Vilket land lever Aftonbladet i?

Aftonbladets kolumnist Peter Kadhammar skriver ”När ska Åkesson utesluta sig själv?” i en krönika om rasism för ett par dagar sedan.  Där gör Kadhammar fullständigt klart att han inte lever i samma värld som oss andra.

”…Historiskt handlar rasism om indelning av mänskligheten i raser (vita, svarta och så vidare) och föreställningen att vissa raser är underlägsna andra. Rasism är att ge medlemmarna i en lätt identifierbar grupp egenskaper som påstås vara oföränderliga eller näst intill oföränderliga: Romer är lata och tjuvaktiga, judar snikna och listiga, svarta är barnsliga och har rytmkänsla.

Traditionell rasism har inte längre stor plats i vårt samhälle. Den som på allvar skulle förfäkta något av påståendena ovan skulle göra sig socialt omöjlig, kanske bli utskrattad, möjligen polisanmäld…”

-Peter påstår alltså att vi som ute i stugorna, på torg och kaféer, på krogar, i hemmen och på arbetsplatserna gör oss socialt omöjliga och blir utskrattade om vi diskuterar zigenares tjuverier eller svartas beteenden.

-Pettersson påstår att Kadhammar lever i en annan värld, för är det något som diskuteras så är det tiggare, zigenare, somalier, invandring, brottslighet osv. och vi som diskuterar är inte alltid överens men ingen blir socialt omöjlig eller utskrattad.

Peter Kadhammar, hur kan du rapportera från ett land du inte lever i? 2013-12-14_0753

5 thoughts on “Vilket land lever Aftonbladet i?

  1. Sådana som Kadhammar håller på att rationalisera bort sig själva. Vi ser i all tillgänglig statistik att kunderna sviker. Jag har nu sagt upp min prenumeration av den sista dagstidningen och ville lämna mina kommentarer. De erkände att de fått många avbeställningar efter den senaste prishöjningen men läsarna skulle ju få en så mycket bättre produkt. Jag frågade vad förbättringen skulle bestå av. Fick inget riktigt svar på det redaktionella innehållet, men jag skulle få möjlighet att logga in och se tidningen på internet!!!

  2. Omvänt kan man ju undra när Aftonlögnen ska lägga ner
    sin egen blaska, istället för att invänta att uteblivna köpare
    gör det?

  3. Äntligen en korrekt analys från Kadhammar: ”Romer är lata och tjuvaktiga, judar snikna och listiga, svarta är barnsliga och har rytmkänsla.”?

  4. Hornalisten ifråga verkar enbart ha pendlat mellan surdegsharlem och blatteharvard med förbundna ögon.

Kommentera