Muhammedansk traditionell stening

Denna video kommer från Afghanistan, den visar hur man stenar en yngre kvinna. Kvinnan uppges heta Rokhsahana och vara mellan 19 och 21.

När man tittar på denna video kan man samtidigt fundera på PK begreppet ”människovärde”! Har dessa muslimska barbarer något människovärde? I så fall hur mycket?

2 thoughts on “Muhammedansk traditionell stening

  1. Jag förstår att Allah känner sej belåten när han ser hur troende lyder hans visdomsord som förmedlades från ängeln Gabriel till profeten Mohammed och efter 1400 år fortfarande realiseras i verkligheten.

Kommentera