Stäng

2 reaktioner på “Anskaffning av vapen

 1. Ingen utvisning i Sverige, till Bosnien, för illegala helauto vapen och 34 ggr i belastningregistret, häktad i andra mål:
  Jmfr: Tingsrättens bedömning.
  Av Xs egna uppgifter har framkommit att han hade vapnet på sig. Det
  var instoppat i byxlinningen. Han har vapnet på grund av att det finns en hotbild
  mot honom. Av protokoller från spårundersökning framgår att vapnet är en
  helautomatisk kulsprutepistol. Åtalet är styrkt.
  X har erkänt att han gjort sig skyldig till olovlig körning. Hans
  erkännande vinnerstöd av övrig utredning. Åtalet är styrkt. X förekommer under 33 avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes
  senast den 7 december 2011 av denna tingsrätt för olovlig körning varvid ett
  tidigare utdömt fängelsestraff fick omfatta även det aktuella brottet. Dessutom
  förklarades villkorligt medgiven frihet om l månad 7 dagar förverkad.

  Sid l (2)
  SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr
  Avdelning 08 2012-08-27 B 2436-12
  Rotel 0801 Stockholm
  ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
  Södertörns tingsrätts dom den 15 februari 2012 i mål nr B 289-12, se bilaga A
  PARTER (antal tilltalade 1)
  Motpart (Åklagare)
  Vice chefsåklagare Elisabet Bergström
  Åklagarmyndigheten
  Södertörns åklagarkammare i Stockholm
  Klagande (Tilltalad)
  X 740314
  Frihetsberövande: Häktad i annat mål
  Medborgare i Bosnien och Hercegovina
  Nygårdsvägen 3, 3tr
  143 45 Vårby

Kommentera

%d bloggare gillar detta: