SD censureras av lokaltidning

DEMOKRATI, YTTRANDEFRIHET och JOURNALISTIK. Chefredaktör på lokaltidningen Södermanland Nyheter är Göran Carstorp. Han är även ansvarig utgivare, tyvärr verkar det som den ansvarige utgivaren Carstorp är en man utan ansvar. Yttrande och åsiktsfrihet är ingen liten skitsak. Yttrandefriheten är inskriven i Sveriges grundlag och i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.  Utan yttrande och åsiktsfrihet kan inte en demokrati fungera.

99:an Carstorp borde som chef på en tidning i ett demokratiskt land stå på barrikaderna och slåss för det fria ordet och allas rätt till åsikter.

Istället för att ta ansvar för yttrande- och åsiktsfriheten och demokratin agerar 99:an långt ut i demokratins ytterkanter.

Innan valet 2010 behandlades insändare och artiklar om Sverigedemokraterna inte likadant som de från andra partier. 99:an Carstorp gick till och med så långt att han träffade ledande lokalpolitiker från S för att diskutera hur SD skulle motarbetas. I 1,5 år hindrade han SD från att få en egen blogg bland de 30 andra partibloggarna i Södermanlands Nyheter.

I stället för uppmuntra yttrandefrihet att publicera olika åsikter vill 99:an föra fram de åsikter han anser vara rätt åsikter. Han är flosklernas mästare och påstår att det demokratiska samtalet ska föras utan begränsningar, samtidigt kallar offentligt de läsare som framför ”felaktiga” åsikter i nätdebatten för pissrännor samtidigt som han tycker att en del kommentatorer utrycker sig kränkande, han kallar rättelse för förtydligande och han kallar SN för Läsarnas tidning!

Nåväl, nu till anledningen för dagens inlägg. Thom Zetterström är Sverigedemokrat från Nyköping som vill försöka få fram SD:s budskap på en blogg i Södermanlands Nyheter.

SD__och_SN

Den 23 april lade Thom upp inlägget nedan. Nästan omedelbart kom ett mejl…

”Hej Thom,

Jag måste be dig att ta bort ditt senaste inlägg på partibloggen (”Är mångkultur bra?)”. Vi bedömer att det bryter mot våra regler. Du beskriver problem med invandrare från Mellanöstern och Nordafrika enbart utifrån etnicitet och utan att ta hänsyn till faktorer som utbildning, uppväxtvillkor och andra sociala faktorer. Generaliserande påståenden om enskilda grupper är inte tillåtna i vår bloggplattform.

Vänliga hälsningar, Johan Pfriem, Nyhetschef

Södermanlands Nyheter | http://www.sn.se

Direkt: 0155-767 38 | Mobil: 070-618 04 99”

Sverigedemokraten Thom Zetterström läste då igenom inlägget och tog bort de delar som eventuellt kunde bryta mot SN:s regler.

Det hjälpte inte, hövdingen själv 99:an Carstorp ringde upp Zetterström och ansåg att blogginlägget fortfarande stred mot deras regler. Man får inte uttrycka sig nedvärderande om andra i SN. Observera att detta sägs av en man som skriftligt kallat kommentarsfälten på SN för pissrännor. (SN 20110906)

Nu har Thom Zetterström tagit bort inlägget helt, men det återges nedan i sin helhet, läs och bilda er en egen uppfattning. Det under strecket är den del som togs bort men som inte gjorde 99:an nöjd. Alla siffror som nämns kommer från Danmarks motsvarighet till SCB och publicerades i Jyllands-Posten 20140405 så enligt chefredaktör 99:an Carstorp så uttrycker sig statliga Dansk statistik sig nedvärderande om andra…

-Pettersson tycker att det kanske är lika bra för SD att lämna SN helt och hållet, det finns ingen anledning att generera intresse och/eller intäkter för en så usel produkt och ett så uppenbart odemokratisk företag.

SD:s inlägg i SN nedan…

Är mångkultur bra?

Vi får dagligen höra att mångkultur är bra, att invandring och utländska kulturer gör ett samhälle rikare.

Är det sant?

Svearike, bebott och styrt av ett folk som benämns svear, troligen första gången omnämnd i skrift av den romerske historikern Tacitus år 98 e.Kr. men det egentliga Sverige bildades vid befrielsekriget 1521 och när Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs 6 juni 1523, Sveriges Nationaldag.

Under hela denna tid har invandring förekommit. Olika grupper av människor har invandrat till landet sedan Vasas tid och troligen tidigare.

 • Hansatyskar under medeltiden
 • finnar som bosatte sig i Mälardalen under 1500-talet
 • romer som började komma redan på 1500-talet
 • valloner som lockades hit för att lära ut järnhantering i slutet av 1600-talet
 • savolaxfinnar som under 1600-talet beviljades viss skattefrihet om de bosatte sig i urskogen — det som nu kallas finnmarkerna
 • judar som tilläts etablera sig i fyra svenska städer under 1700-talet, mellan början på 1600-talet och början på 1800-talet var det ytterst svårt för icke-protestanter att invandra, alltså judar och katoliker var ej önskvärda
 • franska konstnärer, filosofer och intellektuella under 1700-talet
 • italienare som kunde göra stuckatur när 1800-talets stenstäder byggdes
 • skottar som bland annat startade bryggerier.

Fram till andra världskriget rörde det sig om några tusen per år men efter kriget ökade invandringen kraftigt för att kulminera på 1960 och 1970-talet.

Samtliga av dessa invandrare med något undantag har blev svenskar på en generation.

Dåtidens invandring har idag  ändrat karaktär från arbetsinvandring till asyl/bidragsinvandring och anhöriginvandring från Mellanöstern och Nordafrika. Dessa människor verkar ha oerhört svårt att anpassa sig till svenska normer och någon assimilering verkar inte komma på fråga.

Mångkultur är bra säger många – jag frågar på vilket sätt är Mellanösterns kulturer bra för oss, vi har trots allt haft fred i 200 år och byggt upp ett skapligt samhälle.

Ge mig gärna exempel på länder där mångkulturen fungerar bra. Inte ens i invandringens förlovade land USA är det friktionsfritt. Där folkbokförs människor efter ras och man kan ännu efter flera hundra år se att människor föredrag att bo med sina likar. Svarta med svarta, latinos med latinos osv.  och ännu idag förekommer regelbundet raskravaller.

Utländska kulturimpulser är helt klart trevligt när det gäller mat och kläder men att göra om ett helt samhälle efter en politisk idé – mångkultarism – är ett farligt experiment. Vi ser det över hela världen och vi ser det i Ronna, Rinkeby och Rosengård samt några hundra platser till i vårt land. Det är farligt och fungerar inte.

I Danmark, visar siffror från Danmarks statistik i en undersökning av tidningen Jyllands-Posten (2014-04-05) att integrationen går dåligt, för att inte säga katastrofalt dåligt. Där liksom här finns en föreställning om att integrationen av invandrare från utomvästliga länder och deras barn med tiden ska bli bättre och bättre. Tyvärr är det inte så. Den övergripande bilden är att problemen med integrationen består för dessa grupper och t o m förvärras när det gäller sysselsättning och kriminalitet.

Sysselsättningsgraden för invandrare från icke västerländska länder var 47 procent 2013. Personer med danskt ursprung har en sysselsättningsgrad på 73 procent. Invandrare från västländer har en sysselsättningsgrad på 59 procent. Som västländer räknas alla EU-länder samt Norge, Island, Schweiz, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland.

Det finns en betydande skillnad på hur väl integrerade invandrare från olika länder är på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden 2013 för några länder är:

 • Danmark: 73 procent
 • Thailand: 63 procent
 • Vietnam: 61 procent
 • Kina: 56 procent
 • Turkiet: 51 procent
 • Pakistan: 49 procent
 • Irak: 34 procent
 • Libanon: 32 procent
 • Somalia: 27 procent.

—————————————————————————————————————————————

Kriminalitetsindex

När det gäller kriminalitet gäller samma sak, se bilden. Det som inte Jyllands-Posten tar upp men som alla ser är att invandrare från muslimska länder är i minoritet när det gäller att arbeta och i majoritet när det gäller att begå brott. Människor från Fjärran östern verkar klara sig mycket bättre än de från Mellanöstern och Nordafrika. Är det kulturellt betingat och är det då så lyckat att flytta Mellanösterns våldskulturer till vårt land?

11 thoughts on “SD censureras av lokaltidning

 1. Vet ni att man kallar s, n. För gubbkalsongen ,,,,,, jo, för där står ingenting!
  Pelle

 2. Efter att ha varit prenumerant i årtionden avslutade jag min prenumeration på SN förra året och har inte ångrat mig en sekund. Den uppenbara åsiktscensuren var den avgörande anledningen, en annan var att kvalitén på det skrivna i många avseenden var förfärlig med direkt dålig svenska och till och med stavfel. Jag ifrågasätter om de som skriver över huvud taget korrekturläser sin egen text.

  • Stavfel vad förskräckligt, också har de troligen en agenda av mänskliga rättigheter.

   • För en gångs skull är vi överens! Att inte mänskliga rättigheter förstås av alla ser vi dagligen exempel på i MENA-
    länderna!

 3. Nej utan åsiktsfrihet kan inte en demokrati fungera,
  och utan prenumeranter kan inte Carstorp och hans
  skitblaska fungera, alla som betalar för att bli förda
  bakom ljuset av denna odemokratiska skitstövel,
  sluta upp med detta och säg upp bekantskapen,
  så får ni se hur länge han kan sitta och lysa som
  chefs redaktör!

Kommentera