Den riktiga humorn

HUMOR. Pizzaekonomen, bergsturken och de andra ”komikerna” kan kasta sig i väggen. Här är riktig humor, mängder av humorskyltar efter vägarna i USA. Att de inte skämtar om nedanstående och liknande är obegripligt och tyder på feghet. 

En bra sak med Sverige är att jag är övertygad om att Trafikverket och våra kommuner aldrig skulle ge byggnadslov till skräpet.

12 thoughts on “Den riktiga humorn

 1. Skulle förekomsten av dessa vederstyggliga skyltar klassificeras som humor, torde det vara den mest makabra form av tragikomisk absurdism västvärlden någonsin tvingats skåda. Man kan bara tolka texterna som en uppmaning att ansluta sig till en samhällsfientlig terrororganisation, där anstiftan främst syftar till att förleda unga, vilsna rebeller.
  Den text som inkluderar Jesus, representerar en direkt skymf mot kristenheten och man ställer sig tvivlande till om den överhuvudtaget är förenlig med rättsstatens principer. Att denna blasfemi högeligen skulle tilltala den kätterska ärkebiskop Jackelén, denna ”religionsdialogens” främsta härförare, råder dock inga tvivel om.
  Andreas 🙁

 2. Humorn i dessa skyltar får inte nonchaleras.
  Inte sällan fär jag ett gott skratt när jag läser era kommentarer präglade av humor, ironi och sarcasm En del av er har DET.

  Jag kallar min humor ”sned som en diagonal” – det hör till öst- och centraleuropeiska sinnet för humor som kan bli misstolkat – jag menar att man talar bakvänt, man säger en sak men menar motsatsen. När man för ett samtal face to face, kan man komplettera det ’bakvända talet’ med ansikts-, ögonuttryck och röstläge. Skriftligt är det dock svårare att bli förstådd då det svenska sinnet för humor är annorlunda. Ironin går inte hem alltid, även självironin tar man med en nypa salt för det luktar provokation.

  De flesta tycker att en narr var en person anställd som ett slags underhållare vid furstehov för sitt löjliga utseendes eller uppträdandes skull. En rolighetsminister som bar i regel särskild dräkt med bjällror, narrmössa med åsneöron eller tuppkam, narrspira etc.
  Men: han betraktades allmänt som klok och därför fick han lov att vara frispråkig och håna hycklarna, intriganterna, brackorna, uppkomlingarna som ville nästla sig in och göra oförtjänta vinster vid hovet.
  I Shakespeares pjäser spelar narren ofta en viktig roll som folklig lustigkurre eller besk sanningssägare. Till punkt och pricka – ni ska veta att jag har en utmärkt förmåga att skämta och uppskatta skämt (av hög kvalité, inte typ bajshumor). Ironi, självironi och sarkasm är mina specialiteter. Ibland glömmer jag att sann humor är grundad på medkänsla och ser sällan med ett försonligt leende på tillvarons brister.
  Jag är impulsiv, har hetsigt temperament – typiskt för latinska rasen.

  ’Ridendo castigat mores’ – ni hörde detta latinska uttryck ofta och ni kommer ihåg dess innebörd: att man får kritisera och korrigera dåliga, skadliga seder och bruk med hjälp av skratt. Det är ett sätt att avfärda dumt och obstinat uppträdande. Därför uppfattas skrattet som en provokation, en obekväm och hård kritik av dem som tror sig vara felfria.
  Inte skall man sätta näsan i vädret och hysa fördomar, i synnerhet när man är själv underlägsen i många avseenden.
  Hans Zetterström (Hasse Z) sade: ”Humorn är Guds leende på jorden”. Gud måste ha haft jätteroligt den dag jag föddes, kanske hade Han ett skrattanfall. Om jag bara varit en av Shakespeares narrar, så skulle jag blivit odödlig. Men man får inte klaga, utan tacka Gud för den narr man är.

  Humor vänder upp och ner på alltihop

 3. Nya vetenskapliga rön:
  Människor med adhd har fem områden i hjärnan med ”fördröjd utveckling”, däribland amygdala och hippocampus. Regleringen av känslolivet sker här, t ex utlösande av skräck, rädsla.

  Undrar om t ex Schyffert, vår välkända och i media uppmärksammade pizzaekonom, genom sina uttalanden om att vi inte ska vara rädda, egentligen vill uppmärksamma oss på att han helt enkelt saknar förmåga att ens upptäcka och förvalta det som en normalutvecklad hjärna kan? En välmotiverad rädsla för det som händer i vårt land?

  http://nervsystemet.se/nsd/structure_6
  ”Mandelkärnan
  Nucleus amygdaloideum
  Amygdala
  Amygdala har en central roll i samband med att känslor av typen rädsla, skräck och vrede utlöses, samt för de justeringar av blodtryck, andning, hjärtverksamhet etc. som krävs för att försätta kroppen i larmberedskap. Kärnan förefaller också att vara av största betydelse för inlärningen och minnet av starkt känsloladdade händelser, detta i samverkan med hippocampus.”

  Jag vågar satsa en quattro statigioni på att han kan ha en släng av något som gör att han inte är riktigt lämpad att göra den mest klarsynta analysen av läget i vårt land.

Kommentera