5 thoughts on “Kvinnors slöjor ett tecken på efterblivenhet

  1. Brukade följa Christopher Hitchens debatter då han levde. Han visste mycket om islam men fördömde i princip alla religioner i politiken. Såg flera burkaklädda kvinnor delta på olika universitet med starka krav på rättigheten att klä sig enligt deras tro.

    Hur kommer det sig då att MSM startade upp ett inkvisitionsliknande drev på Julia Ceasar? För att yttra sig så skulle hon inte få skriva under sitt nick-name utan hängas ut med fullständig identitet, ja t o m sjukdomshistoria?

  2. Att bära dessa rånarluvor som muhamedanerna gör är ett mycket tydligt tecken på kriminalitet av värsta slag.

  3. Det man med all säkerhet kan säga om en kvinna i muslimsk slöja är hennes människosyn. Och den människosynen är främmande för ett civiliserat samhälle.

  4. Man inser hur hjärntvättat det svenska debattklimatet är, när en avlägsen asiatisk politisk församling inser att att ett täckt kvinnohuvud är en symbol, inte för religion, utan för kvinnoförtryck.

    “Ha vilken huvudbonad de vill…!!” My ass – de har den huvudbonad deras män vill. I deras kommando ingår att behaga sin man, och att lyda denne. Vilket gör att mannens vilja per automatik blir kvinnans.

    Varning för islams kvinnorförtryck – viktigare än någonsin. Funderar på att starta en koloni “sanctuary for women who escaped a muslim community” där kvinnor som ‘skämt ut släkten och lämnat den despotiske mannen, dvs RIKTIGA FLYKTINGAR som flytt från kvinnoförtryck, kan få skydd från det efterkommande muslimska söklaget, känna sig fria, kasta sina schabrak och lära sig hur riktiga män är funtade.

Kommentera