Oenighet om pengar till försvaret

FÖRSVARET. Sedan Ukrainakrisen började har de olika partierna tävlat i hur mycket förslaganslagen ska ökas. Alliansregeringen har lovat att öka dem med 5,5 miljarder årligen. De talar dock tyst om att det dröjer till år 2025 innan den nivån nås.

HMS Gotland med USS Ronald Reagan i San Diego
HMS Gotland med USS Ronald Reagan i San Diego, USA

Partierna verkar överens, till och med Vänsterpartien vill höja anslagen på sikt med 15-20 miljarder årligen. Nu träter pojkarna och flickorna i sandlådan. Enligt Alliansens förslag skulle anslagen öka med 1,1 miljard till 2018 och enligt sossarna ska anslagen vara 2 miljarder högre än idag 2018.

Det skiljer alltså 900 miljoner i sandlådan. Det är 2 % av försvarbudjeten på 42 miljarder. Under det kalla kriget låg försvarskostnaderna på 3 % av BNP, nu är vi nere i 1,15 % och NATO har som krav 2 % av BNP. Under 2013 var Sveriges BNP 3 634 miljarder kronor. Det innebär att de nuvarande förslagsanslagen är runt 42 miljarder, det är mycket för något som inte fungerar och vi enligt NATO bör upp till drygt 70 miljarder.

Detta medan våra politiker tjafsar i sandlådan om 900 miljoner som i sammanhanget är felräkningspengar och betydligt mindre än vad de ensamkommande ”barnen” kostar.

-Pettersson anser att politik är alldeles för viktigt för att skötas av politiker…

Det enda parti som inte varit med om att slakta vårt försvar säger så här på sin hemsida…

”Sverigedemokraterna ser det militära försvaret som den yttersta garanten för bevarandet av vår demokrati, vår frihet, vårt nationella självbestämmande och vår kulturella särart.

Vi förordar ett försvar uppbyggt på en kombination av yrkessoldater och värnpliktssoldater.

Den som åtnjuter ett lands frihet skall också vara beredd att försvara denna frihet. Sverigedemokraterna menar att en allmän värnplikt, utöver att bidra till att stärka landets totala försvarskapacitet, fyller en viktig fostrande och social funktion. För kvinnor och icke vapenföra män skall allmän tjänsteplikt i krig gälla. Kvinnor skall dock på frivillig basis kunna delta även i den väpnade delen av försvaret.

Sverigedemokraterna är öppna för möjligheten att skapa en nordisk försvarsallians. Skulle detta mål visa sig omöjligt att förverkliga bör utgångspunkten för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken vara att sträva efter alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig samt att hela Sverige skall kunna försvaras.

Sverige skall kunna delta i internationella fredsbevarande insatser, men endast under förutsättning att insatsen är sanktionerad av Förenta Nationerna. Militären skall kunna bistå civila myndigheter i samband med kriser, naturkatastrofer och allvarliga interna oroligheter”

SvD 

10 thoughts on “Oenighet om pengar till försvaret

  • @Ruben
   Det tar sig,sa pyromanen…Jag som trodde att den marina sidan var ett avslutat kapitel i Absurdistan,sedan du mönstrat av ! Hoppas nu bara att man publicerar en bild,av den stora händelsen i Rådhuset !
   Samtidigt är det bara att önska besättningen största möööjlliga försiktighet,vid event.landgång…”Sundets pärla” är inte längre en trygg ort !

   • @Stenbock
    Något är de väl nödsakade att förevisa så här i valtider. Marinen är dock en spillra av vad det en gång varit. Har tyvärr själv fått se och uppleva otryggheten och förfallet i de bägge städerna. Trevlig helg på dig Stenbock, nu skall jag fira att Olli har gjort sitt tusende inlägg, med en extra fredagspilsner.

 1. Jag har inte följt med riktigt:
  men det ser ut som om man under ~10 år skulle öka till 5Miljarder mer…..säg 50Miljarder nu—5Miljarder ökning på 10 år—-0,5 per år—1% ökning—dvs knappt inflationskompensation—-ett makabert spel för gallerierna—

 2. Jag är helt övertygad om att Putin har planer på att förändra Sverige. Om detta blir allvar så hoppas jag att någon för bok över vilka det är som förrått Sverige så vi kan avrätta dem.

Kommentera