Socialdemokrat nominerade Hitler till Nobels fredspris


POLITIK/JOURNALISTIK. Sedan Sverigedemokraterna tog plats i Sveriges Riksdag fylls våra media nästan dagligen av SD:s hemska förflutna och deras förfärliga politik som vi inte sett några resultat av ännu. Borgarnas nazisympatier är också väl kända, kommunisterna i vänsterpartiet har ett förflutet värre än nazisterna. Miljöpartiet vill få oss att cykla tillbaks till medeltiden hand i hand med muslimernas så nu tar vi en sväng med Socialdemokraterna.

Hösten 1938 nominerade en svensk riksdagsman den tyske naziledaren Adolf Hitler till Nobels fredspris, det visar dokument som tagits fram av Nobelmuseet i Stockholm. Nominering, som skedde efter det att Hitler börjat visa sina tendenser mot etnisk diskriminering, drogs bara några månader senare – i januari 1939 – tillbaka av samme riksdagsman. Troligen, enligt personal på Nobelmuseet, efter hårda påtryckningar från andra svenska riksdagskollegor.

Ovanstående artikel publicerades av SR år 2004 . Men statsradion nämner inte att riksdagsmannen var socialdemokrat och hette Erik Brandt, senare har det gjorts gällande att brevet till den norska Nobelkommittén skrevs med ett stort mått av ironi men det tror jag inte på. Hösten 1938 undertecknades Münchenöverenskommelsen som ingicks mellan Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien. Avtalet innebar bland annat att Tjeckoslovakien skulle avträda det tyskspråkiga så kallade Sudetlandet till Tyskland. Avtalet föregicks av Münchenkonferensen den 29–30 september 1938 med Adolf Hitler som värd. Vid hemkomsten visade Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain upp avtalet, varvid han yttrade de klassiska orden: ”Fred i vår tid”. Han menade att avtalet hade ”blidkat” Nazityskland och därmed garanterat freden i Europa.

Och även om det var ett dåligt skämt, varför ska sossar komma undan med sin nazistiska bakgrund.

SOCIALDEMOKRAT NOMINERADE HITLER TILL NOBELS FREDPRIS!

Jag, Fredpriset...???!!! Sossarna måste skämta...

Jag, Fredpriset…???!!! Sossarna måste skämta…

Den socialdemokratiske riksdagsmannen i första kammaren Erik Brandt nominerade 1939 Hitler till Nobels fredspris:

”Till det Norske Stortings Nobelkomitté: Undertecknad tillåter sig härmed vördsamt föreslå att Nobels fredspris för 1939 måtte tilldelas Tysklands rikskansler och Führer Adof Hitler, vilken enligt miljoner människors uppfattning framför varje annan man i hela världen är förtjänt av denna höga utmärkelse.

Adolf Hitler är vår tids oförliknelige, gudabenådade frihetskämpe, och miljoner människor blicka upp till honom såsom fridsfursten på jorden.

Stockholm den 27 januari 1939 E G C Brandt, ledamot av riksdagens första kammare”

Så lät det 1938-39 och i efterhand har det påståtts vara ironi men jag tvivlar på att någon skajade med Hitler 1939. Speciellt inte socialdemorater med sin historia.

Ra(S)ister & Nazi(S)ter

En lite kort sammanfattning av socialdemokraternas ”stolta” förflutna, det parti som en gång hade Hitler som idol och var föregångare inom rasbiologi som nazisterna lärde sig mycket av.

Vi börjar när det förra seklet var ungt. I början av 1900-talet sade den kände socialdemokraten Fabian Månsson: ”Genom hvarje svensk sinnad mans ådror går en skälfning af raseri och man får en obetvinglig lust att tvätta sina händer i utländska skojares blod.” Tidningen Arbetet beskrev ”galizierna” som ”boskap, representerande det lägsta stadiet av varan – arbetskraft.” Galizier och andra slaviska folk fanns långt ner på utvecklingstrappan.

Sedan kan vi hoppa till riksdagsledamot, handelsminister, statssekreterare, statsminister och socialdemokraten Richard Sandler som tillsammans med andra slog fast att rashygien är en viktig del i den socialdemokratiska drömmen om folkhemmet och att ”Värdet av vårt lands befolkning är av sällsynt, oblandad ras kan knappast överskattas. Det är därför av betydelse att kontrollera invandring av folkslag, som ej till båtnad för oss låta sig sammanblandas med vår befolkning”

Till de mindre värda raserna räknades bl a judar, svarta och zigenare. ”Det säger sig självt att färgade raser under inga förhållanden – framför allt inte negrer – inte ens som tillfälliga besökare, utom i rena undantagsfall, bör äga tillträde till riket.”

Arthur Engberg var socialdemokratisk riksdagsman, ledamot av partistyrelsen, chefredaktör för tidningarna Arbetet m.m. Engberg var en av de främsta förespråkarna för inrättandet av det Rasbiologiska institutet. 1921 skrev Arthur Engberg en ledare i Arbetet (S) där han beskyllde judarna för att vara ”parasiter som underminerar och förbränner alla övriga raser, i sin erövring av världen har judendomen följt en målmedveten raspolitik” och ” det ligger i judendomens hela kynne att förbränna den germanska rasen.”

Samma år sade Engberg i Andra Kammaren ”Vi hava ju lyckan att äga en ras som ännu är ganska oförstörd, en ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper. Men det underliga är ju att, medan vi är ytterst angelägna om att ha stamtavlor över våra hundar och hästar, så äro vi inte alls angelägna att se till huru vi skola bevara och skydda vår egna, svenska folkstock. ”

En annan fin herre var Ragnar Eriksson som var med och bildade den fascistiska Förbundet Det Nya Sverige enligt Mussolinos modell. Eriksson bytte senare namn till Edenman och blev minister i Tage Erlanders socialdemokratiska regering och sade”det gör ingenting om man varit nazist i Uppsala bara man blir socialdemokrat när man kommer till Stockholm och får utsikt att placera sig bland innehavarna av makt, ära och härlighet…”

Minns ni Allan Vougt som var en socialdemokratins ledande politiker och tidningsmän. Försvarsminister, gruppordförande för (s), medlem av utrikesnämnden samt chefredaktör för Arbetet. 1925 publicerade Vougt en broschyr med titeln ”Rasbiologi och socialism”, där han hävdade att ”rasbiologin går att förena med socialism och inte bara bekräftar en konservativ världsbild.”

En viss Ragnar Linnér var medlem i Socialistiska Partiet och i Sveriges Nationella Förbund SNF och stred som frivillig i Waffen SS. Linnér gjorde senare karriär inom fackföreningsrörelsen. 1958 grundade han Sveriges socionomers riksförbund vars ordförande han var under åren 1958-1961. 1965 rekryterades han av socialdemokraten Hjalmar Mehr som kanslichef på barnavårdsnämnden i Stockholms stadshus

Tage Erlander var med och beordrade inventering av zigenare och tattare!

En av de mest namnkunniga socialdemokraterna med brunt förflutet är den gamle toppdiplomaten och f.d. ambassadören Sverker Åström.  Han gick direkt till UD 1939 efter studenten. I sina memoaren ”Ögonblick” har han dock glömt att han varit medlem i en nazistisk organisation och sa att jag har inga minnen av några eventuella kontakter med Sveriges Nationella Förbund och kan inte svara på några frågor om det. Sverker Åström verkar inte ha brutit helt med de  främlingsfientliga” I DN 1990 tyckte Åström att Sverige borde akta sig för att ta emot flyktingar från kulturer med så väsensfrämmande seder och bruk att de skulle ha svårt att anpassa sig i ett nordeuropeiskt land”

Per Albin Hansson, socialdemokraternas socialdemokrat slog redan 1921 fast i sitt första folkhemstal fast ”Sverige åt svenskarna”

Hela det politiska etablissemanget tiger om det som utspelades i Sverige då skaror av fascister och nazister ”roddare” rodde över de ”grumliga vattnen” och anslöt sig till ”rumsrena” partier. Otaliga ”roddare” gjorde karriär inom fackföreningsrörelsen, utbildningsväsendet, rättsväsendet, näringslivet, försvaret. m.m. Beror Mona Sahlins och andra socialdemokraters hätskhet mot Sverigedemokraterna på dåligt samvete för att det egna partiets nazistiska och rasistiska förflutna ska komma fram?

Alva Myrdal, svensk diplomat och toppsocialdemokrat bedrev ”förädling av folkmaterialet” med tvångssteriliseringar. Makthavarna (S) trodde allmänt att just ”undermåliga ynglade av sig” mer än ”vanligt folk.” Den raspolitik socialdemokraterna bedrivit får Sverigedemokraterna att framstå som antirasister!

Så här kan man hålla på, det finns hur många exempel som helst på att Sveriges före detta ledande parti i alla tider inte varit eller är ett dugg bättre än de Sverigedemokrater de idag kallar rasister.

Inte alls långt bort i tiden, 1989 införde regeringen Carlsson (S) ett totalstopp mot invandring. I det s.k. Luciabeslutet konstaterades att Sverige var ”FULLT” Redan då tillhörde en numera inte helt okänd socialdemokrat som heter Mona Sahlin partiets toppskikt och var tänkt att bli Carlsson efterträdare om inte en chokladbit kommit i vägen. Nåväl, totalstoppet mot invandring hävdes 1991 av en borgerlig regering.

Detta var en mycket, mycket kort version av socialdemokraternas rasistiska och nazistiska förflutna och det är väl inte så mycket att säga om mer än att dagens socialdemokrater och de andra partierna borde vara mycket, mycket försiktiga när de anklagar Sverigedemokraterna för att ha ett mörkt förflutet.


12 responses to “Socialdemokrat nominerade Hitler till Nobels fredspris

 • pettersonaxeagentlemansgentleman

  Jag inser till fullo artikelns emfatiska fokusering på den historiska omedvetenhet om egna partisynder som begagnas av de nuvarande socialakrobaternas talesmän. Man låtsas inte om den vurm för eugenik som fordom dags lovprisats inom detta distinkt smaklösa och opportunistiska parti. Emellertid kan vi nu på förekommen anledning på nytt börja tänka i rashygieniska termer, ty vad som nutidens moralförfallna massor per automatik uppfattar som rasism och nationalsocialism, kan helt enkelt mången gång vara blott en sund omtanke om kommande släktens intellektuella, psykiska och fysiska hälsa och kapaciteter.
  Andreas, konservativ nationalist, bildningens och den moraliska upprustningens förespråkare.

  Gilla

 • James First

  Hur var det nu ? Kasta inte sten i glashus ! Just det svetsaren …

  Gilla

 • Mats Dahlqvist

  Ja, Hitler nominerades verkligen – men det var en form av protest mot att Chamberlain (peace in our time) hade nominerats av 12 svenska riksdagsmän till just Nobels fredspris.

  Läs:
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/hitler-nominerades-till-fredspriset/

  och lite mera utförligt, läs absolut detta:
  http://bengt_nilsson.tripod.com/Historia/brandt.htm

  Han som nominerade var socialdemokrat – Erik Brandt, riksdagsman i första kammaren, folkskoleinspektör i Dalarna, men ursprungligen prästson från Borrby i Skåne.

  Mats/Malmö

  Gilla

 • Ruth Magnusson

  Enligt Svetsarn så måste det ha blivit fel: Erik Brandt var en tidigt Sverigedemokrat 🙂

  Gilla

 • Grune

  Detta var dagens sanning. Socialdemokraterna är och förblir Sveriges största Nazistparti oavsett vad den s.k. statsministern säger och till skillnad från den klantskallen så står jag för vad jag säger.

  Gilla

 • Tony

  Vi har en Sosseregering som inte kommenterar gruppvåldtäkter,våld mot gamla och rullstolsbundna, MS sjuk kvinna som dör på en offentlig toalett
  för att hon av försäkringskassan blivit nekad Assistent, man kommenterar heller inte när en mor och son får sin hals avskurna av en mental dåre som
  inte ens skulle vara kvar i landet, man bryr sig inte om dom flickor som blivit
  våldtagna misshandlade och fått sina liv förstörda av Asylturister som visar upp sin mentalt sjuka kvinnosyn Då tittar Stefan Löfven och C/O på
  annat håll, likadant lotsas man inte om att gruppen fattigpensionärer ökar lavinartat, sen har dom mage att kalla sig arbetare parti. FY FAN FÖR HYCKLARE!

  Gilla

 • Tony

  Hade vi haft en normal media som haft modet att förmedla
  det verkliga rasistiska partiet S mycket egendomliga
  människosyn, så hade inte det förståndshandikappade
  käbbel om SD s rasistiska förflutna fått hålla på.
  Jimmie Åkesson skulle inte ens behöva bemöta dessa
  dårars envetna försök att sätta rasiststämpel på partiet,
  men det gamla ordspråket ”att tomma tunnor skramlar mest”
  stämmer väldigt bra in på Sossarna!

  Gilla

  • Truthfighter

   Nazistiskt. Nazistiskt. Inte rasistiskt. Det är stor skillnad på det. Det är viktigt att hålla reda i begreppen.

   Gilla

 • Amanda

  Socialdemokraterna är ett vidrigt parti rent historiemässigt. Långt, LÅNGT värre än vad SD gjort eller någon inom SD sagt. Sossarna har mördat och begått grova övergrepp på människor. Vilket SD aldrig har ägnat sig åt i större skala.

  Och om det var ett skämt? Det är ju ”skämten” som media och alla andra ältar hela tiden. Så varför inte detta sosse-skämt som ändå måste anses vara på en helt egen nivå av humor. Självklart tror jag inte jag att det rörde sig om ett skämt men låt oss anta det för diskussionens skull. Det är fortfarande sjukt osmakligt och stört.

  Att sossarna går hand i hand med vänstern är helt logiskt. De båda med sina vidriga förflutna där nazism och rasism får ses som det mildaste. De har ägnat sig åt betydligt värre skit. Jävla hycklare!!

  Gilla

 • Truthfighter

  Sossarna har gjort mycket mer grymt nazisiskt i sak i vårt land, än något annat parti. Hela den okänsliga omänskliga byråkratin te x, som de har byggt upp. Där människor ofta kommer i kläm mellan paragrafer. Detta är nazistisk effektivitet framavlad av socialdemokraterna. Ja, dom verkliga nazisterna är sannerligen socialdemokraterna. Se bara på likheterna på 1:a-majtågen och gammelnazisternas marscher och manifestationer i Tyskland under 30-talet. Inte mycket som skiljer där inte. För att inte tala om den organiserade äldrevanvården av idag. Och tvångssteriliseringarna tidigare. Ja, det finns hur mycket nazistiskt som helst att hämta från socialdemokraterna, som det inte finns tillstymelse av i andra partier. Inte ens hos SD, som man vill göra gällande. Nej, de är faktiskt de som är mest rena från sånt, som nazism.

  Gilla

 • ÅMÅL

  …..och i amerikat just nu:

  Gilla

 • Synonymen

  Tattare var fram tills 70-talet tvungna att gå till fattigvården och få sina näsor mätta.

  Vem krävde att deras näsor mättes för att få bidrag?

  Socialdemokraterna så klart.

  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/61563?programid=2519

  Socialdemokraterna plågade även förståndshandikappade på Vipeholm i Lund. Det var en grym och vidrig behandling de förståndshandikappade utsattes för av Socialdemokraterna.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vipeholmsexperimenten

  Fortsättning följer…..

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: