25 år sedan Sovjet lämnade Afghanistan

För 25 år sedan tog ryska truppers nästan tioåriga närvaro i Afghanistan slut. Den afghanska kampanjen var Sovjetunionens största och kanske mest kontroversiella utrikespolitiska kampanj efter Andra världskriget.

2014-02-14_1650Den sista sovjetiska soldaten lämnade Afghanistan den 15 februari 1989. Generallöjtnant Boris Gromov ledde truppernas tillbakadragande. Nu försöker Amerika använda hans erfarenhet. Statsvetare Nikita Mendkovitj: Säkerhet är alltid det viktigaste problemet. En massa trupper och militär teknik rör sig på landets vägar och måste skyddas mot eventuella attacker och beskjutningar. En av möjliga lösningar av problemet är att förstärka lokala styrkor som stannar i landet efter att utlänningarna lämnat det. De kan täcka reträtten.

De sovjetiska trupperna i Afghanistan hade två huvuduppgifter – hjälpa den afghanska regeringen med att lösa inhemska problem och förebygga attacker från utlandet. De här målen var helt uppfyllda, säger Igor Korotjenko, tidskriften Nationellt försvars chefredaktör:

Den afghanska kampanjen var oundviklig vad gällde skyddet av Rysslands nationalintressen. Vi var inga ockupanter, vi hjälpte till med att bygga ett nytt Afghanistan. Vi byggde tunnlar och vattenförsörjningssystem, planterade träd, byggde skolor och sjukhus, skapade industrier. Det var en enastående bedrift.

Vi lämnade Najibullah med en stark afghansk armé. Han kontrollerade situationen under ett eller ett och ett halvt år. Mohammed Najibullahs regim störtades när Sovjetunionen avstod från att ge Afghanistan det finansiella biståndet. Den nuvarande Karzairegimen kommer att kollapsa snart. USA kommer knappast att kunna lämna Afghanistan på samma sätt som Sovjetunionen gjorde.

Det finns olika åsikter huruvida afghanerna tyckte om sovjetiska soldater. Naim Gol Muhammed, ordförande för Afghanska centret i Sankt Petersburg:

Det afghanska folket har sin kultur och mentalitet, sina traditioner. Krigiska pashtustammar har aldrig brukat lyda någon. Utländska trupper i landet är alltid dåligt. Lokala invånare var upproriska mot de sovjetiska trupperna.

En hel del experter är säkra att den afghanska kampanjen som verkar vara så tragisk och meningslös har positivt påverkat nuvarande Rysslands utrikespolitiska kurs. Nu är det klart för Moskva att politiska problem inte går att lösa med våld, och det är enbart kompromisser som kan får slut på ett krig. Nu anstränger Moskva sig för att förklara detta för den globala politikens andra spelare.

Rysslands röst 

2 thoughts on “25 år sedan Sovjet lämnade Afghanistan

  1. Den afghanska islamiska mujahedinrörelsen kämpade mot de sovjetiska soldaterna med vapen de fick från USA och andra västnationer. De sovjetiska trupperna lämnade landet och mujahedinrörelsen bytte skepnad och blev det som senare kom att kallas talibaner. Dessa talibaner hade gott om vapen som de fått från väst och den afghanska armén kunde inte stå emot. När sedan NATO under ledning av USA invaderade Afghanistan mötte man alltså en armé som man själv utrustat. Kallas visst för ett ödets ironi, vapen som var ämnade att jaga ut ryssen användes/används för att försöka jaga ut amerikanen

Kommentera