Stäng

6 reaktioner på “Korsfäster först

 1. Märkligt!
  De är välkomna hit trots att de har till uppgift att döda oss.
  De ska följa koranen och den stämplar oss till mord.
  Läs sura 9:29 och 47:4!

  I det gamla Sverige var ”Stämpling till mord” straffbart.
  I ”det nya Sverige” är detta allstå tillåtet/önskvärt (eftersom de välkomnas hit)!

  Vi ska naturligtvis vara glada för att de tillför så mycket till Sverige.

  1. Den här texten kan kanske förtydliga vilket brott vi (regeringen) uppmuntrar genom att bjuda in muslimer till Sverige.
   Kopplingen är tydlig: sura 9:29 och 47:4

   ”Situationen att någon söker anstifta annan att utföra brott (alltså att en person uppmanar/ber en annan person att denne skall utföra brottet ifråga) kan också räknas som stämpling. Detsamma gäller ifall en person, vid kontakt med en annan person, skulle åta eller erbjuda sig att utföra ett visst brott. För att anknyta till vad som nämnts ovan – att medverkan till brott kan ske på såväl mer konkret som abstrakt nivå – så kan alltså konstateras att som huvudregel faller mer konkret agerande in under brottsrubriceringen förberedelse till brott, medan mer abstrakt agerande snarare kan bedömas som stämpling till brott.”

   Är det regeringen eller muslimerna vi ska vara rädda för?
   Kommer Sverige att bli nästa Syrien? — och när?
   Då kanske vi ska fly till Syrien och bygga upp det landet?

 2. I koranen står det att man ska straffa med korsfästning, samt hugga av armar och ben ifrån motsatt håll, likaså står det att farao den fördömde använde samma metod innan islam? Varför beordrar Allah den allsmäktige att man ska använda samma straff metod som farao enligt Allah själv är fördömd? Är inte själva handlingen fördömd också? Detta hade inte apologister velat höra antar jag.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: