7 thoughts on “Startar färden upp till de 72 sexdockorna

  1. Tråkigt för Löfven och Reinfeldt som väl hellre sett att personen ifråga berikat Sverige. Här i Sverige råder ju bara barbariet, vi törstar efter invasionsstyrkans högtstående kultur!

    • En mycket tragisk utveckling då våra europeiska samhällen drabbas av dessa sexuellt handikappade erotomaner, vars fokusering på en postexistentiell tillvaro av sedeslöshet, är rent makabert frånstötande och fullkomligt inkompatibel med ett kristet förnuft. Dessa individer utgör en sällsam blandning av barn och best, och de mest framträdande kännetecknen är deras sexualfixering och oförmåga att agera i enlighet med våra sociala koder och etiska normer. De amoraliskt grymma naturbarn som asylantinflödet består av, kan aldrig någonsin komma att integreras med en funktionell samhällsordning. Denna villfarelse kan överlämnas till det ideologiskt förblindade etablissemang som med näbbar och feminazistiska klor slåss för fiendens sak och nationens nederlag. De skall inte stå oemotsagda.
      Andreas.

Kommentera