3 thoughts on “Leksaksset för muhammedanska pojkar

  1. Att sådana saker är välkända attribut för varje muslim säger en hel del om den s k religonen islam.

Kommentera