Skåne mot rasism

Skåne mot rasism är en organisation som gilla att utnyttja sina demokratiska rättigheter, men märkligt nog bruka de inte unna andra oliktänkande utan har för vana att bryta mot den svenska grundlagen om åsikts och yttrandefrihet och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.” – FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Märkligt nog stödjer ”Skåne mot rasism” ”Motkraft” ”Afa och andra vänsterextrema organisationer de mest högerextrema som finns – ”Islamizen”, Hitlers hantlangare och de är trots detta fräcka nog att kalla polisen fascister.

I morgon den 28 september ska deras ilska tydligen riktas mot Skånepolisen för deras spaningsregister över kriminella zigenare och deras hederliga bekanta. Undrar om vänsterextremisterna är så pass intelligenta så de förstår att polisen har ett register över dem också och även de fåtal som eventuellt är hederliga i deras bekantskapskrets.

– Nåväl, Pettersson inser att de inget begriper och inte kan tänka för då…stackars romer, med sådana vänner kan det aldrig gå bra. Undrar förresten var de var när den svarte pappan med sin 1,5 år gamla son fick stryk av mena-slödder?

Bilderna tagna i Malmö idag…

2 thoughts on “Skåne mot rasism

  1. Om det är några som skall åtalas är det Skåne mot rasism, som sysslar med olaglig affischering. Polisen har fört ett korrekt spaningsregister över kriminella med romska kopplingar.

Kommentera