Vem finansierar salafismen i Sverige? Svaret är DU!

ISLAM. Den liberala skribenten Rebecca Weidmo Uvell glimrar ibland till. I förra veckan bidrog hon med ett praktexempel på sådan undersökande journalistisk som hatpressen inte orkar/vill prestera.

Hon kartlade hur miljontals skattekronor rinner in i de mest suspekta islamistiska organisationer. Organisationer som ibland inte ens har en hemsida eller något slags offentlig presentation, men som uppenbarligen har bankgiro för att kassera in de generösa statliga bidragen.

Follow the Money

MB_nätverk

Läs och förskräcks !
Bl a finner Uvell hur små grupper oftast islamistiska församlingar får
omkring 10 miljoner till religiös verksamhet, ”studieförbundet” Ibn Rushd ca 20 miljoner, Unga Muslimer några miljoner etc etc
Därutöver rinner det uppenbarligen åtskilliga miljoner årligen till suspekta projekt där t ex salafister förväntas motarbeta våldsbenägen salafism. Av lättförståeliga skäl sker inga utvärderingar av vart pengarna tar vägen…
Den riktiga undervegetationen är ett antal verksamheter vars syfte  främst tycks vara att försörja unga islamister i karriären: Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, Byrån för Lika Rättigheter, Muslimska Mänskliga Rättighetskommittèn, Charta 88 m fl
De har bl a finansierat Mehmet Kaplans och Omar Mustafas väg mot stjärnorna…
Ännu så länge har Uvell bara skrapat på ytan. Låt oss hoppas hon går vidare.  Från kontinenten vet vi hur Muslimska Brödraskapet byggt upp ett kapitalstarkt nätverk av fastighets- och investeringsbolag. Med tanke på hur fria händer de haft i Sverige finns det säkert mycket att avslöja här.
***
Några tips värda granskning: Mona Sahlins minimyndighet för avdankade jihadister. Kontaktytor och finansierade verksamheter.

10 thoughts on “Vem finansierar salafismen i Sverige? Svaret är DU!

 1. Och det mest unkna är att Avlidnas livsbesparingar som lyfts
  ut från Allmänna Arvsfonden går till att finansiera dessa suspekta
  föreningars obskyra verksamhet .
  Upplys dem som inte har Arvingar att inte skänka pengarna till
  A.A, det finns till exempel vis cancerfonden ,Hjärt och lungsjuka,
  Neurologiskt handikappades förbund osv.

 2. Läs den här artikeln och häpna, det land som han flydde ifrån är för farligt att vistas i (för honom) , dock inte för hans fru och barn.
  Det vimlar av lögner för lögnerna går hem i ”lalalandet” Sverige, finns all anledning att vara besviken och arg då vi tvingas att betala till lögnarna.
  http://www.fria.nu/artikel/122833

Kommentera