Ursprungsbefolkningen fördrivs av invällare

INVASION. I resebroschyrerna är de en turistattraktion bland andra, de kallas de Sea Gypzies men själva säger de Chao Lay – ungefär Havets folk. Fiskarfolket som bott på stränderna så länge någon minns fördrivs med våld för att ge plats åt nya hotell.

De bor i små samhällen på stränderna längs med Andamanhavet utmed Thailands västra kust. Här har de bott och levt av vad havet gett, så länge någon kan minnas.

Men med allt mer ökat tryck från turisterna, på nya oexploaterade stränder, så hotas hela deras existens. De fördrivs från strand efter strand, bort till platser där fisken inte är lika lätt att fånga och där livet inte är som det brukar vara.

På Phukets södra udde möter SVT:s Korrespondenterna Sert, han är en av några som har protesterat och vägrat att flytta.

– Från början ville de stänga av den här vägen och hindra oss från att komma fram till våra heliga platser, säger Sert som är en av havets folk.

När Sert och de andra i byn vägrade flytta på sig dumpade investeraren först två stora lastbilsflak fulla med stora stenbumlingar över vägen som gick till deras heliga tempel.

Sert och flera andra blir kraftigt och brutalt nedslagna i ett försök att skrämma bort dem från platsen.

– Företaget vill ge oss sex meter strand, berättar Sert. Men det räcker inte, för när tidvattnet kommer försvinner en stor bit av stranden så det finns inte mycket kvar att dra upp båtarna på.

-Pettersson tycker det är intressant att SVT försvarar ursprungsbefolkningen långt borta i Thailand medan de fullständigt struntar i dem här hemma som vill ha orörda stränder och slippa massturismen, men de får väl sätta oss i reservat så småningom.

 

Kommentera