Fler svenskar vill se minskad invandring

Den långa perioden av ökad tolerans kan ha vänt, visar en ny studie vid Göteborgs universitet. Andelen personer som tycker att det är ett bra eller mycket bra förslag att ta emot färre flyktingar har ökat från 40 till 45 procent, enligt årets mätning vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. Den mer negativa attityden verkar ha ökat något inom alla grupper: män och kvinnor, unga och gamla, hög- och lågutbildade och så vidare.

Partipolitiskt sett är motståndet mot att ta emot flyktingar minst bland miljöpartister och vänsterpartister, och störst bland sverigedemokrater. Mest intressant i sammanhanget är kanske att över hälften av alla moderater (53 procent) nu vill minska flyktingmottagandet.

Vad gäller orsakerna till att någon söker uppehållstillstånd i Sverige så anser en stor majoritet, omkring 80 procent, att krig eller religionsförföljelse är ett starkt skäl för att få stanna här. Men fattigdom, sjukdomar eller att ha anhöriga i landet betraktas som långt mindre legitima skäl. Dessa siffror är ganska stabila över tid.

Under en lång tid har acceptansen för att ta emot flyktingar ökat (Rasismen minskar, F&F 5/2011). Återstår nu att se om de nya siffrorna utgör ett trendbrott eller inte.

-Pettersson noterar att Forskning & Framtid använder benämningen flyktingar. Har SOM-institutet också gjort det så är rapporten inte seriös. Av de senaste 30 årens invandring har endast 10 % haft flyktingskäl, de senaste sju åren har den siffran ökat till 20 %…men sådant struntar PK-journalister i.

Märkligt är också att de kallar invandringskritiska för intoleranta rasister…

FF

F&F

 

6 thoughts on “Fler svenskar vill se minskad invandring

 1. Man måste skilja på flyktinginvandring, asylinvandring och arbetskraftinvandring, vilket SOM (och de flesta andra PK-ister vägrar göra). Flyktinginvandring enligt UNHCR´s definition är helt okontroversiell, alla inklusive SD accepterar den. Asylinvandring och arbetskraftinvandring är mer ifrågasatt av SD.

  • Sedan är det också skillnad på flyktinginvandring och flyktingmottagning. Målet måste vara att ta emot utsatta för att sedan hjälpa dem att återvända till sitt hemland när det ordnat upp sig där.

 2. Det enklaste sättet att ta reda på vad Svensken tycker om detta borde vara att :
  I deklarationen ha 2 alternativ
  1. ja tack, jag vill att vi fortsätter att ta in invandrare och betalar gärna 10% extra i skatt för detta ändamål.
  2. nej tack, ta inte in fler och sänk min skatt med 10%.

  Hur skulle det då se ut?

 3. Jag kan faktiskt inte begripa varför vi ställer krav på en svensk att han/hon ska flytta från sin hemort för att få arbete, samtidig som vi välkomnar anhöriga som helt saknar egen försörjningsmöjlighet med öppna armar. Det övergår mitt förstånd.

 4. Ser gärna invandring av människor från civiliserade länder som har utbildning och kan läsa och skriva som kan bidra med något till Sverige. De andra som massimporteras kan vi vara utan. Speciellt muslimer.

Kommentera