Facket emot att DO tvingas flytta till förorten

Diskrimineringsombudsmannen, DO, riskerar att bli mindre effektiv och personalomsättningen kan komma att öka till mellan 20 och 30 procent. Det skriver DO i en rapport till regeringen med anledning av myndighetens flytt till Rinkeby eller Tensta. I juni beslutade regeringen om att påbörja arbetet med en flytt av Diskrimineringsombudsmannen, DO, till Tensta eller Rinkeby.

Myndigheten fick i uppdrag att redovisa konsekvenserna för verksamheten och dess cirka 100 anställda. Nu är rapporten färdig och i den beskriver rapportförfattarna flera möjliga negativa konsekvenser.

 1. Bland annat skulle personalomsättningen öka kraftigt under flyttåren, från mellan 12 och 24 procent årligen till mellan 20 och 32 procent årligen.
 2. Svårare att rekrytera personal på grund av mindre centralt läge
 3. Sämre upplevd arbetsmiljö under flytten
 4. Kompetensbortfall
 5. Produktionsbortfall på grund av ökad restid

-Pettersson tycker det är bra att DO:s anställda kvinnor får chansen att uppleva skillnaden mellan Stureplans krogar och åka tunnelbana med muslimska män i förorterna, det är svårt att förstå vad TCO-facket har emot det.

 1. Personal finns väl att anställa i förorterna
 2. Se 1
 3. Skitsnack, arbetsmiljön är väl bättre i det mångkulturella paradiset
 4. Bluff, kompetensen finns på plats, massor med somalier går och driver där
 5. Vilken restid? Ni ska väl jobba i förorten, flytta dit och ring Myten så kommer han till er om det är några problem.
 6. En myndighet ska vara där marknaden finns

2013-11-28_0800

9 thoughts on “Facket emot att DO tvingas flytta till förorten

 1. Ja nu blev den konstigt………speciellt konstigt att vi får en konsekvensanalys bara med konsekvenserna….inte med “reasoning behind it”…….på 70-talet då Rinkeby byggdes så bodde studenter där och åkte buss i timmar till Universitet i Frescati o inne i stan…..nu finns ju tunnelbanan och en väl fungerande kommunikation alla dagar i veckar hela tiden 24-7 och precis som MG kanske man behöver öka på de dagarman arbetar elle jobba kvällar……vad är problemet? För finns det ett problem så borde man väl lösa det och inte “undvika”…..

 2. precis som Alla lobbister som tycker att mångkultur är
  bra för andra, men vill själva slippa den på nära håll.
  Klart att DO skall ligga där dom lättkränkta bor, det
  är ju dom som är mottagare till alla feta skadestånd, när
  någon råkar att säga ett sanningens ord om dem!

 3. Så låter det när verkligheten blir allt för påträngande. Verkligheten är nog bäst om den håller sig på sin kant.

 4. Rikets Tredje Stads stadsbussar har nu börjat med en reklam på sina stadsbussar. Det är Hansa Compagniet (gamla ärevördiga NK) som önskar en “God Jul, Alla Bruna Gubbar!” först trodde jag att det var direktriktat åt mig, men förstod snabbt att det är mest Negrer som kan ta anstöt av detta. Ett solklart fall för DO! 🙂

Kommentera