Riga

Riga är huvudstad i Lettland. Riga ligger vid floden Daugava, nära dess utlopp vid Rigabukten i Östersjön. Drygt 700 000 invånare gör staden till den största i Baltikum.

Riga grundades 1201 med gotländskt myntsystem och lag efter gotländsk rätt, men inordnas senare i Hansan.

1605 led den svenska armén ett av sina svåraste nederlag någonsin. Av 15 000 man stupade nära 9 000. 1621 återkom armén med Gustav II Adolf och intog staden. Den svenska epok som därmed inleddes varade till 1710. Svensktiden skildras gärna som en tid då villkoren förbättrades för letterna, den lettiska kulturen och det lettiska språket. Post- och Inrikes Tidningar började tryckas på det lettiska språket. Bibeln översattes av Jānis Gliks till lettiska och utgavs med svenskt stöd. Den svenska kronan drog in en stor del av den tyska adelns lantegendomar genom reduktionen. Livegna lettiska bönder blev därmed fria kronobönder.

Under den första svensktiden var Riga den största svenskkontrollerade staden. Det var emellertid ett försprång som Stockholm inhämtade på 1660-talet. Riga var en stor utskeppningshamn för bland annat lin, hampa och skeppsmaster. Upp till 400 fartyg rymdes på redden längs Daugava.

Inte mycket att orda om men hade svenskarna varit araber hade vi nog krigat om Riga ännu…

IM000827.JPG

One thought on “Riga

  1. Riga ligger inte långt bort, den staden är värd ett besök, Vacker och lite spännande med sin stora marknad.

Kommentera