Låt brunråttorna leva och utrota svartråttorna i stället

HISTORIA. Vi har de senaste dagarna haft en debatt där bland annat Expressen Cecilia Hagen och Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg velat utrota brunråttorna i vårt land. De visar en häpnadsväckande okunnighet. 

Det är inte de bruna råttorna som är problemet utan de svarta och de som sprider dessa. Den svarta döden som också kallas den stora döden eller digerdöden spreds över Europa i mitten på 1300-talet. Den dödade en tredjedel av kontinentens befolkning vilket med dagens befolknings skulle motsvara 160-170 miljoner människor.

Pesten spreds genom loppbett och loppan fick bakterien när den sög blod av gnagare och den råtta som dominerade i Europa på medeltiden var den svarta råttan (Rattus Rattus) som därmed spred smittan indirekt.

Svartråttan var mycket utbredd över Europa vid den tiden och levde mycket nära människan.

Svartråttorna i sin tur blev smittade av loppor som levde på ökenråttor och följde med människor och varor som kom till Europa från varmare trakter.

Nåväl, Pettersson har läst att vi fick bukt med den stora pesten och mer eller mindre utrotade loppor, löss och svartråttor i vår del av världen men nu är de på väg tillbaka tacka vara att sådana människor som Cecilia Hagen och Anne Ramberg inte kan sin historia och hjälper till att sprida den svarta döden, pesten som en gång dödade en tredjedel av Europas befolkning…alltså för att inga missförstånd ska uppstå, det är inte svart och ökenråttorna i sig som är farliga utan de människor som låter dem sprida sig i en fauna och ett klimat där de inte hör hemma!

 

9 thoughts on “Låt brunråttorna leva och utrota svartråttorna i stället

  1. De ovanstående har nog inte missförstått något. De är svartråttor. De kommer med död åt folket.

  2. Om pesten angrep vissa individer selektivt så är den Välkommen till Europa och då hoppas jag att den i första hand riktar in sig överflödsmänniskor som just Ann Ramberg Cecilia Hagen Thomas Mattsson Jan Helin Peter Wolodarski Angela Merkel. Merparten av alla EU parlamentariker, svensk artist elit med några få undantag, den svenska journalist kåren dvs mainstreammedia. 7klövern, svenska myndighetspersoner som är politiskt tillsatta efter den kulturmarxistiska doktrinen, Dan Eliasson Anders Danielsson och överbefälhavaren mm. Blev vi av med dessa pestspridare så skulle Sverige snart återgå till ett normaltillstånd igen. Den enda som skulle skonas är Henrik Arnstad. Tänk vilket helvete han skulle få utstå med att leva ihop med 99,99% nazister.

    • Ett veritabelt drömscenario om den nya Digerdöden skulle drabba alla moraliskt handikappade nationsskändare! En utmärkt, om än ej av utrymmesskäl fullständig, uppräkning av icke önskvärda och högst överflödiga individer. Man tackar för inlägget!
      Andreas 🙂

  3. Tillåt en äldre gentleman att ventilera sin modesta fundering en stillsam lördagsafton. Undertecknad undrar blott om månne det klassiska råttgiftet Kobra Rax på förekommen anledning nu rönt ett uppsving i försäljningen, och huruvida man inom Veltra AB umgås med planer på att kontakta fruntimret Hagen för att medverka i reklamfilmsproduktion eller dylikt.
    Andreas 🙂

Kommentera