Extra socialbidrag för halal-kött

MUNKEDAL. Förvaltningsrätten slår fast att en man i Munkedal ska ha rätt till socialbidrag för att kunna köpa halal-kött, vilket han tidigare blivit nekad av kommunen.

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så vis att munkedalsbon förklaras ha rätt till kompletterande ekonomiskt bistånd för inköp av halalkött från och med juni 2013, och så länge sådant kött inte erbjuds honom vid aktuellt PUT-boende.

Det överlämnas åt socialnämnden att beräkna storleken på biståndet med hänsyn till vad som uttalas i domskälen.

Munkedalsbon ansökte i juni 2013 om matbidrag om 700 kronor i månaden för att kunna köpa halalkött. Det motsvarar en årskostnad på 8.400 kronor.

Han anförde att han är muslim och har lovat sin mamma att aldrig äta något annat än halalkött.

Han har istället för kött fått vegetarisk mat på sitt boende, men problemet är denna mat inte ger honom tillräckligt med protein då han tävlingsbrottar.

Vid denna typ av träning krävs kött som proteinkälla för att bygga upp bland annat muskler och styrka.

”Det är inte rimligt att jag ska använda mitt studiebidrag för att köpa kött, vilket jag gör i dag”, skriver han.

Nämnden för individ- och familjeomsorg avslog ansökan, då munkedalsbon bor på ett PUT-boende där han får fullgod kost som en del av boendet. Han erhåller utöver kost och logi fickpengar om 1 905 kr i månaden. Behovet anses därmed vara tillgodosett och han är tillförsäkrad en skälig levnadsnivå.

Munkedalsbon yrkar i första hand att boendet ska tillhandahålla halalkött, då det råder religionsfrihet i Sverige. Om detta av någon anledning inte är möjligt ska han ges ersättning för att köpa kött.

Munkedalsbon hävdar att det inte är säkerställt att den mat han får är fullgod ur ett proteinhänseende. Han är inte och har aldrig varit vegetarian. Eftersom religionen kräver att han äter halalkött och boendet inte erbjuder det har han varit tvungen att bli vegetarian tills han klarar ett eget boende och kan bestämma själv.

När det gäller studiestödet på 1 905 kronor är det inte fickpengar. Eftersom han inte har några föräldrar som kan köpa det han behöver måste studiestödet räcka till kläder, skor, hygienartiklar och fickpengar. Helst ska pengarna också räcka till ett litet sparande. Då han i dag köper kött för en del av studiestödet måste han avstå från en del andra saker.

Förvaltningsrätten konstaterar att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livs-föring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Försörjningsstöd ska lämnas för skäliga kostnader för bland annat livsmedel. Det är därför inte tillräckligt att munkedalsbon erbjuds vegetarisk mat på boendet. Det är inte heller rimligt att kräva att han ska ta av sitt studiestöd för att köpa halalkött. Att kunna utöva sin religion är en grundlagskyddad rätt. Munkedalsbon bör därmed ha rätt till kompletterande bistånd till inköp av halalkött.

2013-11-04_1853

Detta är en repris men tidigare fanns den inte på nätet. Nu får ni leta fram den på Lysekilsposten, det är ingen direktlänk.

4 thoughts on “Extra socialbidrag för halal-kött

  1. Jag vill ha bidrag till oxfilé för det kan väl inte vara mening att jag ska behöva betala det med min lön?

    👹

  2. Om jag som norrlänning flyr till MENA-land kan jag då begära extra pengar till hjortronsylt på gröten om inte landet bjuder på det?

  3. Bidrag till en enkel biljett hem till det land han kom ifrån
    ställer jag gärna upp på, men absolut inte till Djur plågarkött!

Kommentera