givna platser än andra. Och det är därifrån ”vi” tar flest inkommande. Och då såklart flest riktiga drägg också. Eftersom det som sagt är flest såna som flyr. DETTA ÄR TOTAL KATASTROF FÖR CIVILISATIONEN OCH VÄST!!!

 3. 3 ggr så hög brottslighet bland mena-kommande folk, som oss nordbor. Vad det beror på? Att man släpper in det värsta drägget helt enkelt. För de som flyr är det totala värsta avskrädet, inte de få utbildade med mänsklig människosyn. Därför att de humana, följsamma finner sig i situationen, och stannar kvar. Det är de som har terrorism och våldtäkt i sig, som mestadels flyr. Varför då? Motfråga: Varför flyr kriminella undan straff? Och här riskerar de ju så lite, jämfört mot sina hemländer. För här tar vi hand om ”våra” ”stackars” kriminella på ett snällt och humant sätt. För de är ju ”människor” med ”lika värde”, som ska tas om hand. DÄRFÖR, väljer så många mena-drägg att fly till väst, och främst Sverige, p g a vår hållningslösa kriminal”vård” och mesighet över lag, gällande de värsta av de värsta brottslingarna.

 4. Bra! Sanningen tyvärr uppenbarad! Först rekognicerar de. Sen när de blivit svenska medborgare, börjar svineriet. Som alltså inte syns i nån statistik. Därmed bekräftar statistiken det man vill. Att invandring INTE medför ökad brottslighet, utan att det mest är ”svenskar” som håller på med sånt.

  TOTAL FÖRVRÄNGNING AV SANNINGEN!!!

 5. Dagens Samhälle är en bra tidning, jämfört med många andra tidningar i Sverige.

  Deras och denna undersökning gäller endast för 20 småkommuner och för år 2016 .Finns en hel del i den, att fundera över.

  I de 20 kommuner som tog emot flest flyktingar per invånare 2015 och 2016 var antalet brottsanmälningar i fjol något lägre än snittet i samma kommuner sedan år 2000.

  I hela landet var antalet högre än tidigare.

  De kommuner som Dagens Samhälle har tittat på är dessa kommuner.

  Avesta, Bengtsfors, Filipstad, Flen, Hultsfred, Hylte, Hällefors, Högsby, Lessebo, Ljusnarsberg, Markaryd, Mellerud, Ockelbo, Oxelösund, Ronneby, Sorsele, Storfors, Uppvidinge, Åmål och Östra Göinge.

  Frågan blir då, har man tittat på hur många invånare dessa kommuner har tappat sedan år 2000?

  Tidigare studier från Brå visar att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i brottsstatistiken, men myndigheten har inte närmare granskat just flyktingar och nyanlända. Det går inte heller att säga varför personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade.

  Citerar ur tidningen…….

  ”Har Avesta upplevt någonting av det? ”

  – Det är svårt att säga om brottsligheten har påverkats. Det känns som att vissa brottskategorier har ökat.

  Butiksstölderna gick upp från 68 till 135 i fjol, säger Thomas Nordström efter en slagning i databasen.

  Han beskriver också hur bråk på flyktingboenden och narkotikaärenden har sysselsatt honom under det senaste året, men vill inte dra för stora växlar på det eventuella sambandet.”

  Dagens Samhälle har alltså tittat på 20 små kommuner som fungerar som ”asylsökande-slussar”, när man har gjort sin undersökning.

 6. Man behöver var sig rapporter, statistik eller utredningar för att kunna gå ut på gator och torg runt om i Sverige för att se hur verkligheten ser ut. Sverige går en becksvart framtid till mötes och det finns ingenting vi kan göra åt detta, det som nu återstår är att vinna inbördeskriget som vi ser idag och har framför oss, det är svensken mot migranterna och det är på svenskens hemmaplan, svensken har mest att förlora och därför kommer svensken också att vinna genom total brutalitet precis som våra förfäder vikingarna gjorde, det är dax att krossa skiten och slänga ut dom ur Europa och stifta lagar i Sverige som gör att detta aldrig någonsin kan återupprepas igen, det är dax att ta tillbaka Sverige.

 7. Dagens Samhälle borde snarast korrigera sitt namn till Dagens Desinformationssamhälle. Det kan bara betraktas som rent kriminellt att systematiskt förneka det uppenbara sambandet mellan flyktingmottagning och brottsutveckling, och den suicidala och genompolitiserade journalistikens dagar är som bekant räknade. Snart kommer inte ens den mest envetne och enträgne politiske idioten att ägna dessa desperata och patetiska försök att vilseleda svenska folket någon vidare uppmärksamhet. PK-pressen har därmed lagt snaran om sina egna nackar och skarprättaren har bara att dra till och utföra barmhärtighetshandlingen. Att agendajournalistiken aldrig kan bli ett hållbart och durabelt koncept, torde vilken dåre som helst begripa, men dessa skammens skribenter ser tydligen inga hinder mot att dagligen bespotta sina yrkesetiska riktlinjer och sin egentliga förpliktelse att tillhandahålla en objektiv och nyanserad nyhetsförmedling. En vuxen människa som mister sin trovärdighet och därmed sin heder har sannerligen förlorat allt av verkligt värde och har enbart gjort sig förtjänt av vårt fulla förakt.
  Andreas.

 8. Lugnet före stormen ??
  Den tyske filosofen Arthur Schopenhauer sade en gång att alla sanningar genomgår tre stadier. Först blir de förlöjligade. Sedan blir de våldsamt motarbetade. Slutligen blir de accepterade som självklara.
  I Sverabia hoppar man direkt till tredje stadiet och där fastnar man.

  • Vet det beror på att vi haft en ”kylig” period fram till slutet av mars ung.
   Men var lugn nu börjar det bli +GRADER och då vaknar sensualiteten och hormonerna gynnas !!!
   Vad händer då ???
   Vi SVENSKA KVINNOR LÅSER IN OSS PÅ BEVAKADE INNERGÅRDAR mm.

   Där har ni den minskning som visar sig i ”statistiken” samt att svenska kvinnor har blivit – MINDRE ANMÄLNINGS BENÄGNA –
   oj vilken tur då sjunker anmälningar MERA OCH MERA ………..

Kommentera